Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Мінімальний стаж, необхідний для призначення пенсії по-новому
Категория: Дела житейские

Раніше для призначення пенсії потрібно було пропрацю­вати 5 років, а у зв’язку з запровадженням пенсійної ре­форми для призначення пенсії за віком необхідно мати не менше 15 років страхового стажу. Якщо цей стаж менший, тоді особа отримує право на призначення державної со­ціальної допомоги, але вік для її призначення збільшено на З роки.

У той же час відбулося зменшення необхідного страхо­вого стажу для призначення пенсії по інвалідності для осіб, які стали інвалідами у віці до 34 років. Так, для призначення пенсії по І групі інвалідності, а також у період до 01.01.2016 р. для призначення пенсії по ІІ групі інвалідності, залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом, або на день звернення за пенсією потрібно мати від 1 до 10 років страхового стажу, а саме:

до досягнення особою 25 років включно — 1 рік;

від 26 років до досягнення особою 28 років включно — 2 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 3 роки;

від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 4 роки;

від З5 років до досягнення особою 37 років включно — 5 років;

від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 6 років;

від 41 року до досягнення особою 43 років включно —  7 років;

від 44 років до досягнення особою 48 років включно — 8 років;

від 49 років до досягнення особою 53 років включно — 9 років;

від 54 років до досягнення особою 59 років включно — 10 років.

Для призначення пенсії по IIІ групі інвалідності та пенсій у зв'язку із втратою годувальника, а також починаючи з 01.01.2016 р. для призначення пенсії по II групі інвалідності, на день звернення за пенсією, або залежно від віку, в яко­му особу визнано інвалідом (чи в якому настала смерть годувальника), необхідно мати від 1 до 14 років страхово­го стажу:

до досягнення особою 23 років включно — 1 рік;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно — 2 роки;

від 27 років до досягнення особою 28 років включно — З роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно —  4 роки;

від 32 років до досягнення особою 33 років включно — 5 років;

від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 6 років;

від 36 років до досягнення особою 37 років включно — 7 років;

від 38 років до досягнення особою 39 років включно — 8 років;

від 40 років до досягнення особою 42 років включно — 9  років;

від 43 років до досягнення особою 45 років включно — 10 років;

від 46 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років;

від 49 років до досягнення особою 51 року включно —  12 років;

від 52 років до досягнення особою 55 років включно — 13 років;

від 56 років до досягнення особою 59 років включно — 14 років.

Особи, визнані інвалідами (незалежно від групи) після досягнення пенсійного віку, мають право на пенсію по інва­лідності за наявності страхового стажу не менше 15 років. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в чо­ловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу вста­новлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відпо­відно до законодавства.

Норми щодо збільшення необхідного, страхового стажу для визначення мінімального розміру пенсії не поширюють­ся на пенсіонерів, яким пенсію призначено до набрання чин­ності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» №3668 від 08.07.2011р., за винятком тих, кому пенсія перераховувати­меться з урахуванням заробітної плати за періоди страхо­вого стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Збільшено необхідний страховий стаж, який дає пра­во на обчислення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, інвалідам, яким інвалідність встановлена у віці після 46 років.

Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам І групи — 100 % пенсії за віком; інвалідам II групи — 90% пенсії за віком; інвалідам III групи — 50% пенсії за віком. Тобто спочатку визначається розмір пенсії за віком, а потім — по інвалід­ності. При цьому до страхового стажу для обчислення роз­міру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу, зараховуєть­ся також на загальних підставах період з дня встановлення інвалідності до досягнення, застрахованою особою віку, передбаченого законодавством.

Якщо інваліди II та III групи не працюють та мають відпо­відний стаж роботи (без урахування періоду з дня встанов­лення інвалідності до досягнення віку), то пенсія по інвалід­ності обчислюється у розмірі пенсії за віком.

Збільшено й страховий стаж, який дає право на пенсію відповідно до законів України «Про статус народного де­путата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну службу».

Згідно з Законом України «Про заходи щодо законо­давчого забезпечення реформування пенсійної системи» № 3668 та за Законом України «Про статус народного де­путата України» пенсія призначатиметься за наявності стра­хового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, тобто не менше З0 років у жінок і 35 років у чоловіків.

Право на пенсію за вислугу років, незалежно від віку, відпо­відно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» мати­муть військовослужбовці, якщо вони звільнені зі служби:

по 30 вересня 2011 року і на день звільнення мають вис­лугу 20 років і більше;

з 1 жовтня 2011 року по З0 вересня 2012 року і на день звільнення мають вислугу 20 календарних років та 6 місяців і більше;

з 1 жовтня 2012 року по З0 вересня 2013 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше;

з 1 жовтня 2013 року по З0 вересня 2014 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік та б місяців і більше;

з 1 жовтня 2014 року по З0 вересня 2015 року і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;

з 1 жовтня 2015 року по З0 вересня 2016 року і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки та 6 місяців і більше;

з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше;

з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарнихщрки та 6 місяців і більше;                                   з 1 жовтня 2018 року по З0 вересня 2019 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше;

з 1 жовтня 2019 року по З0 вересня 2020 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки та 6 місяців і більше;  

з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і на день звільнен­ня мають вислугу 25 календарних років і більше.

Право на пенсію буде визначатися з урахуванням кален­дарної вислуги років.

Розмір пенсії визначатиметься виходячи з вислуги років, обчисленої у тому числі і в пільговому порядку.

Право на пенсію за вислугу років, незалежно від віку, відповідно до Закону України «Про прокуратуру» мати­муть прокурори і слідчі за наявності на день звернення вислуги років не менше:

по 30 вересня 2011 року — 20 років, у т.ч. стажу робо­ти на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років;

з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року — 20 років 6 місяців, у т.ч. стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років 6 місяців;

з 1 жовтня 2012 року по З0 вересня 2013 року — 21 рік, у т.ч. стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих про­куратури не менше 11 років;

з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 року — 21 рік б місяців, у т.ч. стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 11 років 6 місяців;

з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 року — 22 роки, у т.ч. стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 12 років;

з 1 жовтня 2015 року по З0 вересня 2016 року — 22 роки 6 місяців, у т.ч. стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 12 років 6 місяців;

з 1 жовтня 2016 року по З0 вересня 2017 року — 23 роки, у т.ч, стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 13 років;

з 1 жовтня 2017 року по З0 вересня 2018 року — 23 роки 6 місяців, у т.ч. стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 13 років 6 місяців;

з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року — 24 роки, у т.ч. стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 14 років;

з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року — 24 роки б місяців, у т.ч. стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 14 років 6 місяців;

з 1 жовтня 2020 року і пізніше - 25 років, у т.ч. стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 15 років.

 

 


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Популярное
 • Стосовно надання інформації щодо проекту землеустрою, договору оренди, на підставі яких регіональному ландшафтному парку «Фельдман-Екопарк
 • Как туристическое агенство York Travel обманывают туристов!!!
 • Софт турагенство York Travel не только врет, но и виснет
 • За год минус 200 тысяч человек: население Украины стремительно сокращается
 • 30 дней войны. Для чего в Украине ввели военное положение
 • В ЛЕСОПАРКЕ ХАРЬКОВЧАНКА ПОКОНЧИЛА ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ
 • Цунами в Индонезии: по меньшей мере 20 погибших, более 100 раненых
 • В Харькове пропал подросток (фото)
 • Що потрібно знати особі, у володінні якої проводять примусове обстеження?
 • ХОБФ "Робін Гуд"

 • Наш опрос

  Погода в Харькове

  Погода в Харькове

  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)

  Курсы наличного обмена на сегодня  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .