Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Правила користування електричною енергією та встановлення норм користування житлово-комунальними послугами для громадян, які мають пільги з їх оплати
Категория: Правовой ликбез

altЗ цих вопросів ми звернулись до експерта у цій галузі Янчук Марини.
1. Як укладається договір про користування електричною енергією?

  Постановою Кабінету Міністрів України № 1357 від 26.07.1999 р. затверджено Правила користування електричною енергією для населення (із змінами і доповненнями) (далі — Правила), якими передбачено, що споживач, який має право на встановлені законодавством пільги з оплати спожитої електричної енергії, повідомляє у письмовій формі енергопостачальника про своє право на пільгу з посиланням на відповідний законодавчий акт. Пільгова плата за спожиту електричну енергію здійснюється з дня подання споживачем заяви.
 
Згідно з Правилами споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником.

  Договір про користування електричною енергією (далі — договір) вважається продовженим на рік, якщо за місяць до закінчення зазначеного терміну жодна із сторін не заявила про розірвання договору або про внесення до нього змін.

Енергопостачальиики, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, об'єкти якого розташовані на цій території, укладенні договору про користування електричною енергією.

  У разі виникнення питань, можливі шляхи вирішення яких те обумовлені договором, сторони керуються Правилами а законодавством.

  У договорі обов'язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з потужності наявних у Споживача струмоприймачів. При цьому загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену Технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача.

  Споживач може внести пропозиції щодо зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності. У разі відмови енергопостачальник надає споживачеві обґрунтовану письмову відповідь.

  У разі розташування об'єктів споживача за різними адресами споживач повинен укласти окремий договір щодо кожного об'єкта.

  У багатоквартирному будинку енергопостачальник укладає договори з кожним наймачем (власником) квартири.

  У разі остаточного припинення користування електричною енергією споживач не пізніше ніж за 7 днів повинен повідомити про це енергопостачальника та розрахуватися за спожиту електричну енергію, подати енергопостачальнику заяву про розірвання договору.

  Енергопостачальник припиняє подачу електричної енергії на об'єкт споживача та вживає заходів для запобігання розкраданню чи пошкодженню приладів обліку, використанню електричної енергії без обліку.

  Для споживання електроенергії новий наймач (власник) квартири або іншого об'єкта повинен звернутися до енергопостачальника для укладення договору про користування електричною енергією. Після чого енергопостачальник протягом 3 днів у містах та 7 днів у сільській місцевості підключає квартиру або об'єкт споживача до електропостачання.

Як провадиться установлення та експлуатація приладів обліку електричної енергії?

  Прилади обліку електричної енергії (далі — прилади обліку) мають бути придбані, встановлені, підключені енергопостачальником, а їх вартість та вартість послуг з встановлення оплачена:
для новозбудованих будинків — забудовниками; у разі розділу обліку електричної енергії — організаціями, які здійснюють розділ обліку.

  Споживання електричної енергії без приладів обліку не допускається, крім випадків, передбачених Правилами.

  У квартирах або інших об'єктах споживача, розташованих за однією адресою, встановлюється один прилад обліку незалежно від кількості господарських будівель.

  За наявності декількох наймачів (власників) квартири прилад обліку встановлюється для кожного з них.

  Прилади обліку встановлюються відповідно до вимог правил улаштування електроустановок і повинен мати пломбу з відбитком повірочного клейма територіального органу Держспоживстандарту та пломбу з відбитком клейма або логотипу енергопостачальника.

  У разі встановлення приладу обліку в квартирі (будинку) або іншому об'єкті споживача енергопостачальиик складає акт про збереження пломб у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.

  Відповідальність за збереження приладів обліку, встановлених у квартирі, на інших об'єктах споживача, та пломб на них несе споживач, а за збереження поквартирних приладів обліку, встановлених на сходових клітках, та пломб на них несе власник будинку або організація, у віданні якої перебуває будинок.

  Перенесення приладів обліку за бажанням споживача, якщо це не суперечить вимогам правил улаштування електрод установок, виконується енергопостачальником за раху споживача.

  У разі вибору споживачем іншого виду тарифу на електричну енергію енергопостачальник встановлює відповідний прилад обліку. При цьому споживач оплачує вартість нового приладу обліку з урахуванням балансової вартості амортизаційного зносу приладу обліку, який замінює.

  У разі споживання електричної енергії громадянами суб'єктами підприємницької діяльності для потреб такої діяльності ведеться окремий облік.

  У разі встановлення за межами квартири або іншого об'єкта споживача багатофункціонального приладу обліку, приладу обліку з передоплатою або іншого, що вимагає щоденного нагляду за його показаннями, у квартирі або іншому об'єкті споживача встановлюється виносне та1 для спостереження за станом обліку, кількістю поперед оплаченої електричної енергії.

  У разі виявлення зовнішнього пошкодження приладу обліку, зриву пломби або його несправності в роботі споживач зобов'язаний негайно письмово повідомити про енергопостачальника.

  Пошкоджені прилади обліку, а також прилади обліку зірваними або пошкодженими пломбами підлягають експертизі, що проводиться комісією у складі представників енергопостачальника та територіальних органів Держспоживстандарту або спеціалізованими організаціями (підприємствами), які мають право на проведення відповідної Перевірки, із залученням представників Держспоживстандарту.

  Експертиза приладу обліку, який належить споживачу або за збереження якого він відповідає, здійснюється у присутності споживача.

За результатами експертизи складається акт.

  У разі сумніву споживача у правильній роботі приладу обліку він може звернутися до енергопостачальника для проведення експертизи. Після оплати споживачем вартості робіт енергопостачальник протягом 20 днів проводить експертизу.

  У разі підтвердження експертизою неправильної роботи приладу обліку енергопостачальник відшкодовує споживачу всі витрати, пов'язані з проведенням експертизи.

  У разі пошкодження, втрати або неправильної роботи приладу обліку з вини споживача він відшкодовує вартість перевірки, ремонту або встановлення нового приладу обліку.

  В інших випадках перевірка, ремонт або заміна пошкодженого чи втраченого приладу обліку здійснюється за рахунок енергопостачальника або організації, яка відповідає за збереження приладу обліку.

  Енергопостачальник повинен відновити облік електричної енергії протягом 3 місяців. Постачання електричної енергії без обліку понад 3 місяці забороняється.

  Якщо виникає необхідність тимчасового використання електричної енергії для виконання споживачем робіт протягом декількох годин або діб і встановлення приладу обліку недоцільно або неможливо, споживач повинен звернутися за відповідним дозволом на тимчасове безоблікове використання електричної енергії до енергопостачальника та укласти з ним відповідний договір.

  У договорі зазначаються величина підключеної потужності (за паспортними даними струмоприймачів), кількість днів безоблікового користування на місяць та годин на добу. Договір підписується енергопостачальником та споживачем.
 
3. Які права та обов"язки споживача електричної енергії?

Споживач електричної енергії має право на:
  вибір постачальника електричної енергії;
  вибір тарифу;
  підключення до електричної мережі у разі виконання правил користування електричною енергією;
  отримання інформації щодо якості електричної енергії, тарифів (цін), порядку оплати, умов та режимів її споживання;
  отримання електричної енергії, якісні характеристики якої визначені державними стандартами;
  відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав;
  якісне обслуговування енергопостачальником електричних мереж і приладів обліку.

  Споживач електричної енергії зобов'язаний: дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та договору;
  забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх електроустановок та Побутових електроприладів;
  забезпечувати збереження приладів обліку і пломб на них у разі розміщення приладу обліку в квартирі або на ? іншому об'єкті споживача;
  невідкладно повідомляти енергопостачальника про недоліки в роботі приладу обліку;
  оплачувати спожиту електричну енергію та здійснювати інші платежі відповідно до умов договору та Правил;
  узгоджувати з енергопостачальником нові підключення та переобладнання внутрішньої електропроводки, здійснювані з метою збільшення споживання електричної потужності;
  вносити плату за спожиту електричну енергію виключно на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку;
  надавати розрахункові документи на вимогу представників енергопостачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням приладу обліку;
  забезпечувати доступ представникам енергопостачальника після пред'явлення ними службових посвідчень до квартири або іншого об'єкта для обстеження приладу обліку, електроустановок та електропроводки;
  не перешкоджати обрізуванню гілок дерев, які. ростуть на території, що належить споживачу, для забезпечення відстані не менше 1 м від проводів повітряної лінії електромережі напругою 0,4 кВ та на відстані 2 м для електричних ліній напругою 10 кВ;
  не пізніше ніж за 7 днів до припинення користування електричною енергією у квартирі або на іншому об'єкті письмово повідомити енергопостачальника про розірвання договору та розрахуватися за спожиту електричну енергію, включаючи день виїзду.

 

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
 
 каряка, 28 ноября 2009 15:10
спасибо эксперту очень полезная инфа
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
 • Справа № 643/16243/21
 • Справа № 638/16800/19
 • Ученые докопались до ИСТИНЫ. Мы 4-е поколение людей на планете. Какими были ЯДЕРНЫЕ войны древности
 • Через полгода после второй дозы происходит значительное снижение антител к коронавирусу, - исследование
 • $12 миллиардов на зарплаты и пенсии. Как Россия усилит поддержку "ЛДНР" и что это значит для Украины
 • ЖЕСТОКОЕ ИЗБИЕНИЕ ДЕВУШКИ НА САЛТОВКЕ: ИМЕНА ВИНОВНИКОВ ЗНАЮТ ВСЕ. КРОМЕ СЛЕДСТВИЯ
 • СКАНДАЛЬНАЯ ДОРОГА ЧЕРЕЗ «БАРАБАШОВО» ЗАДУМАНА, ЧТОБЫ ОТЖАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС,– СМИ
 • Прокуратура повернула ділянки на березі Дніпра, які отримали депутат та дружина депутата
 • В центре Харькова рухнул строительный кран (фото)
 • Харьковский судья заявил о вмешательстве в его деятельность

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .