Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


ПОТЕРПІЛИЙ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Категория: Важно знать

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ?

Якщо Ви постраждали від кримінального правопорушення або Вам стало відомо про факт його вчинення, слід негайно повідоми- ти про це правоохоронні органи. Із заявою чи повідомленням про кримінальне правопорушення можна звернутися до найближчого органу внутрішніх справ (наприклад, до чергового відділку МВС, слідчого, дільничного інспектора міліції), до іншого органу досу- дового розслідування (податкової міліції, органу Служби безпеки, державного бюро розслідувань), чи до прокуратури. Якщо кри- мінальне правопорушення щодо Вас вчинено правоохоронцем, слід звернутись до найближчого органу прокуратури. Звернення (заяви і повідомлення) можна оформити письмово або зробити усно (наприклад, за телефоном 102). Із заявами та пові- домленнями також можуть звертатися особи, які затримали особу на місці вчинення відповідного протиправного діяння.

Переконайтеся у тому, що Ваше звернення було прийнято і за- реєстровано, на Ваше прохання Вам повинні видати документ, який підтверджує його прийняття і реєстрацію. Майте на увазі, що відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення законом не допускається (ч.4 ст.214 КПК України), тому не бійтесь відстоювати своє законне право.

 Відмова у прийнятті і реєстрації заяви чи повідомлення з посиланням на відсутність у ній попередження про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий донос є незаконною, оскільки КПК такої вимоги не передбачає, і таке попередження може здійснюватись в іншій формі в подальшому. Після подання заяви або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення слідчий чи прокурор невідкладно, і у будь-якому разі не пізніше 24 годин після подання, зобов’язаний внести від- повідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування цього кримінального правопорушення.

 Невнесення слідчим чи прокурором відомостей за заявою чи по- відомленням про кримінальне правопорушення до Реєстру може бути Вами оскаржене до слідчого судді, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться особа, бездіяльність якої оскаржу- ється, в 10-денний строк з моменту цієї бездіяльності. Ваша скар- га повинна бути розглянута слідчим суддею в 72-годинний термін з моменту її надходження. Для визнання особи заявником їй достатньо звернутися до право- охоронних органів із заявою чи повідомленням про кримінальне правопорушення.

Для набуття статусу потерпілого особі слід подати заяву про вчи- нення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про за- лучення її до певного кримінального провадження як потерпілого. Слід мати на увазі, що для набуття особою зазначеного статусу не потрібно прийняття жодних процесуальних рішень слідчим або прокурором.

ВАЖЛИВО! Без Вашої добровільної письмової згоди слід- чий, прокурор чи суд не можуть визнати Вас потерпілим у кримінальному провадженні. За відсутності такої згоди з Вашого боку і у разі потреби Ви можете бути залучені до такого провадження лише в якості свідка. Слідчий або прокурор за наявності очевидних та достатніх під- став можуть лише винести мотивовану постанову про відмову у визнанні особи потерпілим, яка може бути Вами оскаржена слід- чому судді в 10-денний строк з моменту винесення постанови. Ця Ваша скарга має бути розглянута слідчим суддею в 72-годинний термін з моменту її надходження.

Аналіз положень ст. 55 Кримінального процесуального кодексу України (КПК України) дозволяє зробити висновок, що потерпілим у кримінальному провадженні є фізична та юридична особа:

 • якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди (ч. 1 ст. 55 КПК України);
 • яка звернулася із заявою про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, що підлягає внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань та служить передумовою для початку досудового розслідування (ч. 2 ст. 55 КПК України);
 • яка звернулася із заявою про залучення її до провадження як потерпілого, яка підлягає обов’язковому прийняттю і реєстрації. Така заява має містити дані про потерпілого (фізичну чи юридичну особу), кримінальне провадження, до якого вона має бути залучена, зазначення і обґрунтування підстав для набуття статусу потерпілого, чітко висловлене клопотання про залучення її до кримінального провадження як потерпілого. Заява подається до органу чи посадової особи, яка в даний момент здійснює кримінальне провадження: під час досудового розслідування ‒ до слідчого чи прокурора, а під час судового провадження ‒ до суду. У разі коли заява подана до неналежної особи, вона направляється за належністю (ч. 2 ст. 55 КПК України);
 • яка звернулася із заявою про залучення її до провадження як потерпілого без попереднього звернення про вчинення кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 55 КПК України);
 • яка лише за її письмовою згодою визнана слідчим, прокурором, судом (за ініціативою будь-кого з цих суб’єктів) потерпілим (ч. 7 ст. 55 КПК України). Згода має бути оформлена в письмовому вигляді і містити ті ж фактичні дані, що і заява про залучення особи до провадження як потерпілого. Строк отримання згоди на визнання особи потерпілою законом не встановлений, тому вона мас бути отримана протягом розумного строку.

Відповідно до ч. 7 ст. 55 КПК України постраждала від кримінального правопорушення особа може й не набути статусу потерпілого, якщо вона цього не забажає. У такому разі її можна залучити до провадження лише як свідка.

Аналіз ч. 2 ст. 55 КПК України дозволяє зробити висновок, що права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам’ятка про процесуальні права та обов’язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Обов’язок вручити потерпілому відповідну пам’ятку, залежно від форми волевиявлення на визнання особи потерпілим, покладається на:

 • особу, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення;
 • особу, яка прийняла заяву про залучення особи до провадження як потерпілого;
 • особу, яка прийняла рішення про визнання особи потерпілим і одержала від неї згоду на це.

Цей момент може збігатися з початком кримінального провадження або мати місце після його початку, але не може йому передувати. У разі коли особа не подавала відповідної заяви і була визнана потерпілим слідчим, прокурором або судом, права і обов’язки потерпілого виникають у неї з моменту надання згоди на таке визнання.

До цього моменту, за умови попереднього звернення такої особи із заявою про чинення кримінального правопорушення, в також у випадку прийняття рішення про відмову у визнанні її потерпілою, вона має процесуальний статус іншого учасника кримінального провадження – заявника та користується правами, визначеними ч. 2 ст. 60 КПК України.

Винесення органом чи особою, яка здійснює кримінальне провадження, спеціального процесуального рішення про визнання особи потерпілим КПК України не вимагається, але така можливість передбачається ст. 110 КПК України. Зокрема, про визнання особи потерпілим суд може постановити ухвалу, яка має відповідати вимогам статей 370‒372 КПК України. Рішення слідчого, прокурора про визнання особи потерпілим приймається у формі постанови, яка виноситься у випадках, коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне (ч. 3 ст. 110 КПК України).

Читайте статтю: Початок досудового розслідування та підстави закриття кримінального провадження.

 Права  потерпілого

Активність потерпілого під час досудового слідства залежить, насамперед, від розуміння суті наданих йому законом прав. На практиці нерідко роз’яснення прав проводиться формально без необхідних пояснень і зводиться до одержання підпису потерпілого про вручення йому пам’ятки про права й обов’язки.

Але ми хочемо звернути увагу на одне з найважливіших прав потерпілого!  Це звернення до слідчого  з позовною заявою про відшкодування збитків. Після її реєстрації в канцелярії поліції потерпілий може сміливо подавати клопотання до слідчого судді про арешт майна з метою відшкодування збитків. І це норма  досить суттєвао забезпучє права потерпілого на відшкодування збитків.

ЧИ МОЖЕ ПОТЕРПІЛИЙ МАТИ ПРЕДСТАВНИКА (СТ.СТ. 58-59 КПК)?

 Потерпілий може мати представника, який користується усіма його процесуальними правами, крім тих, реалізація яких здій- снюється безпосередньо потерпілим. Представником потерпілого-фізичної особи може бути лише ад- вокат, внесений до Єдиного реєстру адвокатів України, а також законний представник (для неповнолітніх, недієздатних і обмеже- но дієздатних осіб) - батьки, усиновлювачі, за відсутності - опіку- ни, піклувальники, інші повнолітні близькі родичі тощо. Представником потерпілого-юридичної особи може бути її ке- рівник, інша особа, уповноважена законом чи установчими до- кументами, працівник юридичної особи за довіреністю, а також адвокат, внесений до Єдиного реєстру адвокатів України.

Потерпілий вправі обрати собі представника з числа вищевказаних осіб на власний розсуд, керуючись будь-якими мотивами та не пояснюючи їх нікому. Якщо Ви бажаєте отримати кваліфіко- вану правову допомогу, то доцільно обрати собі представника з числа досвідчених адвокатів, внесених до Єдиного реєстру адво- катів України.

 Перевірити наявність в тієї чи іншої особи діючого статусу адвоката Ви можете на веб-сайті Національної асоціації адвокатів України за адресою http://www.unba.org.ua/. Якщо ж Ви вважаєте, що можете самостійно ефективно реалізувати свої права і відстояти їх у суді, то можна і не скористатися правом мати представника.

 Від участі представника-адвоката можна у будь-який момент відмовитись, не пояснюючи мотивів. У випадках, визначених Законом України «Про безоплатну правову допомогу» від 19.11.2012 року, потерпілий-фізична особа зможе з 1 січня 2014 року скористатися послугами представни- ка за рахунок держави (особи, середньомісячний сукупний дохід сім`ї яких є нижчим від суми прожиткового мінімуму; інваліди, які отримують пенсію чи допомогу замість пенсії, розмір якої менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
 • КП "Харьковводоканал" всячески пытается навязать свой проект договора на водоснабжение и водоотведение. (Часть 2)
 • КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ АРЕНДОДАТЕЛЯМ, В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА связанного с болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ? (Часть2)
 • СБУ подозревает «Альфа Банк» в финансировании террористов «ДНР» и «ЛНР»
 • В МОЗ утвердили рекомендации для парикмахерских, магазинов и т.д. на время карантина
 • Как доказать законность денег при пополнении карты более чем на 5000 грн
 • Звільнили під час карантину: як оскаржити
 • У Харкові показали проекти нового міськового торгового ринку та нової дороги. Ексклюзив
 • Названа дата окончания эпидемии COVID-19 в Украине: ждать уже недолго
 • Суд в Чехии признал незаконными меры правительства против коронавируса
 • В Lufthansa сообщили о 1,2 миллиарда евро убытков за первый квартал 2020

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .