Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ Заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетової-Терашвілі Тетяни Михайлівни
Категория: Специальный повод

 

Картинки по запросу посадова інструкція

Службою персоналу Харківської міської ради розглянуто Ваш запит на інформацію від 29.05.2017 про надання копії посадової інструкції керуючого справами виконавчого комітету Харківської міської ради.

За результатами розгляду відповідно до ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» направляємо Вам копію посадової інструкції заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетової-Терашвілі Т.М.

Про це листом №212/0/3317 від 14.06.2017, повідомив МГ Адвокат Консалтінг Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Заступника міського голови - керуючого справами
виконавчого комітету міської ради
Чечетової-Терашвілі Тетяни Михайлівни

 

1. Загальні положення

               

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітет у міської ради:

-призначається на посаду пі ляхом затвердження рішенням Харківської міської ради за поданням міського голови;

-  повинен мати повну вишу освіту, володіти державною та регіональною мовами.

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради повинен знати:

- Конституцію України, закони України, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови, декрети та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти  з питань  організації та діяльності органів  місцевого самоврядування законодавство про працю;

- основи психології, економіки, фінансів; організацію прані і а основи управління персоналом і кадрової роботи; правила ділового етикету, правила охорони праці та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку, інструкцію з діловодства: навички роботи з ПК тощо.

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради підпорядкований міському голові, виконавчому комітету

Харківської міської ради.

2. Завдання, обов'язки і а повноваження

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до його компетенції.

Забезпечує діяльність підпорядкованих виконавчих органів, які входять до складу Апарату Харківської міської ради га виконавчого комітету.

Організовує діловодство, господарське, матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради.

Організовуй роботу з реалізації державної політики у сфері управління персоналом у Харківській міській раді.

Організовує роботу з проведення спеціальної перевірки відносно осіб, які претендують на заняття посад у Харківської міській ради; перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»; заходів з питань попередження корупції.

Організовує та координує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці.

Готує за дорученням міського голови проекти розпорядчих актів, в т.ч. нормативного характеру.

Проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, які готуються виконавчими органами, що входять до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

Доповідає у встановленому порядку проекти розпорядчих актів з питань, що відносяться до його компетенції, на сесіях Харківської міської ради та засіданнях виконавчого комітету.

Здійснює контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни.

Забезпечує формування планів засідань виконавчого комітету, контроль за оформленням розпорядчих актів Харківської міської ради, виконавчого комітету міського голови, їх своєчасну розсипку адресатам.

Здійснює організаційно-технічну підготовку засідань, нарад, які проводить керівництво Харківської міської ради.

Працює з секретними документами та документами обмеженого доступу у відповідності з чинним законодавством.

Організовує та контролює роботу і розробки інструктивних матеріалів  діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві.

Забезпечує розробку зведеної номенклатури справ, формування централізованого архіву.

Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету. Організовує здійснення нагляду за експлуатацією та утриманням у належному стані будівель, спорт та інженерних систем.

Забезпечує розробку та виконання річних та перспективних планів ремонту приміщень міської ради; проведення робіт з благоустрою та озеленення внутрішньої території.

Забезпечує гласність роботи виконавчих органів Харківської міської ради.

Організовує розробку проектів кошторису адміністративно-господарських витрат та вносить відповідні пропозиції, бере участь у контролі за виконанням кошторисів адміністративно-господарських витрат.

Забезпечує діяльність підпорядкованих виконавчих органів, здійснює оперативне управління закріпленими Харківською міською радою комунальними підприємствами.

Організовує дідове листування з органами державної  влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету Харківської міської ради, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

Здійснює у встановленому порядку представництво інтересів Харківської міської ради, виконавчого  комітету та міського голови в  судах та правоохоронних органах.

За окремим дорученням міського голови виконує інші завдання, якщо, не викликано службовою необхідністю.

3. Права

Заступник міського голови - керуючим справами виконавчою комітету міської ради має право:                                 

-надавати доручення підпорядкованим виконавчим органам, що входять, до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету;

-організовувати перевірки з питань, віднесених до повноважень виконавчих органів, що входять до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету;                           

- одержувати в установленому законом порядку від виконавчих органів Харківської міської  ради інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань:

-залучати фахівців підприємств, установ та організацій міста (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що відносяться до його компетенції:

- скликати в установленому порядку наради з питань, що відноситься до компетенції;

- візувати проекти  розпорядчих актів Харківської міської ради, виконавчого комітету, міського голови, які готуються підпорядкованими, виконавчими органами Харківської міської ради, у тому числі з питань, що становлять державну таємницю відповідно до Кодексу цивільною захисту України. Законів України «Про державну таємницю». «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та інших нормативно-правових актів.

- доступу до документів та відомостей, що становлять державну таємницю;

- розглядати та підписувати фінансово-господарські документи: бюджеті документи (бюджетний запит; кошториси видатків; плани асигнувань; довідки змін до річного, помісячною розпису бюджету; штатні розписи,зміни до штатного розпису); розрахунки обґрунтування показників видатків; заявки на відкриття та закриття рахунків у Державній казначейській службі України; розподіли виділених бюджетних асигнувань; рахунки на відшкодування фактичних видатків; рахунки на оплату; довіреності на отримання товару; касові книги, видаткові ордери, авансові звіти; заявки на видачу готівки та перерахування коштів на рахунки; платіжні відомості на виплату грошей;

- перерахування коштів та картрахунки; патіжні дорученя; листки непрацздатності; довідки, листи до контролюючих органів, посольств, про доходи працівників; щомісячні, квартальн, річні бхгалтерські звіти; договори, додаткові угоди на закупівлю товарів, робіт, послуг без процедури тендерних торгів; договори додаткові угоди на оренду приміщень, обладнання; договори  додаткові угоди до договорів на відшкодування комунальних та експлуатаційних видатків; акти виконаних робіт, послуг; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей; акти списання товарно-матеріальних цінностей; договори, додаткові угоди додатки до договорів про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, укладання яких здійснюється за результатами проведення процедур закупівель;

- затверджувати кошторис, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання  бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів, штатні розписи головних розпорядників коштів бюджету м. Харкова та зміни до них за погодженням з Департаметом бюджету і фінансів;

- представляти інтереси Харківської міської ради, виконачого комітету та міського голови в судах таправоохоронних органах.

4 Відповідальність

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради відповідно до чинного законодавства несе відповідальність за:

- порушення трудової дисципліни;

- розголошення відомостей, що містяться у службових докментах;

- несвоєчасне аюо неякісне виконання посадових обовязків і завдань;

- надання необ'єктивних даних, бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

- порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, повязаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

З посадовою інструкцією ознайомлена 20.11.2015р. Чечетова-Терашвілі Т.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
 • Справа № 643/16243/21
 • Справа № 638/16800/19
 • Ученые докопались до ИСТИНЫ. Мы 4-е поколение людей на планете. Какими были ЯДЕРНЫЕ войны древности
 • Через полгода после второй дозы происходит значительное снижение антител к коронавирусу, - исследование
 • $12 миллиардов на зарплаты и пенсии. Как Россия усилит поддержку "ЛДНР" и что это значит для Украины
 • ЖЕСТОКОЕ ИЗБИЕНИЕ ДЕВУШКИ НА САЛТОВКЕ: ИМЕНА ВИНОВНИКОВ ЗНАЮТ ВСЕ. КРОМЕ СЛЕДСТВИЯ
 • В центре Харькова рухнул строительный кран (фото)
 • Прокуратура повернула ділянки на березі Дніпра, які отримали депутат та дружина депутата
 • СКАНДАЛЬНАЯ ДОРОГА ЧЕРЕЗ «БАРАБАШОВО» ЗАДУМАНА, ЧТОБЫ ОТЖАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС,– СМИ
 • Харьковский судья заявил о вмешательстве в его деятельность

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .