Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Справа № 644/2961/17 від 31.07.2017р
Категория: Показательное дело

Картинки по запросу суд фотоДержавний герб УкраїниСуддя     Бугера О.В.

Справа №  644/2961/17  

Провадження № 2-а/644/141/17

31.07.2017

 

ПОСТАНОВА

Іменем України

26 липня 2017 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого     судді     Бугери О.В.

за участю секретаря      Ілова А.В.,

за участю  позивача      Каряки О.Г.

представника відповідача Меха Д.В., Гріньова Р.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові адміністративну справу за позовом Каряки Олександра Геннадійовича  до директора Департаменту територіального контролю Харківської міської ради Калини Олексія Леонідовича про визнання протиправними дій (бездіяльності), прийнятих суб'єктом владних повноважень, -

В С Т А Н О В И В:

    Позивач    звернувся до  суду  з  вказаним позовом  до директора Департаменту територіального контролю Харківської міської ради Калини О.Л. та  просив визнати незаконними дії відповідача щодо ненадання об'єктивної, всебічної відповіді по суті; визнати протиправними дії відповідача щодо:    - не залучення його до перевірки та ненадання можливості ознайомитись з матеріалами перевірки; - не надання відповіді  на звернення від 23.03.17 ; визнати протиправною бездіяльність, щодо не призначення та не проведення особистого прийому до його звернення від 23.03.17р. Також просив  зобов'язати  відповідача   провести належну  перевірку  його звернення  від  23.03.2017 року,  провести особистий  прийом, залучити до  перевірки,  надати  можливість  ознайомитись  з  матеріалами  перевірки,  про що  надати  повну,  всебічну  відповідь.

      Свої  вимоги  позивач  мотивував тим, що  засобами поштового зв'язку він направив  відповідачу звернення від 23.03.17р. до ст. 1 ЗУ «Про звернення громадян»,  про проведення особистого прийому з приводу того, що подано скаргу на ім'я Харківського міського голови на п.11 та п.13 додатку до рішення виконавчого комітету ХМР від 01.02.17р. №56, на яку отримано листа не від міського голови, а від Директора Департаменту територіального контрою ХМР за підписом Калини О.Л. за вих.№2323/0/226-17 від 09.02.17р. Відповідно до інформації з офіційного сайту УДППЗ «Укрпошта» зазначене звернення про проведення особистого прийому від 23.03.17р. було отримано адресатом 28.03.17р.  Не дивлячись  на  те, що відповідач здійснюється особистий  прийом громадян кожний другий та четвертий понеділок кожного місяця, ніяких відомостей щодо призначення прийому, а ні письмових, а ні в телефонному режимі він не отримував. Також відсутні  відомості щодо  розгляду його звернення від 23.03.17р. Вважаючи протиправною бездіяльність відповідача щодо не прийняття  за вищевказаною заявою рішень відповідно до чинного законодавства, позивач був  вимушений  звернутися з даним позовом до суду.

    Позивач  в  судовому засіданні   наполягав на задоволенні позовних вимог, мотивуючи  свої   доводи   аналогічно, викладеному   в  позові, зазначав, що він дійсно був на особистому прийому у директора департаменту Калини О.Л., як на це посилається представник відповідача, але він звертався до відповідача з різних питань, та його звернення від 23.03.2017 року предметом розгляду даного особистого прийому не було, не надавались йому й для ознайомлення матеріали перевірки за його зверненням. Перед проведенням особистого прийому 10.04.2017 року його було ознайомлено із матеріалами перевірки за його скаргами, але не в рамках звернення від 23.03.2017 року, він особисто розписався про ознайомлення з матеріалами ,але наполягав на тому, що з матеріалами перевірки за його зверненням від 23.03.2017 року його ніхто не знайомив.  

    Представники   відповідача  Мех Д.В., Гріньов P.O. позовні  вимоги не   визнали,  просили  відмовити  в  задоволенні   позову  в   повному   обсязі,   виходячи з  того, що позивач у справі відповідного до його звернення від 23.03.2017 року був запрошений на особистий прийом директора Департаменту, перед початком прийому його ознайомили із матеріалами перевірки, в ході особистого прийому було обговорено питання визначені в зверненні від 23.03.2017 року та позивачу згідно книги вихідної кореспонденції було вчасно відправлено відповідь, що свідчить про відсутність протиправної бездіяльності у діях директора Департаменту територіального контролю Харківської міської ради Калини О.Л. Письмові заперечення долучені до матеріалів справи.

    Суд, вислухавши пояснення позивача, представників відповідача, дослідивши матеріали справи,  вважає, що позов підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

    Згідно із статтею 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи зобов'язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

    Відповідно до вимог ст.40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

    Преамбулою до Закону України "Про звернення громадян" передбачено, що цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів.

    Згідно із ст. 1 вказаного Закону громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.  

    Статтями 4, 5 цього ж Закону передбачено, що до рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:  порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.  

    Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

    Відповідно до статті 14 Закону України "Про звернення громадян" органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.  

    Статтею 15 Закону України «Про звернення громадян» визначено, що органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

    Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку надається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.

    Згідно із ст. 18 вказаного Закону громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право, в тому числі, одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги.

    Статтею 19 Закону України «Про звернення громадян» визначено, що органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги; у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову; на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу; скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням; забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень; письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення; вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина; у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення; не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам; особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

    У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу, в межах бюджетних асигнувань. Це положення не скасовує вимоги абзацу дев'ятого частини першої цієї статті.

    Статтею 20 вказаного Закону передбачено, що звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.  

 Діяльність відповідного Департаменту територіального контролю Харківської міської ради врегульовано відповідним Положенням, що затверджено  рішенням Харківської міської ради від 20.11.2015 року №7/15 (а.с.56-63). Відповідно до зазначеного Положення п.5.1. Департамент очолює директор, який відповідно до вимог п.5.2.1. здійснює керівництво діяльністю Департаменту та відповідно до п.5.2.7. веде особистий прийом громадян.

    Судом встановлено, що позивач звернувся до відповідача із заявою про проведення особистого прийому за його участю 23.03.2017 року. Із змісту заяви вбачається, що позивач просив провести особистий прийом, надати можливість ознайомитись з матеріалами перевірки за його зверненням від 09.03.2017 року перед початком особистого прийому, скасувати рішення викладене у листі №2323/0/226-17 від 09.03.2017 року та передати за належністю його скаргу на п.11 та п.13 додатку до рішення Викоанвчого комітету ХМР від 01.02.2017 року №56. Зазначене звернення було отримано 27.03.2017 року. (а.с.7-8).

    Як вбачається з наданої суду копії журналу обліку особистого прийому громадян дійсно 10.04.2017 року позивач Каряка О.Г. був присутній на особистому прийомі у відповідача. Як вбачається з розділу 5 журналу предметом особистого прийому було в тому числі рішення виконкому ХМР №56 від 01.02.2017 року (а.с.51-52). Представник відповідача посилався на те, що саме звернення позивача від 23.03.2017 року, було предметом розгляду даного особистого прийому та про це свідчить посилання на відповідне рішення, на яке міститься посилання в зверненні позивача. В розділі 7 зазначеного журналу міститься посилання на надання роз'яснень по суті питань. В ході розгляду справи позивач категорично заперечував проти того, що предметом даного особистого прийому є його звернення від 23.03.2017 року, та перед початком прийому із матеріалами за його зверненням від 09.03.2017 року він не знайомився. Окрім наданої копії журналу стороною відповідача доказів щодо ознайомлення позивача з матеріалами перевірки, доказів які б свідчили про предмет особистого прийому саме звернення позивача від 23.03.2017 року, суду надано не було.

    Як вбачається з наданої копії відповіді на ім'я позивача Каряка О.Г. Департаментом територіального контролю Харківської міської ради за дорученням керівництва міської ради було розглянуто його звернення від 23.03.2017 року на особистий прийом з питання законності прийнятого рішення ВК Харківської міської ради №56 від 01.02.2017 року (а.с.64). Надані роз'яснення в межах компетенції та міститься посилання на те, що інформація викладена в відповіді була повідомлена 10.04.2017 року позивачу на особистому прийомі, до початку якого йому було надано для ознайомлення відповідні матеріали перевірки. Відповідь датована 27.04.2017 року.

    В ході розгляду справи представником відповідача доказу отримання позивачем такої відповіді суду надано не було.

    Враховуючи наведене, суд дійшов висновку щодо порушення строків надання відповіді на звернення заявника Каряки Олександра Геннадійовича від 23.03.2017 року.

    Також слід зазначити, пунктом 1 Указу Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" від 07 лютого 2008 року №109/2008 постановлено Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов'язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України "Про звернення громадян", упорядкування роботи зі зверненнями громадян, зокрема, щодо: недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам; викоренення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень; створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень; з'ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень; вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в тому числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків щодо розгляду звернень громадян.

    Рішення, які приймаються за зверненнями, повинні бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства. Посадова особа, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов'язана забезпечити своєчасне і правильне виконання прийнятого рішення, а в разі визнання скарги обґрунтованою - негайно вжити заходів до поновлення порушених прав громадян.

Звернення вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі поставлені в них питання, вжиті необхідні заходи і заявникам дані вичерпні відповіді.  В  супереч   тому, що обов'язок доказування  адміністративним  Законом  покладений  на  відповідача, в судовому  засіданні  не  спростовані  доводи  позивача  щодо не проведення особистого прийому, щодо ненадання для ознайомлення матеріалів та щодо отримання відповіді на його звернення. З огляду  на  викладене  суд  вбачає  наявність  підстав для  задоволення  вимог  позивача  в  частині визнання протиправними дій щодо порушення строків надання відповіді на звернення заявника, бездіяльності щодо не надання для ознайомлення матеріалів перевірки та не здійснення особистого прийому заявника на підставі його звернення від 23.03.2017 року та щодо зобов'язання директора Департаменту територіального контролю Харківської міської ради Калину Олексія Леонідовича надати Каряці Олександру Геннадійовичу для ознайомлення матеріали перевірки, призначити та провести особистий прийом заявника на підставі його звернення від 23.03.2017 року відповідно до затвердженого графіку прийому громадян, за результатами проведеного прийому надати заявнику повну та обґрунтовану відповідь на звернення від 23.03.2017 року.

    Що стосується вимог позивача в частини визнання незаконними дій відповідача щодо ненадання об'єктивної, всебічної відповіді по суті, суд вважає, що вимоги в цій частині позову задоволенню не підлягають, оскільки фактично в ході розгляду справи позивачем категорично заперечувалось проведення особистого прийому з приводу поданого ним звернення від 23.03.2017 року, ознайомлення із матеріалами перевірки до проведення прийому, стороною відповідача всупереч вимогам ст.71 КАС України зазначені доводи спростовані не були.

    Відповідно до вимог ст. 94 КАС України позивач при подачі позову був звільнений від сплати судового збору, оскільки позовні вимоги судом задоволені частково, суд вважає за можливе відносити судові витрати на рахунок держави.

    Керуючись ст.ст. 19, 40 Конституції України, ст.ст. 2, 6, 11, 17-19, 71, 158-162 КАС України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про звернення громадян», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

    Адміністративний позов Каряки Олександра Геннадійовича  задовольнити частково.

    Визнати протиправними дії директора Департаменту територіального контролю Харківської міської ради Калини Олексія Леонідовича щодо порушення строків надання відповіді на звернення заявника Каряки Олександра Геннадійовича  від 23.03.2017 року.

    Визнати протиправною бездіяльність директора Департаменту територіального контролю Харківської міської ради Калини Олексія Леонідовича щодо не надання для ознайомлення матеріалів перевірки та не здійснення особистого прийому заявника Каряки Олександра Геннадійовича на підставі його звернення від 23.03.2017 року.

    Зобов'язати директора Департаменту територіального контролю Харківської міської ради Калину Олексія Леонідовича надати Каряці Олександру Геннадійовичу для ознайомлення матеріали перевірки,призначити та провести особистий прийом заявника на підставі його звернення від 23.03.2017 року відповідно до затвердженого графіку прийому громадян, за результатами проведеного прийому надати заявнику повну та обґрунтовану відповідь на звернення від 23.03.2017 року.

     В іншій частині вимог - відмовити.

     Повний текст постанови виготовлений 31.07.2017 року.        

    Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду, через Орджонікідзевський районний суд м.Харкова.

   Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

    Постанова суду першої інстанції набирає чинності після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Головуючий: суддя                                                                        О.В. Бугера


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
 • "Даже если насосала": в сеть слили резонансные признания главы НАБУ Сытника
 • Рада приняла закон, который защитит бизнес от "маски-шоу"
 • Відшкодування шкоди заподіяної рішеннями, діями (бездіяльністю) ДВС
 • Договор аренды земли теперь можно зарегистрировать онлайн
 • Луценко анонсував підозру "одному з керівників влади"
 • Чому так важко знайти порядних депутатів і як це змінити?
 • Заява
 • Комиссия избрала двух замов директора ГБР Трубы
 • Антоша Яценко отримав два кримінальні провадження через розслідування його статків «Нашими грошами»
 • Мать Зайцевой неожиданно продала квартиру: появились новые детали о семье виновницы ДТП в Харькове

 • Наш опрос

  Погода в Харькове

  Погода в Харькове

  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)

  Курсы наличного обмена на сегодня  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .