Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Чи має право іноземець, який одружився з громадянкою України і має намір проживати і працювати в Україні, на постійне проживання та працевлаштування в Україні?
Категория: Горячая линия

altЯким законодавчим актом регулюються права та обов'язки іноземців в Україні?

  Згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 4.02.1994 р. визначено правовий статус та закріплено основні права, свободи та обов'язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні. Цим Законом визначено порядок вирішення питань, пов'язаних з їх в'їздом в Україну або виїздом з України.
 
Іноземець — особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.

  Особа без громадянства — особа, яку жодна держава не вважає своїм громадянином.

  Іноземці та особи без громадянства мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов'язки, що і громадяни України, якщо інше не передбачено Конституцією, цим та іншими законами України, а також міжнародними договорами України.

  Іноземці та особи без громадянства є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин.

  Якщо іноземною державою встановлено обмеження щодо реалізації прав і свобод громадянами України, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про встановлення відповідного порядку реалізації прав і свобод громадянами цієї держави на території України. Це рішення набирає чинності після його опублікування. Воно може бути скасовано, якщо відпадуть підстави, за яких воно було прийнято.

  Здійснення іноземцями та особами без громадянства своїх прав і свобод не повинно завдавати шкоди національним інтересам України, правам, свободам і законним інтересам її громадян, та інших осіб, які проживають в Україні.

  Іноземці та особи без громадянства зобов'язані поважати та дотримувати Конституції І законів України, шанувати традиції та звичаї народу України.
 
  Іноземці та особи без громадянства можуть іммігрувати в Україну на постійне проживання або прибути для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території. Іноземці та особи без громадянства, які іммігрували на постійне проживання або прибули для тимчасового працевлаштування, отримують посвідки відповідно на постійне або тимчасове проживання.

  Порядок видачі дозволу на імміграцію, а також посвідки на постійне проживання та вирішення інших питань, пов'язаних з імміграцією іноземців та осіб без громадянства, визначається Законом України про імміграцію.

  Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на іншій законній підставі, вважаються такими, що тимчасово перебувають в Україні. Вони зобов'язані в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, зареєструвати свої паспортні документи і виїхати з України після закінчення відповідного терміну перебування.

  Якщо іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні, змінюють місце проживання, вони зобов'язані повідомити про це органи внутрішніх справ, у яких зареєстровано їх паспортні документи.

  Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов'язки в трудових відносинах, якщо інше не передбачено законодавством України та міжнародними договорами України.

  Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, мають право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою діяльністю на підставах і в порядку встановлених для громадян України.

  Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, можуть займатися трудовою діяльністю відповідно до одержаного у встановленому порядку дозволу на працевлаштування. Працевлаштування в Україні іноземців та осіб без громадянства, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування.
  Іноземці та особи без громадянства не можуть призначатися на окремі посади або займатися певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до законодавства України призначення на ці посади або заняття такою діяльністю пов'язане з належністю до громадянства України.

  Іноземці та особи без громадянства можуть укладати і розривати шлюби з громадянами України та іншими особами відповідно до законодавства України.

  Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права і обов'язки у шлюбних і сімейних відносинах.

  Іноземцям та особам без громадянства можуть пересуватися на території України і обирати місце проживання в ній відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України. Обмеження в пересуванні та виборі місця проживання допускаються, коли це необхідно для забезпечення безпеки України, охорони громадського порядку, охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів її громадян та інших осіб, які проживають в Україні.

  Іноземці та особи без громадянства, яким надано статус біженця в Україні, мають рівні з громадянами України права на пересування, вільний вибір місця проживання, за винятком законних обмежень.

  Іноземці та особи без громадянства можуть в'їжджати в Україну за дійсними паспортними документами. При цьому іноземці та особи без громадянства повинні одержати в'їзну візу, якщо інше не передбачено законодавством України.
  В'їзд в Україну іноземцю та особі без громадянства не дозволяється:
  в інтересах забезпечення безпеки України або охорони громадського порядку;
  якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;
  якщо при порушенні клопотання про в'їзд в Україну він подав про себе завідомо неправдиві відомості або підроблені документи;
  якщо його паспортний документ, віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі;
  якщо він у пункті пропуску через державний кордон України порушив правила перетинання державного кордону України, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконав законних вимог посадових осіб Державної прикордонної служби України, митних та інших органів, що здійснюють контроль на державному кордоні;
  якщо встановлено факти порушення ним законодавства України під час попереднього перебування в Україні.
  Іноземці та особи без громадянства виїжджають з України за дійсними паспортними документами.

  Виїзд з України іноземцю та особі без громадянства не дозволяється, якщо:
  щодо нього ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінальна справа розглядається судом — до закінчення провадження у справі;
  його засуджено за вчинення злочину — до відбування покарання або звільнення від покарання;
  його виїзд суперечить інтересам забезпечення безпеки України — до припинення обставин, що перешкоджають виїзду.
  Виїзд з України іноземця та особи без громадянства може бути відкладено до виконання ним майнових зобов'язань перед фізичними та юридичними особами в Україні.

  За порушення іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, або проживання за недійсними документами, недотримання встановленого порядку реєстрації або пересування і вибору місця проживання, працевлаштування, ухилення від виїзду після закінчення терміну перебування, а також за недотримання Правил транзитного проїзду через територію України до них застосовуються заходи відповідно до законодавства України.

  Іноземцю та особі без громадянства, який порушує законодавство України, якщо ці порушення не передбачають адміністративної або кримінальної відповідальності, може бути скорочено визначений йому термін перебування в України
  Такий термін може бути також скорочено, якщо в іноземця та особи без громадянства відпали підстави для його подальшого перебування в Україні.

  Рішення про скорочення терміну тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства в Україні приймається органами внутрішніх справ, Державної прикордонної служби України.
 
Іноземець та особа без громадянства, які вчинили злочин або адміністративне правопорушення, після відбуття призначеного йому покарання чи виконання адміністративного стягнення можуть бути видворені за межі України. Рішення про видворення його за межі України після відбуття ним покарання чи виконання адміністративного стягнення приймається органом внутрішніх справ за місцем його перебування з наступним повідомленням протягом 24 і од. прокурора про підстави прийняття такого рішення. За рішенням органу внутрішніх справ видворення іноземця та особи без громадянства за межі України може супроводжуватися забороною подальшого в'їзду з Україну строком до 5 років. Строки заборони подальшого в'їзду в Україну обчислюються з дня винесення вказаного рішення. Порядок виконання рішення про заборону подальшого в'їзду а Україну визначається законодавством України.

  Крім випадків, зазначених у ч. І цієї статті, іноземець та особа без громадянства може бути видворений за межі України за рішенням органів внутрішніх справ, органів охорони державного кордону (стосовно осіб, які затримані у межах контрольованих прикордонних районів при спробі або після незаконного перетинання державного кордону в Україну) або Служби безпеки України з наступним повідомленням протягом 24 год. прокурора про підстави прийняття такого рішення, якщо дії іноземця та особи без громадянства грубо порушують законодавство про статус іноземців та осіб без громадянства, або суперечать Інтересам забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку, або коли це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України.

  іноземець та особа без громадянства зобов'язані покинути територію України у строк, зазначений у рішенні про видворення. У разі прийняття рішення про видворення іноземця або особи без громадянства за межі України а її паспортному документі негайно анулюється віза і вилучаються документи на право перебування в Україні.

  Орган внутрішніх справ чи орган охорони державного кордону можуть затримати і примусово видворити 3 України іноземця або особу без громадянства тільки на підставі постанови адміністративного суду. Така постанова приймається судом за зверненням органу внутрішніх справ, органу охорони державного кордону або Служби безпеки України, якщо іноземець або особа без громадянства ухиляються від виїзду після прийняття рішення про видворення або є обгрунтовані підстави вважати, що вони будуть ухилятися від виїзду.

  Іноземці та особи без громадянства, затримані за незаконне перебування на території України (в порушення заборони щодо в'їзду в Україну, за відсутності визначених законодавством та міжнародними договорами України підстав для перебування в Україні (транзитного проїзду через її територію), у т. ч. перебування за чужими, підробленими, зіпсованими або такими, що не відповідають встановленому зразку, візою (дозволом), паспортним документом), розміщуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, з регламентованим внутрішнім розпорядком на період, необхідний для, підготовки їх видворення за межі України у примусовому порядку, але не більше ніж 6 місяців.

  Типове положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають а Україні, затверджується Кабінетом Міністрів України.  Рішення органів внутрішніх справ, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про видворення іноземця та особи без громадянства з України може бути оскаржено до суду. Оскарження зупиняє виконання рішення про видворення, крім випадків, коли необхідність негайного видворення зумовлена інтересами забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку.

  Видворення іноземців та осіб без громадянства, які затримані у межах контрольованих прикордонних районів при спробі або після незаконного перетинання державного кордону а Україну, здійснюється органами охорони державного кордону, а в інших випадках — органами внутрішніх справ. Контроль за правильним і своєчасним виконанням рішення про видворення здійснюється органом, який його прийняв.

  Іноземці та особи без громадянства, які підлягають видворенню, відшкодовують витрати, пов'язані з видворенням. Якщо зазначені іноземці та особи без громадянства не мають коштів для відшкодування витрат, пов'язаних з видворенням їх за межі України, видворення здійснюється за рахунок держави.

  Фізичні або юридичні особи, які запрошували чи приймали цих іноземців та осіб без громадянства, влаштовували їх незаконний в'їзд, проживання, працевлаштування, сприяли в ухиленні від виїзду після закінчення терміну перебування, відшкодовують витрати, завдані державі видворенням зазначених іноземців та осіб без громадянства.

  Постановою Кабінету Міністрів України № 322 від 8.04.2009 р. затверджено Порядок видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства (далі — Порядок).

  Порядок визначає процедуру видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства.

  Дія Порядку поширюється також на іноземців, що направлені іноземними суб'єктами господарювання в Україну для виконання певного обсягу робіт або надання послуг на основі договорів (контрактів), укладених між українськими та іноземними суб'єктами господарювання, та іноземців, які відповідно до графіка специфічних зобов'язань в секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ (ст. II Генеральної угоди про торгівлю послугами) належать до категорій «внутрішньокорпоративні цесіонарії» і «особи, що надають послуги без комерційної присутності в Україні.

  Дозвіл на використання праці іноземця та особи без громадянства (далі — іноземець), що надає право роботодавцю тимчасово використовувати працю іноземця на конкретному робочому місці або певній посаді, видається роботодавцю у разі відсутності в країні (регіоні) працівників, спроможних виконувати відповідні роботи, або наявності достатніх обгрунтувань доцільності використання праці іноземця, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

  Дозвіл на використання праці іноземця видасться робо і ода в цю Державним центром зайнятості або за його дорученням центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими цей і рами зайнятості (далі — центр зайнятості)

Дозвіл на використання праці іноземця видається роботодавцю, що зареєстрований у центрі зайнятості як платник страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд) та не має заборгованості перед ним.

  Для розгляду поданих роботодавцем документів та надання відповідних рекомендацій при центрі зайнятості утворюється комісія, до складу якої включаються, представники органів внутрішніх справ, служби безпеки, державної прикордонної та державної податкової служби, а також інших заінтересованих органів.

  Положення про комісію затверджується Мінпраці за погодженням з МВС, СБУ, Адміністрацією Держприкордонслужби та ДПА.

  Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на використання праці іноземця, продовження строку його дії приймається директором чи заступником директора центру зайнятості.

Для отримання дозволу на використання праці іноземця роботодавець подає до центру зайнятості такі документи: заяву;
2 кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;
  обґрунтування доцільності використання праці іноземця і можливості створення для нього відповідних умов для перебування і роботи;
  оформлений документ (наказ, витяг з протоколу, доручення тощо), який посвідчує право особи представляти інтереси роботодавця у центрі зайнятості;
  довідку органу державної податкової служби про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів);
  довідку центру зайнятості про відсутність у роботодавця заборгованості перед Фондом;
квитанцію про внесення плати за розгляд заяви; копію проекту трудового договору (контракту), засвідчену роботодавцем;
  довідку, скріплену печаткою та завірену підписом роботодавця (у разі наявності на підприємстві режимно-секретного органу — також підписану його керівником), про те, що робоче місце або посада, на яких використовуватиметься праця іноземця, не пов'язані з належністю до громадянства України і не потребують надання допуску до державної —таємниці;
  довідку орган, внутрішніх справ про відсутність (наявність) судимості у іноземця, який на момент оформлення дозволу перебуває на території України.
  довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець, який на момент оформлення дозволу перебуває за межами України, не відбуває покарання за скоєння злочину та не перебуває під слідством;
  засвідчені копи статуту та свідоцтва про державну реєстрацію роботодавця;
копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця; копі! сторінок паспортного документа іноземця, що містять основні ідентифікаційні дані.

  Для отримання дозволу на використання праці іноземця, який направлений іноземним суб'єктом господарювання в Україну для виконання певного обсягу робіт або надання послуг на основі договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб'єктами господарювання, роботодавець подає документи, зазначені у п. 5 Порядку (крім документів, передбачених абз. 4 І 9), а також копію зазначеного договору (контракту).

  Для отримання дозволу на використання праці іноземця, який належить до категорії «внутрішньокорпоративні цесіонарії» або «особи, що надають послуги без комерційної присутності в Україні», роботодавець подає Документи, зазначені у п.5 Порядку (крім документів, передбачених абз. 4 І 9), а також:
  рішення іноземного суб'єкта господарювання про переведення іноземця на роботу в Україну;
  копію контракту іноземця з іноземним суб'єктом господарювання про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;
  копію контракту про безпосереднє надання послуг в Україні (для іноземця, який належить до категорії «особи, що надають послуги без комерційної присутності в Україні»).

  Усі видані зарубіжною країною та складені іноземною мовою документи, що зазначені у пп.5, 6 і 7 Порядку, повинні бути перекладені на українську мову, засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в Міністерстві закордонних справ, якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше.

  Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на використання праці іноземця, продовження строку його дії приймається у строк, що не може перевищувати ЗО календарних днів з дня одержання пакета документів, передбачених Порядком.

  Про прийняте рішення центр зайнятості письмово повідомляє роботодавця.

  Дозвіл на використання праці іноземця видається на строк до 1 року. Для продовження строку дії зазначеного дозволу роботодавець подає до центру зайнятості не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії дозволу документи, зазначені у пунктах 5 або б Порядку.

  Дозвіл на використання праці іноземця, який належить до категорії «внутрішньокорпоративні цесіонарії» або «особи, що надають послуги без комерційної присутності в Україні», видається на строк не більше ніж 3 роки. Строк дії зазначеного дозволу може бути продовжено на 2 роки, для чого роботодавець подає до центру зайнятості не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії дозволу документи, зазначені у п.7 Порядку.

  Дозвіл на використання праці іноземця є підставою для отримання іноземцем візи відповідного типу, реєстрації місця тимчасового проживання в Україні та оформлення посвідки на тимчасове проживання на строк дії дозволу.

  Продовження строку дії дозволу на використання праці іноземці є підставою для звернення роботодавця та іноземця до органу внутрішніх справ стосовно продовження строку перебування іноземця на території України та оформлення нової послАдки на тимчасове проживання в Україні.

  Засвідчені копії дозволу на використання праці іноземця роботодавець подає іноземцеві, надсилає консульській установі України за місцем постійного проживання іноземця з метою оформлення візи відповідного типу для в'їзду його в Україну, а також органу внутрішніх справ для реєстрації місця тимчасового проживання іноземця в Україні.

  Роботодавці мають право на використання праці іноземців, які постійно проживають в Україні, та інших іноземців у випадках, передбачених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, без оформлення дозволу на використання праці іноземця.
   
  Незалежно від Сіаму ринку праці те тенденцій його розвитку дозвіл не використання праці іноземця не видасться та строк його дії не продовжується, якщо:
У документах, поданих для оформлення дозволу, містяться відомості, що суперечать вимогам законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
  трудовим договором (контрактом) передбачено умови праці іноземця гірші, а розмір заробітної плати менший, ніж для громадян України, які виконують аналогічну роботу;
  роботодавець має намір найняти іноземця на роботу, пов'язану з належністю до громадянства України те/або яка потребує наданий допуску до державної таємниці:
  видалено факти подання роботодавцем свідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;
  є рішення відповідних органів про видворення іноземця за межі України;
  минуло менше 1 року від дати попередньої відмови іноземцю в оформленні візи ІМ-1 чи анулювання попереднього дозволу;
роботодавець має заборгованість перед Фондом;
  іноземець на момент оформлення дозволу відбуває покарання за скоєння злочину або перебуває під слідством;
  роботодавець порушив строки подання документів на продовження строку дії дозволу;
  внаслідок змін на ринку праці у країні (регіоні) відпадає необхідність використання роботодавцем праці іноземця.
  За розгляд заяви про надання дозволу на використання праці іноземця та продовження строку його дії з роботодавця справляється плата у розмірі 4 мінімальних заробітних плат, кошти від якої спрямовуються до Фонду.
Дозвіл на використання праці іноземця анулюється у разі:
  дострокового розірвання з роботодавцем трудового договору (контракту);
  установлення факту підробки документів чи надання роботодавцем неправдивих відомостей у документах, на підставі яких видано дозвіл (продовжено строк його дії);
  скорочення строку тимчасового перебування іноземця в Україні або його видворення за межі України;
  встановлення факту використання праці іноземця на інших умовах, ніж ті, що зазначені у дозволі на використання праці іноземця, або іншим роботодавцем.

  Про анулювання дозволу на використання праці іноземця центр зайнятості протягом 3 робочих днів повідомляє органи внутрішніх справ та державної прикордонної служби з використанням міжвідомчої інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи або за відсутності можливості використання зазначеної системи надсилає їм письмове повідомлення.

  Роботодавець протягом 3 робочих днів з дати початку та припинення роботи іноземця письмово повідомляє центр зайнятості про дату початку та припинення роботи, забезпечує реєстрацію паспортного документа іноземця у відповідному органі внутрішніх справ, про що протягом 5 робочих днів інформує центр зайнятості

  Якщо іноземець без поважних причин не став до роботи у передбачений трудовим договором (контрактом) строк, роботодавець протягом4 3 робочих днів повинен письмово повідомити про це відповідні органи внутрішніх справ, державної прикордонної служби і центр зайнятості. У разі анулювання дозволу на використання праці Іноземця або у ВИпадку, коли іноземець без поважних причин не приступне до роботи в передбачений трудовим договором (контрактом) строк» іноземця може бути видворено за межі України. Роботодавець, який запросив до себе на роботу такого іноземця, відшкодовує державі витрати, пов'язані з його видворенням.

  У разі використання роботодавцем праці іноземців без дозволу на використання праці іноземця державна служба зайнятості стягує з роботодавця штраф за кожну таку особу у двадцяти кратному розмірі мінімальної заробітної плати. Порядок накладення штрафу визначається Міністерством праці України. У разі несплати (відмови від сплати) протягом місяця: у добровільному порядку зазначеного штрафу його стягнення провадиться в установленому законом порядку. Кошти від стягнутих штрафів спрямовуються до Фонду.

  Центри зайнятості проводять обстеження роботодавців стосовно можливості забезпечення ними необхідних умов перебування і роботи іноземців, аналізують ефективність використання їх праці протягом строку дії дозволу на використання праці іноземця Ку разі потреби інформують Державний центр зайнятості.

  Відмова у видачі дозволу на використання праці іноземця або у продовженні строку його дії чи анулювання дозволу може бути оскаржена до Державного центру занив тості або до суду.

  Бланки дозволу на використання праці іноземця виготовляються на замовлення Державного центру зайнятості у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України Мі 283 від 19 квітня 1993 р., і є документами суворого обліку»

  Порядок обліку і зберігання бланків дозволів на використання праці іноземця те знищення зіпсованих бланків визначається Державним центром зайнятості

  Після закінчення строку дії дозвіл на використання праці іноземця повинен бути повернений роботодавцем до центру зайнятості

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
 • Карантин : НЕЗАКОННИЙ. Чому ...
 • “Їм кінець”: У ЗМІ потрапило листування Шарія і ОПЗЖ, де блогер обговорив, як посадити в СІЗО своїх противників
 • На Харківщині СБУ завадила незаконним поставкам ліків та медзасобів до тимчасово окупованих територій
 • Вместо работы загорает на солнце: в сети появились фото Зайцевой за решеткой
 • Государственные проверки от А до Я: как бизнесу пережить приход инспектора. Инструкция
 • Безхмарне життя експрокурора Нечипоренка
 • Зеленский подарил херсонский торговый порт друзьям Саакашвили
 • Даркнет в кармане: как работает черный рынок в Телеграме
 • Генпрокурору заплатили 1 мільйон доларів за закриття справи Бахматюка – Шабунін
 • Щодо будівництва котеджного містечка «Еталон» по вул. Бєркоса, 151

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .