Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


ПОДАННЯ, Скринніков Віктор Степанович стосовно порушення Харківською міською радою (далі - рада) його права на доступ до публічної інформації
Категория: Специальный повод

 

Картинки по запросу подання

ПОДАННЯ

До мене звернувся зі скаргою Скринніков Віктор Степанович (далі - скаржник) стосовно порушення Харківською міською радою (далі - рада) його права на доступ до публічної інформації.

Як вбачається зі скарги та доданих до неї матеріалів, скаржник подав до ради запит від 03.08.2015 р., отриманий радою 03.08.2015 р., стосовно кількості осіб, що подали заяви до комітетів у справах сім’ї, молоді та спорту м. Харкова для оздоровлення у літній період 2015 р. в ДП УДЦ «Молода гвардія», а також у 2011- 2014 рр., та кількості осіб, що отримали безоплатні путівки на оздоровлення в ДП УДЦ «Молода гвардія» у 2014 р. та 2015 р.

Листом від 10.08.2015 р. № 764 за підписом директора Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту К.А. Лобойченко скаржнику було відмовлено у наданні запитуваної інформації з огляду на відсутність узагальненої систематизованої інформації, що запитувалась, у володінні ради.

Скаржником також було подано до ради запит від 06.08.2015 р., отриманий радою 06.08.201 5 р., щодо дати подання батьками (представниками) до комітету у справах сім’ї, молоді та спорту по Орджонікідзевському району Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту ради заяв про надання безоплатної путівки на оздоровлення дітей станом на 2014 р. та на 01.08.2015 р., кількості задоволених чаяв у 2014-20.15 р. та інших питань.

Листом від 12.08.2015 р. № 95 за підписом начальника комітету у справах сім’ї, молоді та спорту по Орджонікідзевському району Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради А.В. Репеті скаржнику було відмовлено у наданні запитуваної інформації з огляду на відсутність систематизованої інформації у володінні ради.

Однак вищевказані посилання не можуть бути підставою відмови в наданні інформації з огляду на наступне.

З аналізу визначення публічної інформації, яке надається в частині першій статті 3 Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон), вбачається, що вся інформація, якою володіє суб’єкт владних повноважень, є публічною інформацією.

Стаття 3 Закону передбачає, що право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом.

У листах ради від 10.08.2015 р. № 764 та 12.08.2015 р. № 95 не заперечувалася наявність запитуваної інформації у володінні ради, проте зазначено про відсутність вказаної інформації у систематизованому вигляді та про необхідність великої кількості часу на опрацювання та здійснення аналітичної роботи. Фактично відмова у наданні інформації пов'язана з невпорядкованістю інформації і складністю в організації вибірки цієї інформації, а не з необхідністю її узагальнювати, аналізувати або створювати.

Відповідно до пункту другого частини першої статті 14 Закону розпорядники інформації зобов'язані систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні.

Відповідно до частини першої статті 22 Закону розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.

Однак, жодної із вищенаведених підстав для відмови у доступі до інформації радою наведено не було.

Звергаю особливу увагу на те, що Положенням про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 26.02.2015 № 220, передбачено оформлення списків дітей, які направляються у ДП УДЦ «Молода гвардія», а також різних форм звітів про використання путівок.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений (частина сьома статті 6 Закону). Це означає, що у разі якщо документ поряд із відкритою інформацією містить інформацію з обмеженим доступом, у відповідь на інформаційний запит надається копія документа, з якої інформація з обмеженим доступом вилучається шляхом ретушування.

Крім того, оскільки інформація стосується використання бюджетних коштів, необхідно врахувати, що не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних, документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та_найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину (частина п’ята статті б Закону).

З огляду на вищевказане, відмови в наданні інформації на запити скаржника віл 03.08.2015 р. та 06.08.2015 р. є неправомірними.

Відтак, ненадання інформації на запити становить порушення законодавства про доступ до публічної інформації відповідно до пункту 2 частини першої статті 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Ненадання інформації на запит є адміністративним правопорушенням за частиною другою статті 212-3 КУпАП, що тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 255 КУпАП уповноважені особи Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, зокрема, передбачені статтею 212  КУпАП (порушення права на інформацію та права на звернення).

Керуючись статтями 13, 15, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», статтею 17 Закону України «Про доступ до публічної Інформації» та пунктом 8 частини першої статті 255 КУпАП,

ПРОШУ:

1.Надати завірені копії запитів скаржника від 03.08.2015 р. та 06.08.2015 р. та відповідей на них від 10.08.2015 р. та 12.08.2015 р,, витягів з журналу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції з відповідними відмітками.

2. Забезпечити надання скаржнику інформації на запити від 03 .08.2015 р. та 06.08.2015 р. з урахуванням наданого роз’яснення та вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також повідомити про результати задоволення запитів скаржника, надавши підтверджуючі документи.

3. Надати пояснення Директора Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту К.А. Лобойченко та начальника комітету у справах сім’ї, молоді та спорту по Орджонікідзевському району Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту А.В. Репеті щодо фактичних і правових підстав відмови у задоволенні запитів скаржника. Принагідно повідомляю, що відповідно до статті 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

4. З метою складання протоколу про адміністративне правопорушення, суть якого наведена вище, надати персональні дані К.А. Лобойченко та А.В. Репеті (ім’я та по батькові, дату та місце народження, місце проживання та номер телефону, дату призначення на посаду, серію, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер службового посвідчення), а також копії посадових інструкцій або положення про відповідні структурні підрозділи.

5. Вжити заходів з метою недопущення аналогічних порушень у майбутньому. Про результати розгляду прошу повідомити в термін до 7 грудня 2015 року.

 

Принагідно повідомляю, що відповідно до статті 188-40 КУпАП невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про це листом №1.-2881С251371.15-11  від 25.11.2015, повідомив МГ Адвокат Консалтінг  В.В.ЛутковськаРейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Популярное
 • Есть такая комната, в гу дфс в харьковской области, рядом с комнатой приема граждан под номером 116...
 • Щодо порушень вимог чинного законодавства відносно будівництва ПрАТ «Концерн АВЕК і Ко» 26 магазинів, розташованих на земельній ділянці між вул. Ак. Павлова та пр. Ювілейним
 • Про затвердження комплексної схеми розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території ТОВ «Оздоровчий комплекс «СОНЯЧНА ГАЛЯВИНА»
 • Щодо нежитлового приміщення в якому розташовано кінотеатр «Познань», супермаркет «АТБ», магазин «Ева» та Вікна, Двері, Балкони за адресою: вул. Академіка Павлова, 160,
 • ХОБФ "Робін Гуд"
 • ХОБФ "Робін Гуд"
 • Стосовно Ваших скарг від 03.07 та 08.07. 2008 року на правомірність здійснення «підприємницької діяльності в залі гральних автоматів («Гральні автомати 777») біля супермаркету «Посад» та Більярдного клубу за адресою вул. Дніпропетровська №189 в м. Мерефа
 • Щодо сплати вартості копіювання та надання до нього рахунком №1 від 13.08.18р
 • ВС/КЦС: Частка у праві спільної часткової власності є самостійним об'єктом цивільних прав на яку кредитором МОЖЕ бути звернуто стягнення (ВС/КЦС № 686/25616/13-ц від 21.02.2018)
 • Журнал Новое Время обнародовал рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины

 • Наш опрос

  Погода в Харькове

  Погода в Харькове

  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)

  Курсы наличного обмена на сегодня  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .