Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Справа № 757/41022/16-к
Категория: Показательное дело

Картинки по запросу Справа №

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41022/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

25 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням директора ТОВ «Омега солюшн» (код ЄДРПОУ 39511532) ОСОБА_1 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ «Омега солюшн» (код ЄДРПОУ 39511532) ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, посилаючись на наступні факти та обставини.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2016 у справі № 757/5730/16-к за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Сохи Ю.В. в порядку забезпечення заходів, кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015000000000424 від 14.07.2015 серед інших суб'єктів господарської діяльності накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Омега солюшн» (код ЄДРПОУ 39511532) № 2600200124796 (гривня), відкритому у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526).

Однак, як зазначено в клопотанні, матеріали кримінального провадження не вказують на ймовірну причетність ТОВ «Омега солюшн» до вчинення злочинів за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин, вказане товариство здійснює реальну підприємницьку діяльність, не мало будь-яких правовідносин з особами, відносно яких здійснюється досудове розслідування, жодній посадовій особі ТОВ «Омега солюшн» про підозру у вчиненні злочину не оголошено. За сім місяців досудового розслідування, протягом яких застосовано арешт, органом досудового розслідування не здобуто будь-яких доказів, що б виправдовували застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження по відношенню до ТОВ «Омега солюшн». Вказані обставини в їх сукупності беззаперечно свідчать про безпідставність накладення арешту та обумовлюють необхідність його скасування.

Представник ТОВ «Омега солюшн», а також слідчий в кримінальному провадженні, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явились неодноразово, що у відповідності до вимог ст.ст. 172174 КПК України не перешкоджає вирішенню клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що  Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000424 від 14.07.2015 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205,  ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2016 у справі № 757/5730/16-к за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Сохи Ю.В. в порядку забезпечення заходів, кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015000000000424 від 14.07.2015 серед інших суб'єктів господарської діяльності накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Омега солюшн» (код ЄДРПОУ 39511532) № 2600200124796 (гривня), відкритому у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526).

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у ТОВ «Омега солюшн» права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2016, при накладені арешту на грошові кошти на рахунку ТОВ «Омега солюшн», слідчий суддя виходив з положень ст.ст. 98167170 КПК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також за умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст.ст. 94132173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

При розгляді даного клопотання встановлено, що досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється за фактом вчинення злочину, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань з кримінального провадження та відображено в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2016.

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об'єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000424 триває з 14.07.2015, а арешт на рахунок ТОВ «Омега солюшн» накладено 10.02.2016, до теперішнього часу жодній посадовій особі ТОВ «Омега солюшн» про підозру не оголошено.

Підсумовуючи викладене, враховуючи, що ТОВ «Омега солюшн» не є юридичною особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, співробітники товариства не є підозрюваними в кримінальному провадженні, що виключає можливість накладення арешту на рахунки товариства з підстав визначених ч. ч. 4, 5, 6 ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у справі обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння юридичної особи майном та обумовлювали арешт її майна, а відтак клопотання директора ТОВ «Омега солюшн» про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98167170,171172173174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання директора ТОВ «Омега солюшн» (код ЄДРПОУ 39511532) ОСОБА_1 про скасування арешту майна, - задовольнити.

Арешт майна, накладений відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 10 лютого 2016 року у справі № 757/5730/16-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Омега солюшн» (код ЄДРПОУ 39511532) № 2600200124796 (гривня), відкритому у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526),- скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                                        В.М. Карабань


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Популярное
 • НАТАЛЬЯ ОКУНСКАЯ О БЕГСТВЕ ИЗ СТРАНЫ И ЖИЗНИ В ПАРИЖЕ: «В УКРАИНЕ У ЖЕНЩИН НЕТ ПРАВ»
 • Что делать, если вы потеряли паспорт заграницей
 • Баллада об Айвенго - Славный парень Робин Гуд!
 • Про розгляд звернення
 • ХОБФ "Робін Гуд"
 • Как разборки украинских нацистов привели в СИЗО лидера «Схидного корпуса» 
 • Кейю Джин: Китай — справжня загроза позиції США як супердержави
 • КАК ПРОИСХОДИТ НАСЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ
 • Фінансова піраміда, що будується за юридичним супроводом прокурора-вбивці.
 • ВСЯ ПРАВДА О «БАРАБАШОВО» - это торговый центр «Барабашово» в 2018 году?

 • Наш опрос

  Погода в Харькове

  Погода в Харькове

  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)

  Курсы наличного обмена на сегодня  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .