Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


ПОЗОВНА ЗАЯВА про визнання майнових прав
Категория: Образцы исков и заявлений

Картинки по запросу ПОЗОВНА ЗАЯВА про визнання майнових правДо Подільського районного суду м. Києва


04071, м. Київ, вул. Хорива,21

 

 

 Позивач:

   _________________

Адреса: ____________________

Телефон:  ______________

 

 

 

Відповідач-1:

_________________________

Адреса: ___________________

Телефон: __________

 

 

Відповідач-2:

_________________________

Адреса: ____________________

Телефон: _________

  Ціна позову: _____________ гривень.

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання майнових прав

 

 

 

Між Позивачем (Установником) та Відповідачем-1 (Забудовник), Відповідачем-2 (Управитель) було укладено договір інвестування у нерухомість та управління майном № XX/50 від 00.10.20__ р. (надалі - договір).

Відповідно до п. 2.1. договору За цим договором Забудовник зобов'язується своїми силами і засобами збудувати, ввести в експлуатацію та передати об'єкт інвестування Установнику. Установник зобов'язується сплатити Забудовнику грошові кошти за закріплений об'єкт інвестування та передати на період будівництва придбане майно у довірчу власність Управителю. Управитель зобов'язується від свого імені та в інтересах Установника здійснювати управління майном, отриманим у довірчу власність, яке полягає у виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, контролі за дотриманням Забудовником умов та зобов'язань за цим Договором та попередженні ризикових ситуацій під час будівництва об'єкту інвестування.

П.2.5. договору за Позивачем було закріплено Об'єкт інвестування з наступними основними характеристиками: машино-місце № 00 (будів), рівень нижній, загальна площа 21,77 м.кв., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Т, ділянка 00 (будів), корпус 00 (будів), ж/к Пасаж. Строк закінчення спорудження об'єкту інвестування - "00" вересня 20__ р. забудовник має право без погодження з Установником та управителем переносити строк закінчення будівництва, але не більше ніж 90 днів.

В свою чергу, Позивачем було внесено на рахунок ПАТ "Б" загальну суму у розмірі 130 620,00 грн., що підтверджується відповідними платіжними дорученнями.

Після внесення коштів на рахунок ПАТ "Б", останнім було видано Позивачу свідоцтва про сплату закріплених за Позивачем вимірних одиниць об'єкту інвестування. Станом на день подання позовної заяви не закінчено спорудження об'єкту інвестування.

Відповідно до ст. 190 ЦК України, майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

Згідно ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю.

Частиною 1 Статтею 3 Цивільного процесуального Кодексу України передбачено, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів

Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання права. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Законом України "Про інвестиційну діяльність" встановлено, що інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім векселів); рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності); майнові права інтелектуальної власності; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау"); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; інші цінності, (ст.1 Закону).

Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Інвестиційна діяльність здійснюється на основі: інвестування, здійснюваного громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності; спільного інвестування, здійснюваного громадянами та юридичними особами України, іноземних держав, (ст. 2 Закону).

Ст. 4 вказаного закону визначено, що об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

Суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також держави. Інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності, (ст. 5 Закону).

Відповідно до ч. 5 ст. 7 Закону України "Про інвестиційну діяльність", інвестор Д право володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами та результатами інвестицій включаючи реінвестиції та торговельні_операції_на_території України, відповідно до законодавчих актів України.

Ст. 18 вказаного закону передбачено, що держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів її суб'єктів. А ст. 19 цього ж закону встановлено захист інвестицій Захист інвестицій - це комплекс організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досягненню цілі внесення -Інвестицій, ефективній діяльності об'єктів інвестування та реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів, у тому числі права на отримання прибутку (доходу) від інвестицій.

Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також іноземних інвестицій. Захист інвестицій забезпечується законодавством України, а також міжнародними договорами України. Інвесторам, у тому числі іноземним, забезпечується рівноправний режим, що виключає застосування заходів дискримінаційного характеру, які могли б перешкодити правлінню інвестиціями, їх використанню та ліквідації, а також передбачаються умови і порядок вивозу вкладених цінностей і результатів інвестицій. З метою забезпечення сприятливого та стабільного інвестиційного режиму держава встановлює державні гарантії захисту інвестицій. Державні гарантії захисту інвестицій - це система правових норм, які спрямовані на захист інвестицій та не стосуються питань фінансово-господарської діяльності учасників інвестиційної діяльності та сплати ними податків, зборів (обов'язкових платежів). Державні гарантії захисту інвестицій не можуть бути скасовані або звужені стосовно інвестицій, здійснених у період дії цих гарантій.

Отже, виходячи з того, що Відповідачами порушені права та інтереси Позивача на отримання об'єкту інвестування, яке було у повному об'ємі сплачено, що підтверджує належне виконання взятих на себе зобов'язань Позивачем по договору, останній змушений звернутися до суду за захистом своїх порушених прав.

 

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 3118119 Цивільного процесуального Кодексу України, ст. 41 Конституції України, ст.ст. 16, 190, 526, Цивільного Кодексу УкраїниЗаконом України "Про інвестиційну діяльність",-

 

 

ПРОШУ СУД:

 

 

1.   Прийняти позовну заяву до розгляду.

2.   Визнати за Позивачем майнові права на об'єкт інвестування - машино- місце № __ (будів), рівень нижній, загальна площа 21,77 м.кв., що  розташований за адресою: м. Київ, вул. Т, ділянка 00 (будів), корпус 00 (будів) ж/к Пасаж.

 

 

Додатки:

 

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Квитанція про сплату судового збору.

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Копія договору інвестування у нерухомість та управління майном №   17/50 від 18.10.20__ р. - 3 арк.

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Копія свідоцтва про сплату закріплених за Позивачем вимірних одиниць об'єкту інвестування. від ___ _____.20___ року - 1 арк.

 

 

______________ Позивач                                          ____ ______ 200_ рік

 

Джерело: http://advocate-dovzhenko.com.ua


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
 • Торговый центр "Французский бульвар" нарушение пожарных правил и трудового законодательства
 • Финтех и личные финансы: как начать контролировать свои расходы
 • Відвід суддів і упередженість в практиці ЄСПЛ
 • щодо наявності дозвільної документації на розміщення торговельного павільйону по вул. Героїв Праці, 13/21
 • Приемлемость и достаточность доказательств вины: судебная практика
 • "РАЗДАЛСЯ ХЛОПОК - И МЕНЯ НАКРЫЛО": НА САЛТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕРЯЮТ ИНФОРМАЦИЮ О ЧП (ВИДЕО)
 • Стосовно дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил за адресою: м. Харків, вул. Каразіна, 5,
 • В Киеве задержали 62 человек, которые пытались "отжать" спорткомплекс
 • Заперечення щодо проведення дій у судовому розгляді можуть мати грунтовний характер.Подаю зразок таких заперечень.
 • Стосовно будівельного об'єкту, розташованого за адресою: вул. Ю.Чигирина, 13

 • Наш опрос

  Погода в Харькове

  Погода в Харькове

  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)

  Курсы наличного обмена на сегодня  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .