јдвокат  онсалтинг

Ќаписать новость

¬ы можете отправить ¬аш материал нам, который вскоре по€витс€ на наших страницах


> подробнее

јдвокаты

—писок адвокатов, готовых помочь ¬ам в любую минуту


> перейти к списку

–иэлторы

—писок риэлторов, которые могут предоставить ¬ам свои услуги


> перейти к списку

Ќаши вакансии

√азета "јдвокат-консалтинг" объ€вл€ет конкурс на должность


> подробнее

Ќаша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

¬идео


¬ыделение земельного участка бесплатно луб юристов
ќфициальное обращение
√рузчики√рузчики ’арьков

 вартирные и офисные √рузчики ’арьков

 упить упаковку


ћ≈“ќƒ» ќЅ’ќƒ” —»—“≈ћ» PROZORRO
 атегори€: ¬ажно знать

Ð156;Ð149;ТÐ158;Ð148;ÐШ Ð158;Ð145;Ð¥Ð158;Ð148;У СÐШСТÐ149;Ð156;ÐШ PROZORRO

” преамбул≥ «акону ”крањни «ѕро публ≥чн≥ закуп≥вл≥» є 922-VIII в≥д 25.12.2015 р. зазначена благородна мета, а саме: забезпеченн€ ефективного та прозорого зд≥йсненн€ закуп≥вель, створенн€ конкурентного середовища у сфер≥ публ≥чних закуп≥вель, запоб≥ганн€ про€вам корупц≥њ у ц≥й сфер≥, розвиток добросов≥сноњ конкуренц≥њ.

¬с≥ центральн≥ органи виконавчоњ влади, а також суб’Їкти окремих сфер господарюванн€ зг≥дно з «аконом ”крањни «ѕро публ≥чн≥ закуп≥вл≥», з 1 кв≥тн€ 2016 року зд≥йснюють закуп≥вл≥ т≥льки через систему електронних торг≥в на авторизованих електронних майданчиках. « 1 серпн€ 2016 року ц€ норма стала обов’€зковою дл€ ус≥х замовник≥в.

«акон ”крањни «ѕро публ≥чн≥ закуп≥вл≥» регулюЇ вс≥ в≥дносини м≥ж «амовником та ѕостачальником, €к≥ передують укладанню договору закуп≥вл≥ товар≥в, роб≥т чи послуг, починаючи в≥д умов зд≥йсненн€ торг≥в, до вир≥шенн€ можливих конфл≥ктних ситуац≥й.

ќднак, не ус≥ види державних закуп≥вель п≥дпадають п≥д регулюванн€ даним законодавчим актом. «окрема, в≥н регулюЇ т≥льки питанн€ закупки товар≥в або послуг державними орган≥зац≥€ми на суму, €ка дор≥внюЇ або перевищуЇ 200 тис€ч гривень. ўо ж стосуЇтьс€ вартост≥ замовлених роб≥т, то вони повинн≥ перевищувати загальну варт≥сть 1,5 м≥льйони гривень. ƒо замовник≥в, €к≥ зд≥йснюють д≥€льн≥сть в окремих сферах господарюванн€, за умови, що варт≥сть предмета закуп≥вл≥ товару (товар≥в), послуги (послуг) дор≥внюЇ або перевищуЇ 1 м≥льйон гривень, а роб≥т - 5 м≥льйон≥в гривень. ”с≥ ≥нш≥ потреби ур€дових орган≥зац≥й в товарах ≥ послугах на менш≥ суми можуть зд≥йснюватис€ шл€хом допорогових закуп≥вель. —л≥д в≥дзначити, що п≥дприЇмства, €ким необх≥дно придбати товар≥в на менш≥, н≥ж зазначен≥ суми, мають право користуватис€ правилами ≥ процедурами, передбаченими електронними державними закуп≥вл€ми (наказ ƒѕ ««овн≥шторгвидав ”крањни» в≥д 13.04.2016 року є 35).

¬ раз≥ допорогових закуп≥вель замовнику не обов’€зково проводити електронн≥ торги. ÷им де€к≥ замовники ≥ користуютьс€, розбивають закуп≥влю на необх≥дну к≥льк≥сть частин таким чином, аби кожна з них не перевищувала пороговоњ суми у 200 тис€ч гривень. “ому на електоронн≥й систем≥ публ≥чних закуп≥вель часто можна побачити одразу дек≥лька закуп≥вель одного й того ж товару чи послуги, але окремими контрактами по 199 тис€ч гривень. ≤нод≥ можна побачити випадки, коли на цю суму купують один комп’ютер.

         ƒаний обх≥д системи по€снюЇтьс€ тим, що у допорогових закуп≥вл€х у випадку ви€вленн€ порушенн€ Ї т≥льки можлив≥сть звернутис€ до замовника ≥з вимогою про усуненн€ порушенн€ у процес≥ проведенн€ закуп≥вл≥. «амовник прот€гом 3 дн≥в розгл€даЇ вимогу, приймаЇ ≥ оприлюднюЇ р≥шенн€ щодо нењ. ” раз≥, €кщо замовник не в≥дпов≥даЇ на вимогу, рекомендуЇтьс€ залишити в≥дгук про нього або аргументоване зверненн€ про порушенн€ на портал≥ мон≥торингу Dozorro.

якщо оч≥кувана варт≥сть предмета закуп≥вл≥ буде в≥д 50 тис. грн. (з ѕƒ¬) й до 200 тис. грн. (з ѕƒ¬), то замовнику необх≥дно буде обов’€зково оприлюднити зв≥т про укладен≥ договори в електронн≥й системi.

 ќднак, не все так погано, €к здаЇтьс€: щоб зекономити кошти платник≥в податк≥в та запоб≥гти корупц≥йним ризикам багато розпор€дник≥в кошт≥в прийн€ли р≥шенн€ проводити в систем≥ ProZorro ≥ допорогов≥ закуп≥вл≥.  Ќаприклад, ƒн≥пропетровська, «апор≥зька, Ћьв≥вська, “ерноп≥льська облдержадм≥н≥страц≥њ та  ињвська м≥ська державна адм≥н≥страц≥њ ще в 2016 роц≥ запровадили електронн≥ аукц≥они через систему ProZorro дл€ вс≥х закуп≥вель, сума €ких перевищуЇ 50 тис. грн. ¬ 2017 роц≥ в≥дпов≥дн≥ р≥шенн€ ухвалили ≤вано-‘ранк≥вська м≥ська рада, ƒн≥провська м≥ська рада,  ињвська м≥ська рада, Ћьв≥вська м≥ська рада, ’мельницька м≥ська рада, ћар≥упольська м≥ська рада та ≥нш≥.

Ќа сьогодн≥ в систем≥ ProZorro встановлено обмеженн€, тому через систему можливо подавати закуп≥вл≥, оч≥кувана варт≥сть €ких не менша за 3 тис. грн.

ѕроте ≥снують ≥ ≥нш≥ механ≥зми «обходу» електронноњ системи публ≥чних закуп≥вель ProZorro.

1. —хемою обману системи Ї прописуванн€ замовником вимог п≥д «свого» постачальника.

ѕроте довести це практично неможливо. як правило, виписуючи т≥ чи ≥нш≥ умови, замовник по€снюЇ, що таким чином просто захищаЇтьс€. Ѕо не завжди можна обрати найдешевший товар або послугу - потр≥бна гарант≥€ €кост≥. јдже €кщо ф≥рма, €ка виграла закуп≥влю, надала продукц≥ю неналежноњ €кост≥, доводитьс€ проходити процедуру знову.

2. ¬ипадки, коли держава закуповуЇ товар за низькими ц≥нами, €к≥ пот≥м п≥двищуютьс€ через додатков≥ угоди, Ї поширеними. “акий спос≥б п≥двищенн€ ц≥н при держзакуп≥вл€х Ї системним, цим механ≥змом користуютьс€ сторони, обход€чи ProZorro та збагачуючись за рахунок держави.

ѕроте оц≥нити, чи адекватно було укладено додатков≥ угоди щодо т≥Їњ чи ≥ншоњ закуп≥вл≥, чи вони м≥стили в соб≥ корупц≥йну складову, досить важко.

—ам механ≥зм укладанн€ додаткових угод, по-перше, Ї ц≥лком законним. ѕо-друге, €к би €к≥сно та чесно не був проведений тендер, ≥нод≥ без додаткових угод об≥йтись неможливо. ’оча зростанн€ ц≥н повинно бути аргументовано ≥ п≥дтверджено висновком “оргово-промисловоњ палати, проте, порушенн€ Ї.

3. Ќеправом≥рна дисквал≥ф≥кац≥€. —тосуЇтьс€ ситуац≥њ, коли компан≥€ пройшла на тендер, а замовник не визнав правильно оформленим њњ пакет документ≥в. ѕроблема пол€гаЇ не в тому, що хтось подав ≥деальний пакет документ≥в, а хтось - н≥, а у виб≥рков≥й справедливост≥, коли одних не допускають до тендеру, а на порушенн€ ≥нших закривають оч≥.

4. Ќаступна велика проблема – коли замовник (в нашому випадку  ѕ «—пецжитлофонд», ≥дентиф≥катор закуп≥вл≥: UA-2018-03-28-000208-b) зобов’€зуЇ учасник≥в подати проект договору, заповненого та п≥дписаного з боку учасника, в редакц≥њ, €ка м≥стить дискрим≥нац≥йн≥ умови.

Ќаприклад, коли оплата за ƒоговором зд≥йснюЇтьс€ прот€гом 120 робочих дн≥в з моменту отриманн€  л≥Їнтом рахунку на п≥дстав≥ п≥дписаного —торонами акта прийманн€-передач≥ наданих послуг; в≥дпов≥дальн≥сть ”часника не обмежуЇтьс€ виключно розм≥ром реальних збитк≥в, €к≥ виникли €к результат винних д≥й та/або безд≥€льност≥ ”часника при наданн≥ ѕослуг; ”часник несе в≥дпов≥дальност≥ за порушенн€ ƒоговору, €кщо воно нав≥ть сталос€ не з його вини (умислу чи необережност≥); за порушенн€ строк≥в виконанн€ доручень  л≥Їнта ”часник несе в≥дпов≥дальн≥сть у вигл€д≥ сплати пен≥ на користь  л≥Їнта у розм≥р≥ подв≥йноњ обл≥ковоњ ставки ЌЅ” встановленоњ на день простроченн€ в≥д суми договору, за кожний день простроченн€. ј за простроченн€ понад 10 календарних дн≥в додатково сплачуЇ штраф на користь кл≥Їнта у розм≥р≥ 50 000, 00 грн. (п’€тдес€т тис€ч грн. 00 коп.); за в≥дмову в односторонньому пор€дку в≥д виконанн€ зобов’€зань за цим ƒоговором ”часник сплачуЇ на користь  л≥Їнта штраф у розм≥р≥ 200 000,00 грн. (дв≥ст≥ тис€ч грн. 00 коп.); у випадку неприбутт€ або зап≥зненн€ б≥льш €к на 30 хвилин уповноваженого представника ”часника за за€вкою  л≥Їнта дл€ наданн€ правовоњ допомоги, ”часник в≥дшкодовуЇ  л≥Їнту шкоду в повному обс€з≥ (збитки та упущену вигоду) та додатково сплачуЇ штраф у розм≥р≥ 20 000,00 грн. (двадц€ти тис€ч грн. 00 коп.) за кожне неприбутт€ та/або зап≥зненн€.

    ¬казан≥ вище умови договору суперечать ринковим в≥дносинам та попередньо спр€мован≥ на недопущенн€ до виконанн€ роб≥т та наданн€ послуг суб’Їкт≥в господарськоњ д≥€льност≥ з реального сектору економ≥ки.

5. ќсоблив≥ вимоги до переможц≥в. « оли, наприклад, прот€гом одного дн€ п≥сл€ аукц≥ону постачальник зобов’€заний привезти зразок товару, – нав≥в у розмов≥ з «√лавкомом» приклад Ќефьодов. – ÷е значний бар’Їр. ≤ часто, напевно, виписано п≥д учасника, €кий уже з тим зразком фактично сидить п≥д дверима».

ѕопул€рним Ї внесенн€ в умови тендеру таких вимог, €к≥ може виконати лише наперед знайома ≥з ними людина - в≥д максимально неч≥ткоњ специф≥кац≥њ потр≥бного товару, на кшталт «пристроњв ≥з тримачем ≥ насадкою», до нереал≥стичних строк≥в постачанн€ у дек≥лька дн≥в та вимог надати дов≥дки та сертиф≥кати, €к≥ ф≥зично не можна встигнути оформити до дати проведенн€ торг≥в.

6. ѕосадовц≥ не соромл€тьс€ заблокувати закуп≥вл≥ у суд≥. ÷е не завжди призводить до усп≥ху, але виснажуЇ незручних конкурент≥в, дл€ €ких можливий зиск в≥д перемоги у справ≥ зрештою може бути меншим за видатки на юрист≥в.

7. ќдна з найпрост≥ших схем - це участь в тендер≥ «псевдоф≥рм», €к≥ збивають ц≥ну, а в раз≥ перемоги в≥дмовл€ютьс€ п≥дписувати догов≥р ≥з замовником. ¬ такому випадку або ж п≥дписуЇтьс€ догов≥р з наступним за переможцем, або ж потр≥бно проводити тендер заново.

8. „иновники намагаютьс€ «сховати» в електронн≥й систем≥ тендер, щоб потенц≥йн≥ учасники не змогли його знайти, а «дов≥рен≥» постачальники, звичайно ж, все д≥зналис€ вчасно. ƒл€ цього зазвичай пишуть назву тендеру з граматичними помилками, наприклад, ««акуп≥вл€ маш≥н», квал≥ф≥кують це не €к автомоб≥льний транспорт, а €к «≈лектрообладнанн€, ≥нше», п≥двантажують нечитабельним тендерну документац≥ю ≥ оголошують тендер, в над≥њ, що його не пом≥т€ть ≥нш≥ учасники, а знайдуть т≥льки «своњ люди».

«PRIKHODKO&PARTNERS» допоможе знайти вих≥д ≥з будь-€коњ вищеперерахованоњ ситуац≥њ.

—пец≥ал≥сти «PRIKHODKO&PARTNERS» зд≥йснюють  комплексне супроводженн€ процедури закуп≥вл≥. «PRIKHODKO&PARTNERS» зд≥йснюЇ захист кл≥Їнт≥в:

- консультуванн€ щодо застосуванн€ «акону ”крањни «ѕро публ≥чн≥ закуп≥вл≥»;

- оскарженн€ неправом≥рних дисквал≥ф≥кац≥й;

- п≥дготовка ≥нформац≥йних лист≥в до антикорупц≥йних орган≥в та громадських формувань;

- супроводженн€ крим≥нальних проваджень (допити, тимчасов≥ доступи, обшуки тощо);

- захист кл≥Їнт≥в у раз≥ зловживанн€ правами недобросов≥сними п≥дприЇмствами.

         ƒл€ прикладу, јдвокатським бюро «PRIKHODKO&PARTNERS» в≥дкрито р€д крим≥нальних проваджень за ст. 191    ”крањни:

1. ¬≥дносно посадових ос≥б державного п≥дприЇмства «ћар≥упольський морський торговельний порт», крим≥нальне провадженн€ є 52017160000000738 в≥д 31 жовтн€ 2017 року, за ознаками крим≥нального правопорушенн€, передбаченого ч. 5 ст. 191    ”крањни. ƒосудове провадженн€ зд≥йснюЇ Ќац≥ональне антикорупц≥йне бюро ”крањни.

2. ¬≥дносно посадових ос≥б комунального п≥дприЇмства «¬олодимирський ринок», крим≥нальне провадженн€ є 12017100010010653 в≥д 09.11.2017, за фактом вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€ передбаченого ч.1 ст. 367    ”крањни. ƒосудове провадженн€ зд≥йснюЇ √олос≥њвське ”ѕ Ќѕ у м.  иЇв≥.

3. ¬≥дносно посадових ос≥б  ињвськоњ м≥ськоњ кл≥н≥чноњ л≥карн≥ є 5, подано за€ву про крим≥нальне правопорушенн€ передбачене ч. 2 ст. 191    ”крањни.

4. ¬≥дносно посадових ос≥б  ѕ «—пецжитлофонд», подано за€ву про крим≥нальне правопорушенн€ передбачене ч. 5 ст. 191    ”крањни.

ƒжерело: ѕротокол


–ейтинг:

—истема Orphusѕохожие новости


 омментарии:
ƒобавление комментари€
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
¬ключите эту картинку дл€ отображени€ кода безопасности
обновить, если не виден код
«    ‘евраль 2019    »
ѕн¬т—р„тѕт—б¬с
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

ѕопул€рное
 • "TRAVEL продакшен врет" представл€ет:  ак воруют бюджетные средства.
 • ƒе в  ернеса палало: чим запам'€тавс€ 2018 р≥к
 • ѕро розгл€д зверненн€
 • ” нового власника при переход≥ права власност≥ на буд≥влю завжди виникають права на земельну д≥л€нку, на €к≥й розташована ц€ буд≥вл€ ≥ на земельну д≥л€нку, €ка необх≥дна дл€ обслуговуванн€ ц≥Їњ буд≥вл≥ (¬—” у справ≥ є 6-253цс16 в≥д 13 кв≥тн€ 2016р)
 • “ак готувалис€ газом торгувати на “÷ Ѕарабашова, що власники “ќ¬ Ђ ќ—ћќ ћќЋї посп≥шили на газов≥й труб≥ побудувати 26 магазин≥в
 • јрсен јваков закликав м≥ську владу запустити на вулиц€х ’аркова систему в≥деоспостереженн€
 • 5 забытых изобретений Ќиколы “еслы, которые реально угрожали мировой элите
 • ¬—/ ÷—: ¬≥дсутн≥сть ™—≤“— на час поданн€ апел€ц≥йноњ скарги не перешкоджаЇ часникам провадженн€ подати таку скаргу в паперов≥й форм≥ безпосередньо до апел€ц≥йного суду (¬—/ ÷— є 644/3691/16-ц в≥д 29.08.2018)
 • ѕолици€ закрыла дело активиста из ’арьковщины, которого нашли повешенным
 • „ем зарабатывает на жизнь топ-налоговик јлексей  авылин

 • Ќаш опрос

  ѕогода в ’арькове

  ѕогода в ’арькове

   урс валют (ЌЅ”)

   урсы ЌЅ” на сегодн€

   урс валют (средний)

   урсы наличного обмена на сегодн€  јудиоролики - –екламна€ —туди€

  —туди€ звукозаписи

  –едакци€ может не раздел€ть мнение авторов публикаций. –едакци€ не несЄт ответственности за публикации с других сайтов.

  ¬се права на материалы, наход€щиес€ на сайте www.advocat-cons.info, охран€ютс€ в соответствии с законодательством ”краины. ѕри любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info об€зательна. ѕо вопросам размещени€ рекламы или информации на сайте обращатьс€ по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 ћедиагруппа "јдвокат-консалтинг"
  .