Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Ответ на требование следователя
Категория: Образцы исков и заявлений

Ð154;аÑ128;Ñ130;инки по запÑ128;оÑ129;Ñ131; Ð158;Ñ130;веÑ130; на Ñ130;Ñ128;ебование Ñ129;ледоваÑ130;елÑ143;

від 27 травня 2014 року
вих. № 111  на вх. № 1111
від 22 травня 2014 року

СВ ФР ДПІ у Деснянському ГУ 
Міндоходів у м. Києві

Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Х»,

ідентифікаційний код 11111111,
адреса: вул. Радянська, 1, м. Київ,
04080

ВІДПОВІДЬ (ПОЯСНЕННЯ)

на вимогу (в порядку статті 93 КПК України)

22 травня 2014 року товариство з обмеженою відповідальністю «Х» (ТОВ «Х») отримало від СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за підписом слідчого Іванова І.І. вимогу (в порядку статті 93 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України) № 1111 від 22 травня 2014 року (вимога).

У зазначеній вимозі вказано, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 12345678901234567 за ознаками вчинення громадянами Петровим П.П. і Петровим П.П. кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 27, частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу (КК) України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «У» (код ЄДРПОУ 22222222) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 212 КК України.

Так, згідно з даними податкової звітності встановлено, що ТОВ «Х» (код ЄДРПОУ 11111111) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з прид­бання товарів (робіт та послуг) у ТОВ «У» (код ЄДРПОУ 22222222), ТОВ «Ш» (код ЄДРПОУ 33333333), які мають ознаки фіктивності, у зв’язку з чим на цей час необхідно дослідити завірені копії всіх документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Х» (код ЄДРПОУ 11111111) щодо взаємовідносин з ТОВ «У» (код ЄДРПОУ 22222222), ТОВ «Ш» (код ЄДРПОУ 33333333) за період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року — договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, дозволів, листування та інших.

Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною 2 статті 93 КПК України, ТОВ «Х» (код ЄДРПОУ 11111111), необхідно надати СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві завірені копії всіх документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Х» (код ЄДРПОУ 11111111) щодо взаємовідносин з ТОВ «У» (код ЄДРПОУ 22222222), ТОВ «Ш» (код ЄДРПОУ 33333333) за період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року — договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, дозволів, листування та інших.

ТОВ «Х» проаналізувало вимоги СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, викладені у вимозі, та вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина гарантується безпосередньо на підставі Конституції України.

Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Отже, витребовуючи у керівництва підприємства документи, посадові особи СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві зобов’язані керуватися конкретними нормами чинного законодавства і діяти у повній відповідності до вказаних законодавчих норм. Суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний виконувати лише ті вимоги державного органу права, підстави та спосіб реалізації яких чітко визначені в законі. Якщо ж вимоги державного органу не обґрунтовані конкретними нормами закону або суперечать їм, суб’єкт підприємницької діяльності має право не виконувати такі вимоги.

Відповідно до частини 1 статті 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на які надана Верховною Радою України, вимог інших законодавчих актів.

Крім того, статтею 84 КПК України встановлено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Тобто доказами можуть бути документи, які, по-перше, отримані у встановленому КПК України порядку, по-друге, на підставі вказаних документів встановлюються факти та обставини, що мають значення для справи, а тому мають бути безпосередньо пов’язані з об’єктом або суб’єктом злочину.

Враховуючи викладене, необхідно вказати, що, витребовуючи від ТОВ «Х» документи, СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві не вказує на те, яке значення для досудового розслідування та встановлення істини в кримінальному провадженні мають фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Х», і взагалі яке відношення запитувані документи мають до цього кримінального провадження.

Згідно зі статтею 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві як на підставу надсилання вимоги про надання документів посилається на частину 2 статті 93 КПК України, у відповідності до якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Однак порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тобто право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) у підприємства чи іншого суб’єкта можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отже, кримінальним процесуальним законодавством України визначено виключно такий порядок отримання доказів при розслідуванні обставин діяння з метою забезпечення здійснення судового контролю за правомірністю та обґрунтованістю вимог органів досудового слідства.

У зв’язку з цим ТОВ «Х» надасть фінансово-господарські та інші документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись частиною 1 статті 19 Конституції України, зазначимо, що у ТОВ «Х» не виникає обов’язку виконувати вимогу (в порядку статті 93 КПК України) слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Водночас керівництво ТОВ «Х», усвідомлюючи всю важливість функцій та завдань, які покладаються на правоохоронні органи, готове сприяти слідству, однак виключно за умови, якщо правоохоронні органи будуть діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 

Генеральний директор ТОВ «Х» С.С. Сидоров


Комментарий эксперта

Богдан ИЛЬЯШОВ
адвокат АК «Соколовский и Партнеры»

Уголовное право Украины — отрасль права, в которой соблюдение законных прав и интересов физических и юридических лиц, а также исполнение обязанностей в точном соответствии с законом особенно важны, поскольку последствиями нарушений прав или неисполнения обязанностей может быть понуждение к осуществлению определенных действий (например, привод на допрос) или вообще лишение свободы.

Поэтому законное реагирование и указание правоохранительным органам на несоответствие их действий закону имеет большое значение.

В настоящее время распространена практика, когда следователи направляют юридическим лицам и физическим лицам — предпринимателям требования предоставить копии документов в порядке части 2 статьи 93 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины. Так, согласно указанной статье, сторона обвинения осуществляет сбор доказательств путем проведения следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий, истребования и получения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, должностных и физических лиц вещей, документов, сведений, выводов экспертов, выводов ревизий и актов проверок, проведения других процессуальных действий, предусмотренных Кодексом.

Такие требования, заявленные на основании лишь части 2 статьи 93, по нашему мнению, не соответствуют УПК Украины, поскольку правовая процедура истребования документов от предприятий, учреждений и организаций определена главой 15 Уголовного процессуального кодекса Украины и осуществляется в форме получения временного доступа к вещам и документам.

При этом, согласно части 2 статьи 159 УПК Украины, временный доступ к вещам и документам осуществляется на основании постановления следственного судьи, суда.

Законодатель определил именно такой порядок получения доказательств при расследовании обстоятельств деяния с целью обеспечения осуществления судебного контроля за правомерностью и обоснованностью требований органов досудебного следствия. Тем не менее, как показывает практика, следователи в рамках расследования уголовного производства зачастую истребуют абсолютно не относящиеся к уголовному производству документы.

Законное указание правоохранительным органам на необходимость реализации своих прав и обязанностей в русле процессуального закона просто необходимо, поскольку правоохранительные органы очень инертны в части адаптации к изменениям в законодательстве и работают, как «сложилась практика» или как «советуют старшие коллеги».   

Источник:http://pravo.ua


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
 • КП "Харьковводоканал" всячески пытается навязать свой проект договора на водоснабжение и водоотведение. (Часть 2)
 • КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ АРЕНДОДАТЕЛЯМ, В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА связанного с болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ? (Часть2)
 • СБУ подозревает «Альфа Банк» в финансировании террористов «ДНР» и «ЛНР»
 • В МОЗ утвердили рекомендации для парикмахерских, магазинов и т.д. на время карантина
 • Как доказать законность денег при пополнении карты более чем на 5000 грн
 • Звільнили під час карантину: як оскаржити
 • У Харкові показали проекти нового міськового торгового ринку та нової дороги. Ексклюзив
 • Названа дата окончания эпидемии COVID-19 в Украине: ждать уже недолго
 • В Lufthansa сообщили о 1,2 миллиарда евро убытков за первый квартал 2020
 • ООН ОЗВУЧИЛА СУММУ УБЫТКОВ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ СТАЛ КОРОНАВИРУС

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .