Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Надання населенню послуг з газопостачання
Категория: Правовой ликбез

alt Як регулюююються відносини між газопостачальними організаціями та громадянами — споживачами газу?

  Постановою Кабінету Міністрів України № 476 від 14.04.2004 р. затверджено Правила надання населенню послуг з газопостачання (далі — Правила).

  Правила регулюють відносини між газопостачальними організаціями, газотранспортними організаціями та громадянами — споживачами газу (далі споживачі).


  Постачання та транспортування природного газу може здійснювати одна організація.

У Правилах терміни вживаються у такому значенні:

  виконавець — підприємство (організація), що виконує роботи та/або надає послуги з газопостачання;

  внутрішньобудинкові системи газопостачання — газопроводи низького тиску, лічильники газу, газові прилади, пристрої, необхідні для використання газу в побуті;

  газові прилади і пристрої — плити, котли, водонагрівачі та інше побутове устаткування, в якому використовується газ;

  газопостачання — послуга, яка передбачає реалізацію природного або скрапленого газу шляхом транспортування його до споживача;

  газопостачальна організація — підприємство (організація), яке здійснює постачання газу споживачеві на підставі договору та відповідної ліцензії;

  газотранспортна організація — підприємство (організація) з експлуатації споруд систем газопостачання і газопроводів, яке транспортує газ газопостачальної організації до споживача та надає йому послуги з технічного обслуговування та ремонту газопроводів і внутрішньобудинкових систем газопостачання на підставі відповідної ліцензії;

  група будинків — будинки з однотипним інженерно-санітарним обладнанням та подібними будівельними і архітектурними характеристиками, яким постачання газу здійснюється через спільний ввідний (вуличний) газопровід;

  дворовий газопровід (для приватних будинків) — ділянка газопроводу від місця приєднання до розподільного газопроводу до запірного пристрою на вводі в будинок;

  лічильник газу — прилад обліку газу, що встановлюється на внутрішньому газопроводі в окремій квартирі або іншому Ізольованому житловому приміщенні чи на відводі до газового приладу споживача або на ввідних газопроводах у багатоквартирний будинок (або на групу будинків);

  міжопалювальний період — період між закінченням опалювального періоду та початком наступного;

  норма споживання природного тазу — обсяг споживання газу, установлений згідно із законодавством для проведення споживачами розрахунків за спожитий газ у разі відсутності лічильників газу;

  об'єкт споживача — територіально відокремлена газифікована споруда (житловий будинок, квартира, майстерня тощо), що належить споживачеві на правах власності або користування;

  опалювана площа — загальна площа квартири (будинку) без урахування площі лоджій, балконів, терас, а також площі приміщень, де відсутні тепловіддавальні поверхні (радіатори, регістри, стінки печей, трубопроводи систем опалення тощо), які безпосередньо не з'єднані з опалюваними приміщеннями дверними та, іншими отворами;

  якісні показники газу — параметри та характеристики якості газу, визначені нормативними документами;

  якість надання послуг — відповідність показників якості послуг з технічного обслуговування вимогам нормативних документів.


Який порядок надання послуг з газопостачання?

  Постачання природного, а також скрапленого газу від групових резервуарних установок здійснюється безперервно відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, що затверджуються Держнаглядохоронпраці, та Правил.

  Послуги з газопостачання надаються споживачеві на підставі укладеного між ним та газопостачальною (газотранспортною) організацією договору про надання послуг з газопостачання (далі — договір), типова форма якого затверджена НКРЕ.

  Газопостачальні організації, що здійснюють постачання природного газу на закріпленій території, не мають права відмовити споживачеві, об'єкти якого розташовані на цій території, в укладенні договору.

  Після закінчення строку або дострокового припинення дії договору газові прилади \ пристрої споживача відключаються від системи газопостачання шляхом перекриття запірних пристроїв перед газовими приладами або на ввідному газопроводі та установлення на них пломби чи інвентарної заглушки.

У якому разі відбувається припинення газопостачання?

Газопостачання припиняється у разі:

  проведення планово-профілактичного обслуговування та/або капітального ремонту систем газопостачання;

  ліквідації наслідків аварій, спричинених надзвичайними ситуаціями техногенного, природного або екологічного характеру, та проведення ремонтно-відновних робіт;

  порушення споживачем строків сплати за надані послуги з газопостачання, яка вноситься не пізніше 10 числа наступного місяця;

самовільного використання газу споживачем;

  порушення споживачем Правил безпеки систем газопостачання, що створює загрозу виникнення аварійної ситуації;

  подання споживачем письмової заяви про припинення газопостачання.

  У зазначених випадках газотранспортна організація зобов'язана поінформувати споживача про причини і строки припинення газопостачання, а газопостачальна організація •— здійснити протягом 1 місяця перерахунок оплати послуг, що надавалися споживачеві.

  Припинення постачання газу споживачеві в житлових будинках залежно від обставин здійснюється шляхом перекриття запірних пристроїв та встановлення пломби та/ або інвентарної заглушки перед газовим приладом (пристроєм) або на ввідному газопроводі.

  У разі самовільного відновлення споживачем газопостачання здійснюється механічне від'єднання відводу газопроводу від діючого газопроводу.

  Про припинення газопостачання складається акт у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.

  Роботи з ліквідації наслідків аварійних ситуацій у внутрішньобудинкових системах газопостачання і дворових газопроводах, які можуть призвести до нещасного випадку, виконуються цілодобово бригадами аварійно-диспетчерських служб газотранспортних організацій за рахунок цих організацій.

  Відновлення газопостачання здійснюється газотранспортною організацією протягом 2 робочих днів у містах та 5 календарних днів у сільській місцевості після усунення порушень, сплати споживачем боргу та відшкодування збитків, завданих його неправомірними діями газопостачальній або газотранспортній організації.


Який порядок оплати послуг з газопостачання?

  Розрахунки населення за надані послуги з газопостачання провадяться за діючими цінами на основі фактичних показань лічильників газу, приведених до вимог ГОСТу 2939-63.

  У разі встановлення лічильника газу у комунальній квартирі плата за послуги з газопостачання розраховується відповідно до кількості мешканців квартири та займаної ними площі.

  Розрахунки за надання населенню послуг з газопостачання у разі використання лічильників газу (будинкових або на групу будинків) провадяться відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 620 від 16.05.2002 р.

  У разі відсутності лічильників газу плата за послуги з газопостачання розраховується відповідно до встановлених законодавством норм споживання та цін на газ.

  Розрахунки за надані послуги з газопостачання можуть провадитися:

за розрахунковими книжками;

  за платіжними документами, які виписуються газопостачальною організацією.

Порядок і форма розрахунку визначаються у договорі.

  Розрахунки за послуги з газопостачання можуть провадитися на підставі планових платежів з підсумковим розрахунком за період не більше 1 року.

  У разі застосування планових платежів або безготівкової форми оплати газопостачальна організація періодично (згідно з умовами договору) провадить перерахунок за фактично надані послуги з газопостачання та видає споживачеві рахунок.

  За відхилення нарахованих сум за фактично надані послуги з газопостачання від сум зарахованих платежів пеня не стягується.

  Постачання скрапленого газу з групових резервуарних установок здійснюється за попередньою оплатою.

  Справляння плати за нормами споживання у разі наявності лічильника газу не допускається, крім випадків:

  самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання шляхом зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі в будинок, пошкодження або зняття інвентарних заглушок тощо;

  навмисного пошкодження лічильника газу, повірочного тавра, цілості його пломб, а також дій споживача, що призвели до заниження показань лічильника;

  відмови споживача у доступі до власних приміщень, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники,газу, представникам газопостачальної (газотранспортної) організації для контрольного зняття показань лічильників, газу;

  прострочення планової повірки лічильника газу з вини споживача у разі відмови споживача у доступі до своїх приміщень, де розташовані лічильники газу, для їх демонтажу або монтажу.

  Послуги з монтажу, технічного обслуговування та ремонту газових приладів і пристроїв, лічильників газу за заявками споживачів оплачуються ними за затвердженими в установленому порядку тарифами (цінами) з урахуванням вартості обладнання, його вузлів і деталей, крім послуг з технічного обслуговування, що надаються за рахунок витрат газотранспортних організацій, пов'язаних з транспортуванням природного газу, а саме:

  забезпечення своєчасної планової повірки лічильників газу (демонтаж, транспортування та монтаж);

  перевірки на щільність газопроводів, газових приладів і пристроїв за допомогою газу під робочим тиском;

ліквідації витоку газу;

  перевірки відповідності встановлення газових приладів і пристроїв, побудови приміщень, прокладення газопроводів вимогам будівельних норм, проекту і правилам експлуатації;

  перевірки димових і вентиляційних каналів на наявність тяги;

  перевірки наявності вільного доступу до газопроводів, газових приладів і пристроїв, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;

  розбирання, очищення від залишків корозії і мастила, а також змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газових приладах;

  перевірки придатності до використання (експлуатації) газових приладів і пристроїв, їх очищення, наладки та регулювання;

  дрібного ремонту газових приладів і пристроїв, пов'язаного із заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущільнювальних матеріалів у разі перепакування фланцевих та нарізних з'єднань і запірних пристроїв.

  Розрахунковим періодом для визначення розміру оплати послуг з газопостачання є календарний місяць. Плата за надані протягом розрахункового періоду послуги з газопостачання вноситься не пізніше 10 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено інший строк.

  Зняття показань лічильників газу проводиться споживачем щомісяця. Газопостачальна організація має право контролювати правильність зняття показань та оформлення споживачем платіжних документів.

  Якщо споживач відповідно до законодавства має пільги з оплати природного або скрапленого газу, в договорі робиться відповідна позначка.

  У разі отримання права на пільги з оплати природного або скрапленого газу споживач повинен звернутися до газопостачальної організації з письмовою заявою та документами, що підтверджують його право на пільги.

  У разі отримання адресної субсидії або іншого виду державної соціальної допомоги споживач вносить плату за надані послуги з газопостачання в установленому порядку.

  Якщо споживач не оплатив надані послуги з газопостачання протягом 10 днів після строку, зазначеного в договорі чи платіжному документі, а газопостачальна організація протягом наступних 5 днів не отримала повідомлення про оплату, споживачеві надсилається письмове попередження про припинення газопостачання.

  У разі несплати наданих послуг з газопостачання протягом 10 днів після отримання споживачем письмового попередження (з позначкою про його вручення) газопостачальна організація має право відключити споживача від газопостачання.

  Припинення газопостачання не звільняє споживача від обов'язку сплатити заборгованість за фактично отримані послуги з газопостачання.

  Забороняється відключати споживачів від газопостачання в останній робочий день перед вихідними та святковими днями, крім випадків аварійних ситуацій в системах газопостачання.

  За несвоєчасну оплату послуг з газопостачання споживач сплачує неустойку (пеню) згідно із законом або договором.

  У разі коли послуги з технічного обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів надані не в повному обсязі і несвоєчасно, газопостачальна (газотранспортна) організація усуває виявлені порушення та несправності за власні кошти.

Який порядок установлення та експлуатації лічильників газу?

  Установлення лічильників газу здійснюється газотранспортною організацією або підприємствами і організаціями, які мають необхідні ліцензії та дозвіл на виконання таких робіт. Виконавець після встановлення лічильників газу зобов'язаний видати споживачеві акт та розрахунковий документ, що засвідчують факт виконання робіт. Гарантійне та післягарантійне обслуговування лічильників газу здійснюється відповідно до законодавства.

  Вартість лічильника газу та послуг з його встановлення оплачуються:

  у новозбудованому будинку — забудовником (замовником);

  у разі реконструкції, капітального ремонту житла — замовником;

  у разі встановлення лічильника газу в газифікованому будинку — споживачем.

  Лічильники газу можуть встановлюватися також за кошти газопостачальних (газотранспортних) підприємств та за рахунок інших джерел.

  Про порушення та несправності в роботі лічильника газу споживач повинен повідомити газотранспортну організацію протягом 3 днів після їх виявлення.

  Відповідальність за збереження і цілість встановлених у споживача лічильників газу та пломб на них несе споживач.

  Перенесення в інше місце лічильників газу за бажанням споживача здійснюється за його рахунок газотранспортною організацією, якщо це не суперечить Правилам безпеки систем газопостачання.

  Про виявлення зовнішнього пошкодження лічильника газу або виникнення сумнівів щодо достовірності його показань споживач зобов'язаний невідкладно повідомити газопостачальну організацію. У таких випадках лічильники газу можуть перевірятися у міжповірочний період представниками газопостачальної організації методом експрес-контролю.

Перевірка здійснюється на вимогу і за кошти як споживача, так і газопостачальної організації. За результатами перевірки складається акт.

  У разі коли підтверджено факт пошкодження лічильника газу з вини споживача, він відшкодовує вартість перевірки, ремонту та/або встановлення нового лічильника.

  Факт пошкодження (втручання в роботу) лічильника газу, що призвело до заниження його показань, засвідчується спеціалізованою організацією (підприємством), яка має право проводити експертизу.

  У разі коли замість тимчасово вилученого лічильника газу неможливо встановити інший лічильник, газові прилади і пристрої споживача тимчасово підключаються до системи газопостачання без лічильника, про що представниками газотранспортної організації складається відповідний акт у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.

Які права ,та обов'язки споживача? Споживач має право на:

  безперервне отримання газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором;

  якісне і своєчасне технічне обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів;

  отримання послуг з монтажу, технічного обслуговування та ремонту газових приладів і пристроїв, лічильників газу за своєю заявкою;

  перевірку якісних показників газу та якості надання послуг;

  зменшення розміру плати у разі погіршення якісних показників газу та зниження тиску газу;

  отримання інформації щодо тарифів на постачання і транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт,, правил підключення до газових мереж та методику розрахунку плати за підключення до газових мереж, нормативних та фактичних параметрів якісних показників газу та його тиску у газовій мережі тощо;

  розірвання договору та/або відшкодування збитків

згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил;

  повне припинення газопостачання як в опалювальний, так і міжопалювальний період на підставі письмової заяви;

  часткове припинення газопостачання шляхом відключення опалювальних приладів і пристроїв як в опалювальний, так і міжопалювальний період на підставі письмової заяви;

  проведення перерахунку за період не більш як 6 місяців у разі тимчасової відсутності за основним місцем проживання споживача або членів його сім'ї чи за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильника газу за умови подання у місячний строк до газопостачальної (газотранспортної) організації письмової заяви з відповідними підтвердними документами. :

Споживач зобов'язаний:

укласти договір;

  пройти інструктаж з безпечного користування газом, у побуті, в т. ч. ознайомитися з інструкцією з правил безпечного користування газовими приладами і пристроями;

  виконувати вимоги Правил безпеки систем газопостачання та Правил;

  своєчасно вносити плату за надані послуги з газопостачання;

  невідкладно повідомляти аварійно-диспетчерську службу газотранспортної організації про всі недоліки в роботі системи газопостачання;

  у разі відсутності лічильника газу письмово повідомляти не пізніше ніж у місячний строк газопостачальну організацію про всі зміни, що стосуються видів споживання природного газу;

  раціонально використовувати газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями;

  забезпечувати збереження і цілість лічильників газу та пломб на них;

  утримувати у разі проживання в приватному будинку димові та вентиляційні канали в технічно справному стані (своєчасно проводити їх очищення та перевірку), здійснювати вентиляцію підвальних приміщень та герметизацію вводів інженерних комунікацій (для води, тепла, електрокабелів тощо);

  не пізніше ніж за 7 днів до звільнення приміщення або повного припинення газопостачання письмово повідомити газопостачальну (газотранспортну) організацію про розірвання договору та розрахуватися за послуги з газопостачання;

  безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади І пристрої, лічильники газу, представників газопостачальної (газотранспортної) організації після пред'явлення ними відповідних службових посвідчень для:

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;

  відключення та заміни газових приладів і пристроїв, усунення порушень і несправностей в їх роботі, проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, перевірки показань лічильників газу, наявності та цілості пломб на них;

  демонтажу або монтажу лічильників газу, пов'язаного з проведенням їх планової повірки;

  установлення лічильника газу, що здійснюється з ініціативи та за кошти газопостачальних (газотранспортних) організацій або за рахунок інших джерел.

Які права та обов'язки газопостачальної та газотранспортної організації?

Газопостачальна організація має право:

  припиняти постачання газу споживачеві у разі порушення строків оплати послуг з газопостачання та самовільного використання газу споживачем;

  вимагати від споживача відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил;

  установлювати споживачам лічильники газу за власний рахунок.

Газотранспортна організація має право:

  перевіряти стан лічильників газу, а також цілість пломб на них та на газових приладах і пристроях, відключених від системи газопостачання;

  припиняти постачання газу споживачеві у випадках, передбачених правилами припинення газопостачання;

  вимагати від споживача відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній, організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил;

  установлювати споживачам лічильники газу за власний рахунок.

Газопостачальна організація зобов'язана: забезпечити безперервне постачання газу з відповідними якісними показниками в. порядку, передбаченому договором;

  неухильно дотримуватися вимог Правил безпеки систем газопостачання;

  публікувати в засобах масової інформації детальну інформацію про зміну роздрібних цін на газ за 5 днів до введення їх у дію та перелік послуг, що надаються споживачеві і вартість яких включена до тарифу на постачання природного газу;

  надавати інформацію щодо тарифів на постачання газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методики розрахунку плати за підключення до газових мереж, нормативних та фактичних параметрів якісних показників газу та його тиску в газовій мережі тощо;

  видавати споживачеві безоплатно бланки договорів, розрахункові книжки з бланками квитанцій та платіжні документи встановленого зразка;

  припиняти газопостачання на підставі письмової заяви споживача про індивідуальне опалення як у міжопалювальний, так і в опалювальний період та провадити перерахунок за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильників газу згідно з правилами споживача;

  розглядати в установленому порядку претензії споживача щодо відповідності якісних показників газу та якості послуг і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

  самостійно протягом місяця з моменту виявлення факту невідповідності фактичних якісних показників газу нормативним величинам або з моменту перерви у наданні послуг з газопостачання здійснити споживачеві перерахунок розміру плати за неякісні або ненадані послуги з газопостачання, повідомивши його про це протягом 10 календарних днів;

  припиняти (відновлювати) газопостачання для опалення житла у разі закінчення (настання) опалювального періоду. У разі письмової заяви споживача газопостачання в між-опалювальний період не припиняється;

укласти договір із споживачем;

  відкрити в уповноваженому банку розподільний рахунок для зарахування грошей за спожитий природний газ та зазначити його номер у договорі;

  у разі перерахування споживачами грошей за спожитий природний газ на інші рахунки газопостачальної організації (крім розподільного) повернути їх за заявою споживача або з власної ініціативи в 3-денний строк з моменту надходження;

  проводити не менше ніж 1 раз на б місяців контрольне зняття показань лічильників газу у споживачів відповідно до затверджених графіків;

  -у разі відсутності лічильника газу та надання споживачем, відповідних підтвердних документів провадити перерахунок розміру плати за послуги з газопостачання у таких випадках:

  тимчасова відсутність за основним місцем проживання споживача або членів його сім'ї;

  письмове повідомлення споживачем у місячний строк про зміни, щр стосуються видів споживання природного газу.

Газотранспортна організація зобов'язана:

  неухильно дотримуватися вимог Правил безпеки систем газопостачання;

  надавати своєчасно якісні послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів;

  надавати послуги з технічного обслуговування газових приладів і пристроїв, лічильників газу за заявкою споживача;

  гарантувати безпечне користування газовими приладами, пристроями та лічильниками газу за умови дотримання споживачем вимог щодо безпечного користування газом;

  забезпечувати своєчасну планову повірку та здійснювати ремонт лічильників газу;

  проводити інструктаж споживача з безпечного користування газовими приладами і пристроями у побуті та попереджати його про відповідальність за порушення вимог Правил безпеки систем газопостачання;

  проводити інструктаж власників приватних будинків щодо дотримання правил техніки безпеки під час прочищення димових та вентиляційних каналів;

  надавати інформацію щодо тарифів на транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газорозподільних мереж та порядку розрахунку плати за підключення до газорозподільних мереж, нормативних та фактичних якісних показників газу та його тиску в газорозподільній мережі тощо;

  своєчасно вживати заходів для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;

  забезпечувати підтримання у технічно безпечному стані газопроводів, газових приладів і пристроїв після ліквідації наслідків аварійної ситуації;

  у разі звернення споживача, у т. ч. для перевірки якості надання послуг, направити свого представника за місцем виклику протягом 2 робочих днів у містах та 5 календарних днів у сільській місцевості;

  припиняти газопостачання за письмовою заявою споживача як у міжопалювальний, так і в опалювальний період та проводити перерахунок розміру плати за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильників газу;

  розглядати в установленому порядку претензії споживача щодо надання послуг з газопостачання та за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги.

Коли настає відповідальність споживача?


Споживач несе відповідальність згідно із законодавством за:

  несвоєчасне внесення плати за надані послуги з газопостачання;

  шкоду, заподіяну власникові будинку або власникам інших квартир, їх майну, навколишньому природному середовищу;

самовільне підключення до системи газопостачання;

  навмисне пошкодження лічильника газу, пломб на ньому, порушення цілості або пошкодження повірочного тавра, а також дії, що призводять до заниження показань лічильника;

  зривання пломб на тазових приладах та пристроях, опломбованих газопостачальною або газотранспортною організацією;

  використання газу (за відсутності лічильника) у разі, коли протягом місяця не було повідомлено газопостачальну або газотранспортну організацію про зміни, що стосуються видів споживання природного газу;

  відмову у доступі до власних житлових і підсобних приміщень, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представникам газопостачальної (газотранспортної) організації для:

контрольного зняття показань лічильників газу;

  демонтажу або монтажу лічильників газу, пов'язаного з проведенням їх планової повірки;

порушення інших вимог Правил.

  Про порушення, допущені споживачем під час користування газом, відповідальні представники газотранспортної (газопостачальної) організації складають акт у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.

  На підставі акта визначається розмір завданих споживачем збитків, які відшкодовуються ним відповідно до законодавства.


Коли настає відповідальність газопостачальної та газотранспортної організацій?

Газопостачальна та газотранспортна організації несуть відповідальність згідно із законодавством за: порушення вимог Правил;

  постачання споживачеві газу, якісні показники та тиск якого не відповідають вимогам нормативних документів;

  відмову споживачеві в припиненні газопостачання або відключенні окремих газових приладів, пристроїв та проведенні перерахунку плати за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильника газу (за заявою споживача);

  несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації;

  неякісне виконання робіт з технічного обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, що здійснюються за рахунок експлуатаційних витрат (планове технічне обслуговування) або за заявою споживача;

  шкоду, заподіяну житловому приміщенню і майну споживача, а також його життю, здоров'ю та навколишньому середовищу;

безпідставне припинення газопостачання.

  У разі порушення* газопостачальною (газотранспортною) організацією Правил та умов договору споживач подає одній із зазначених організацій претензію, складену у довільній формі. Газопостачальна (газотранспортна) організація повинна протягом 5 днів усунути порушення, виявлені під час перевірки тиску та/або якісних показників газу, чи надати споживачеві обґрунтовану відмову.

  Газопостачальна (газотранспортна) організація не відповідає за ненадання або неякісне надання послуг з газопостачання, якщо це сталося з вини споживача (відмова споживача у доступі до власних житлових та підсобних приміщень, де встановлено газові прилади, пристрої та лічильники газу, представникам газопостачальної (газотранспортної) організації у випадках, передбачених Правилами) або внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру.

  У разі коли між споживачем і газопостачальною (газотранспортною) організацією не досягнуто згоди про надання послуг з газопостачання, розміру їх оплати, відшкодування збитків, спірні питання вирішуються в судовому порядку.

  Контроль за дотриманням Правил здійснюють у межах своїх повноважень Мінпаливенерго, НКРЕ, Держспоживстандарт та Антимонопольний комітет.


 


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Популярное
 • КП "Харьковводоканал" всячески пытается навязать свой проект договора на водоснабжение и водоотведение. (Часть 2)
 • КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ АРЕНДОДАТЕЛЯМ, В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА связанного с болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ? (Часть2)
 • СБУ подозревает «Альфа Банк» в финансировании террористов «ДНР» и «ЛНР»
 • В МОЗ утвердили рекомендации для парикмахерских, магазинов и т.д. на время карантина
 • Звільнили під час карантину: як оскаржити
 • Как доказать законность денег при пополнении карты более чем на 5000 грн
 • У Харкові показали проекти нового міськового торгового ринку та нової дороги. Ексклюзив
 • КП "Харьковводоканал" всячески пытается навязать свой проект договора на водоснабжение и водоотведение. (Часть 1)
 • ООН ОЗВУЧИЛА СУММУ УБЫТКОВ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ СТАЛ КОРОНАВИРУС
 • КП "Харьковводоканал" всячески пытается навязать свой проект договора на водоснабжение и водоотведение. (Часть 3)

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .