Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


КП "Харьковводоканал" всячески пытается навязать свой проект договора на водоснабжение и водоотведение. (Часть 3)
Категория: Важно знать, Правовой ликбез, Образцы исков и заявлений

 

Новости: "Харьковводоканал" планирует поднять горожанам тарифы в 1 ...Протокол

                                 розбіжності  до  «Договору  з  індивідуальним  споживачем

             про надання  послуг  з  централізованого  водопостачання  та  централізованого

               водовідведення  (з  використанням  внутрішньобудинкових  систем  споживача)

                м. Харків                                                                               «  20  »  марта   2020 р.

 

24     січня  2020 р.  я  одержав  проект  названого  договору  для  ознайомлення.

Сторонами  даного  договору  є   Комунальне  підприємство  «Харківводоканал»,   код ЄДРПОУ  03361715  в  особі  начальника  відділу  збуту  _________________ ,   що  діє на  підставі  двіреності,  затвердженої  Генеральним  директором  Пановим В. В.  (далі -

         виконавець), з  одного  боку, і  фізична  особа  Ільченко  Георгій Іванович,  що  є  власником  нерухомого  майна  (квартири  у  багатоквартирному  будинку) - ідивідуальним споживачем  послуг,  (далі  споживач).

       У  відповідності  з  договором  споживач  розглядає  проект  договору,  висловлює згодність,  чи  не  згодність  з  запропонованою  виконавцем  редакцією  вимоги; підтримує  її,  чи  ні. Якщо  не  підтримує - пропонує  на  розгляд  виконавцю  вимогу  у  своїй редакції.  Споживач,  також,  пропоновує  нові  свої  пункти  для  розгляду  виконавцю.

 

 

п/п

      №     пункта  по

   проекту

  договора

 

                                  Редакція      

                    КП  «Харківводоканал»

  1

        2

                                              3

 

  1

 

       -

Назва  проекту  договора: «Договір  з  індивідуальним  спо-

живачем ... (з  обслуговуванням  внутрішньобудинкових  систем)».

  2

        5

Капітальний  ремонт   внутрішньобудинкових (в/б)  сис-тем ... здійснюється  споживачами ... за  рахунок  спожи-вачів.

  3

       6

У  разі  змінення  тарифів  у  період   дії  договору    нові  тарифи  застосовуються   з  моменту   їх  введення  в  дію  без   внесення додаткових  змін  до  договору.

  4

      7.2

Плата  за  послуги  складаються  з:                   

плати  за  абонентське  обслуговування  . . .

  5

      7.3

Плата  за  послуги  складаються  з:                  

плати  за  обслуговуваня,  поточний  ремонт  в/б  систем ...

що  визначаються  договором  між  виконавцем  та 

споживачем.

 6

     7.3

Плата  за  абонентське  обслуговування   становить

______   гривень  за  місяць.

 7

      8

      

Розмір  внесків  за  встановлення  та  заміну  вузлів

комерційного  обліку  визначається  окремо  для  кожної  будівлі.  Сплата  внесків  розстрочується   на  _____ років.

 8

      9

Розмір  внесків  за  обслуговування  вузлів  комерційного  обліку  визначаються  окремо  для   кожної  будівлі ...  та

корегуються   щороку.

  9

     10

Розмір  внесків  за  встановлення,  обслуговування

та  заміну  вузлів  комерційного обліку  послуг  ... встановлюються  виконавчими  органами   та   становить

____  гривень  на  місяць.

 10     

     11

Розмір  плати  за  обслуговування,  поточний  ремонт в/б  систем ... становить_____ грн.  на  місяць.

 11

     14

Виконавець  або  визачена  споживачами  особа, що  здій-снює  розподіл  обсягів  послуг,  визначених  за  допомогою  вузла  комерційного  обліку  між  споживачами ...

12

     22

Розподіл  обсягів  надання  послуг  між  спожива   чими

здійснюється   відповідно  до  Методіки  розподілу  між

споживачами …

 13

     24

До  встановленя  вузлів  комерційного  обліку  обсяги

питної  води  визначаються  за  показаннями   вузлів  роз-

подільчого  обліку,  а  у  разі  їх  відсутності  -  за  нормами  споживання, …

14

     25

Обсяг   наданих  послуг  для  споживачів,  у  яких  відсутні  вузли  розподільчого  обліку,  визначається …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15

   

 

      26

 

 

У  разі  виходу  з  ладу  або  втрати  вузла  комерційного  обліку  до  відновлення  його  роботи ...

 16

     30

Плата  за  абонентське  обслуговування  сплачується  споживачем  виконавцеві  щомісяця.

 17

     31

Розмір  внесків  за  встановлення,  обслуговування

та  заміну  вузлів комерційного  обліку...  встановлюються  відповідно  до  Методики ... та  їх  розподілу  між  споживачами... послуг...

 18

     32

У  разі  виявлення  у  будівлі  витоків  води  із  внутрішньо- будинкових  систем ... розподіл  обсягів  наданих  послуг між  споживачами ...

 19

     35.2

Споживач  має  право  на:  забезпечення  питною  водою,

якість  якої  відповідає  державним  санітарним  нормам  та  правилам, ...

 20

     35.13

Споживач  має  право  на: 

проведення  перевірки  кількості  та  якості  послуг 

в  установленому  законодавством  порядку.

 21

     36.1

Споживач  зобов`язаний:

раціонально  використовувати  питну  воду  не  допускати  її  витоку  із  внутрішньобудинкових  мереж  ...

 22

     36.14

Споживач  зобовязаний:

надавати  виконавцеві,  або  особі,  що  здійснює  розподіл

обсягів  спожитих  послуг,  показання  наявних  вузлів ...

 23

      37.1

Виконавець  має  право:

Забезпечувати  встановлення  обслуговування та  заміну  вузлів  комерційного  обліку  питної  води ...

 24

     38.1

Викоавець  зобов`язаний:

забезпечувати  ...  постачання  споживачам   питної   води

відповідно  до  умов  договору.

 25

   38.14

Виконавець  зобов`язаний:

здійснювати  розподіл  загальнодудинкового  обсягу  послуг  між  споживачами  у  передбаченому  законодавством  та  договором  поррядку.

 26

      60

Внесення  змін  до  договору  здійснюється   шляхом

укладання  додаткової  угоди,  якщо  інше  не   передбаче-

но  договором.

 27

      67

Якщо  на  момент  укладання  договору,  розмір  внесків  за  встановлення, обслуговування  та  заміну  вузлів  комерційного  обліку...не  був  встановлений ... та  у  разі  прийняття  рішення  ипро  його  встановлення,  або  у  разі  зміни  розмірів  таких внесків  в  період  дії  договору, нові  розміри   внесків  застосовуються  з  моменту  їх  введення

в  дію  без  внесення   додаткових  змін   до  договору  та

укладання  додаткової  угоди.

 

 28

 

 

      68

 

    

У  разі  зміни  у  період  дії  договору  розмірів  плати  за  абонентське  обслуговування  та  плати  за  обслуговуван-

ня, поточний  ремонт  внутрішньобудинкових  систем ...

нові  розміври  плати  застосовуються  з  моменту   їх 

введення  без  внесення   додаткових  змін  до  договору 

та  укладання  додаткової  угоди.

 

 29

      69

Уразі  зміни ... розміру  прожиткового  мінімуму роз-

мір плати  за  абонентське  (обслуговування)  підлягає

корегуванню, новиі  розміри   плати  застосовуються  з  моменту  їх  введення  в  дію  без  внесення   додаткових

змін  до  договору  та   укладання   додаткової  угоди.

 

 30

     70

У разі  зміненя  обсягу  окоемих  витрат, повязаних  з  обслуговуванням  та  поточним  ремонтом  в/б

систем  у  період  дії  договору  новий  розмір  плати  за  обслуговування,  поточний  ремонт  в/б  систем ... підлягає  корегування, нові  розміри  плати  застосовуються  з  моменту  їх  введення  в  дію  без  внесення  додаткових  змін  до  договору  та   укладання   додаткової  угоди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживач  Ільченко Г. І. пропонує  виконавцю  опрацювати  його  пропозиції  (та  вилучити  всі  положення,  які  суперечать  чинному  законодавству)   і  повідомити  про  прийняття  (чи  відхилен- лення)  пропозицій   в  його  редакції   по  суперечливим   пунктам  1 - 32,  внесеним  у  порівняльну  таблицю,   а  також   і  по  пропозиціям   споживача,  додатково  внесеним.                                                                                                                    

 

       Виконавець - Генеральний  директор                                       Споживач  -   фізична  особа

              КП  «Харківводоканал»

 

            _______________      Панов В. В.                                     _______________     Ільченко Г. І.                                             

  

                   «       » ____________  2020 р.                                                            «        » ____________  2020 р.  

 

 


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Популярное
 • У випадку бездіяльності слідчого суддя за клопотанням учасника провадження встановлює конкретний строк для проведення процесуальної дії, стаття 114 КПК України (Жовтневий районний суд м. Харкова від 18 березня 2016р., суддя Федюшин М.В)
 • Нетверезий “коп” дістав пiстoлeт та виcтpілив чоловіку у спину, за те що той зробив поліцейському зауваження
 • ВССУ: Узагальнення «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування» (станом на 12 січня 2017р.)
 • Партнерами Коломойского стали американцы, которые "кинули" украинскую оборонку на $8 млн – Bihus.Info
 • СБУ задержала на границе бывшего замдиректора завода имени Малышева c 55 медалями
 • Сім'я нового голови НБУ Шевченка заборгувала за комуналку 1,2 млн гривень
 • На Харковщине сгорела иномарка. Возможен поджог (фото)
 • На Одесской таможне трое руководителей погорели на взятках
 • В Харькове прошел рейд по ночным клубам, барам и ресторанам (видео, фото)
 • ГЛАВВРАЧА ХАРЬКОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПОДОЗРЕВАЮТ В ХАЛАТНОСТИ С УЩЕРБОМ ПОЧТИ НА 3 МИЛЛИОНА ГРИВЕН

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .