Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ АРЕНДОДАТЕЛЯМ, В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА связанного с болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ? (Часть2)
Категория: Правовой ликбез, Образцы исков и заявлений

A epidemia pelo Covid-19 poderá ser monitorada em tempo real pela ...

Раніш ми вже повідомляли читачів, як діяти у випадках коли у Вашого орендаря http://advocat-cons.info/index.php?newsid=60628#.Xrup0BRR2Uk, КОРОНАвирус. І він переходить усі межі здорового глузду, коли йому вже здається, що в нього така КОРОНА, яка дозволяє йому "ЦАРЮ всея планети" (кінофільм "Иван Васильевич меняет профессию") приймати рішення за Вас.

            Ще раз спробувати достукатися до здорового глузду свого контрагента, що слово "може" означає, що може, а може і не може бути звільнений Орендар від сплати і все одно з укладанням додаткової угоди. А, в разі, якщо не вдалось, направити такого листа. Усе одно бажаємо усім не хворіти.

 

ФОП _________________________________,

                                               зареєстрована за адресою: ___________________

 

ФОП __________________________________,

                                               зареєстрована за адресою:________________

                                              

 

Стосовно Вашого листа від __________ 2020 року повідомляю наступне.

Між нашими сторонами укладено договір найму (оренди) нерухомого майна нежитлових приміщень__________________, що розташовані за адресою :_____________.

Умовами договору, а саме розділ 5 ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ, за користування Наймачем орендованого майна встановлена орендна плата в розмірі ___________________ Згідно п.5.3 Плата за користування майном проводиться передплатою не пізніше пятого числа розрахункового поточного місяця, будь-яким способом за згодою сторін, що не суперечить діючому законодавству України. За умовами договору п.7.1.1 Наймач зобовязаний своєчасно і в повному обсязі вносити Плату за користування Майном на умовах Договору.

Своїм листом Ви посилаєтесь на те, щоб "зробити перерахунки","зарахувати раніш сплачені кошти в рахунок майбутніх платежів" та нібито "Ви звільнені законом від сплати орендної плати" (абзац 7 стор 2 Вашого листа) для чого Ви вирішили достатньо в односторонньому порядку одноособово Вами прийняти рішення "про несплату орендної плати" і повідомити мене (абзац 8 стор 2 Вашого листа).

При цьому Ви посилаєтесь на П. 5 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" розділ "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України доповнено зокрема п.14 такого змісту:

"14. З моменту встановлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 року №211 (з наступними змінами та доповненнями), і до його завершення в установленому законом порядку наймач МОЖЕ бути звільнений від плати за користуванням майном відповідно до частини шостої статті 762 цього Кодексу".

Частина 6 ст.762 Цивільного Кодексу України встановлює, що наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає".

    Так, такі зміни внесено законодавчим органом.

    Але Вами помилково трактуються, чи не дочитуються чи навмисно Вашим юристом для Вас складаються такі документи.

 

Для Вас ще раз звертаю увагу, про що каже закон.

По перше, прошу уважно прочитати, для чого роблю наголос на головне слово в реченні - "наймач МОЖЕ бути звільнений від плати за користуванням майном". Тобто може бути звільнений або може і не бути звільнений.

Тобто, одноособового прийнятого Вами рішення замало.

Стаття 626 ЦК України. Поняття та види договору

1. Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

2. Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони.

3. Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору.

4. До договорів, що укладаються більш як двома сторонами (багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про договір, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих договорів.

5. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору.

У договорі найму (оренди) від 04 липня 2018 року нажаль для юриста, який складав Вам документ не передбачено такого, як одностороннє рішення або прийняття за власника майна рішення, щодо дій відносно цього майна. Якщо Ви вважаєте, що Ви самі себе звільняєте від сплати орендної плати за договором найму (оренди) нерухомого майна від 04.07.18р. то і звертайтесь до того хто звільняє, як Ви пишете, самі до себе або до іншої особи. Я, як власник майна (п.1.2 Договору), Вас не звільняла та не звільняю.

Стаття 629 ЦК України. Обов'язковість договору. 1. Договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Стаття 526 ЦК України. Загальні умови виконання зобов'язання

1. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

2. Виконання зобов’язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов’язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов’язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін.

{Статтю 526 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1984-VIII від 23.03.2017}

пунктом 7.1.1. Наймач зобов'язаний своєчасно і повному обсязі вносити Плату за користуванням Майном на умовах Договору.

Якщо Вами трактуються так вимоги Закону, що всупереч волі власника майна і всупереч вимогам ст.41 Конституції України, ст.316 ЦК України де лише за власником закріплено "право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності", де Ви без наділення від мене повноважень за мене приймаєте рішення чи хтось такий замість мене може робити це з моїм майном то до нього і звертайтесь.

При посвідченні правочинів, вчиненні інших нотаріальних дій за участю уповноваженого представника юридичної особи нотаріус встановлює його особу відповідно до вимог статті 43 Закону України "Про нотаріат" а також перевіряє обсяг його повноважень. Нотаріусу подається довіреність або інший документ, що надає повноваження представникові. Дійсність довіреності перевіряється нотаріусом за допомогою Єдиного реєстру довіреностей, за винятком довіреностей, які складено за кордоном з участю іноземних властей або які від них виходять, за умови їх легалізації уповноваженими органами.

А тому пошліться будь ласка на умови Договору де таке право я надавала Вам або документ від особи яка Вас звільнила з наданням мною таких повноважень або додаткову угоду до Договору, підписану від мого імені (глава 17 ЦК України).  

 

По друге. В реченні Закону чітко зазначено "в установленому законом порядку". Якщо Ваш юрист забув загальні вимоги ЦК України, або Ваші слова про додаткові угоди, то мені не тяжко Вам нагадати.

            Умовами Договору, п.4.4 Внесення змін і доповнень до цього Договору здійснюється за згодою Сторін і оформлюється додатковими договорами про внесення змін до Договору найму, що є його невід'ємною часткою, які підлягають нотаріальному посвідченню.

            Чинним законодавством України визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Цивільний кодекс України передбачає, що правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом, за домовленістю сторін. Нотаріальне посвідчення правочину здійснюється нотаріусом або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення такої нотаріальної дії, шляхом вчинення на документі, в якому викладено текст правочину, посвідчувального напису.Нотаріальне посвідчення може бути вчинене лише такого правочину, який відповідає загальним вимогам, встановленим законодавством, а саме: зміст правочину не може суперечити Цивільному кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності, а сам правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.

            Недодержання сторонами правочину вимоги закону про його обов’язкове нотаріальне посвідчення, тягне за собою визнання такого правочину нікчемним.

            Договір сторін про зміну або розірвання нотаріально посвідченого договору оформляється шляхом складання окремого договору, який додається до примірника основного договору, що міститься в справах державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса. Договір про зміну або розірвання договору підписується сторонами і посвідчується нотаріусом. На всіх примірниках основного договору робиться відмітка про його зміну або розірвання.

            Окремо слід зазначити, що відповідно положень ст. 640 Цивільного кодексу України правочин, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації, з моменту державної реєстрації.

Стаття 654 ЦК України. Форма зміни або розірвання договору

1. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Стаття 209 ЦК України. Нотаріальне посвідчення правочину

1. Правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін.

{Частина перша статті 209 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2289-VI від 01.06.2010№ 922-VIII від 25.12.2015 - щодо введення в дію зміни див. пункт 1 розділу IX Закону № 922-VIII від 25.12.2015}

2. Нотаріальне посвідчення правочину здійснюється нотаріусом або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення такої нотаріальної дії, шляхом вчинення на документі, в якому викладено текст правочину, посвідчувального напису.

3. Нотаріальне посвідчення може бути вчинене на тексті лише такого правочину, який відповідає загальним вимогам, встановленим статтею 203 цього Кодексу.

4. На вимогу фізичної або юридичної особи будь-який правочин з її участю може бути нотаріально посвідчений.

{Стаття 209 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2664-IV від 16.06.2005}

            А тому до листа про звільнення Вас від плати за користуванням майном Вами потрібно було долучити нотаріально посвідчену додаткову угоду про внесення змін до п.5.1 договору.

І найголовніше визначитись нібито чи "Ви звільнені законом від сплати орендної плати" (абзац 7 стор 2 Вашого листа) чи Ви одноособово без мене, Закону, Договору "припинили сплачувати плату за користуванням орендованим майном", про що повідомили мене (абзац 8 стор 2 Вашого листа).

 По третє. Вами робиться посилання, на те що Ви "не здійснюєте діяльність"  (абз.1 стор 3 Вашого листа), "для використання Вами для розміщення ресторану "D". Про таку мету оренди зазначено, зокрема в п.2.1 договору найму (оренди) нерухомого майна від 04 липня 2018 року" (абз.5 стор 2 Вашого листа).

Мене не турбує здійснюєте чи ні свою діяльність, в мене отримання від Вас плати не в процентній залежності, як і від того, працюєте Ви чи ні.

В мене передбачено згідно Договору п.5.1 плата за користуванням майном. Пунктом п.3.2 Договору Ви підтвердили, що прийняли майно у користування одночасно з підписанням акта приймання-передавання від 04.07.2018р..

Пунктом 1.1 визначено, яке саме майно Ви орендуєте і найголовніше Ви робити те, що передбачено Договором, розміщуєте кухню, розміщуєте меблі, продукти, товар тощо.

Від того хтось виконує чи ні з Ваших контрагентів обов'язки перед Вами, а Ви не працюєте від цього чи не отримуєте від цього прибуток, як і комусь це в шкоду. Отримали чи необхідно отримати Вам для здійснення діяльності, якісь ліцензії, дозвільні документи тощо, із-за чого не працюєте чи хтось Вам заборонив працювати без виконання Вами певних санітарних умов, я не маю права на це впливати і мені це не потрібно. В мене з Вами лише договірні відносини, які ми прописали в Договорі, надати майно, я надала, а Ви вже реалізуєте свої права на свій розсуд.

Стаття 42 ГК України. Підприємництво як вид господарської діяльності

ч.1. Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Стаття 43 ГК України Свобода підприємницької діяльності

1. Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Стаття 49 ГК України. Відповідальність суб'єктів підприємництва

ч.1. Підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави.

ч.2. За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність.

Стаття 44 ГК України. Принципи підприємницької діяльності

ч. 1. Підприємництво здійснюється на основі:

вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;

самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;

вільного найму підприємцем працівників;

комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;

вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;

самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

Відповідно до п.7.1.8 Наймач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за будь-яку шкоду, що виникла у результаті будь-яких дій Наймача.

 Стаття 11 ЦК України. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків

1. Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

2. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є:

1) договори та інші правочини;

3. Цивільні права та обов'язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства.

Стаття 12 ЦК України. Здійснення цивільних прав

1. Особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд.

2. Нездійснення особою своїх цивільних прав не є підставою для їх припинення, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 13 ЦК України. Межі здійснення цивільних прав

1. Цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства.

2. При здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.

3. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

4. При здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства.

5. Не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

6. У разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вимог, які встановлені частинами другою - п'ятою цієї статті, суд може зобов'язати її припинити зловживання своїми правами, а також застосувати інші наслідки, встановлені законом.

Стаття 14 ЦК України. Виконання цивільних обов'язків

1. Цивільні обов'язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.

2. Особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов'язковим для неї.

3. Виконання цивільних обов'язків забезпечується засобами заохочення та відповідальністю, які встановлені договором або актом цивільного законодавства.

4. Особа може бути звільнена від цивільного обов'язку або його виконання у випадках, встановлених договором або актами цивільного законодавства.

Стаття 50 ЦК України. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності

1. Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності встановлюються Конституцією України та законом.

2. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Інформація про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців є відкритою.

3. Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є підприємцем.

{Статтю 50-1 виключено на підставі Закону № 1258-VII від 13.05.2014}

Стаття 51 ЦК України. Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб

1. До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Стаття 52 ЦК України. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи - підприємця

1. Фізична особа - підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.

2. Фізична особа - підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна.

Порядок звернення стягнення на майно за зобов'язаннями подружжя перелічено у главі 26 ЦК України.

Ще раз, я не можу Вас примушувати здійснювати чи не здійснювати підприємницьку діяльність, отримувати чи не отримувати якісь дозвільні документи, дотримуватись санітарних чи пожежних вимог, наймати працівників чи їх звільняти.

Оскільки це Ваше право і залежить лише від Вас і Вашого волевиявлення. Отримання чи не отримання Вами прибутку не звільняє від виконання зобов'язання по сплаті мені коштів за орендоване Майно, оскільки це Ваша діяльність, на Ваш власний ризик

Крім того,  Згідно  постанові Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. N 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 23, ст. 8) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. N 215 на території України було введено карантин та ряд обмежувальних засобів, зокрема:

-з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. заборонити роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв'язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.

            Знову і знову, і тільки для Вас. Хочете здійснюєте діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту. Хочете не здійснюєте. Вам ніхто НЕ ЗАБОРОНЯВ працювати, а тим паче я.

    До того ж, Вашим юристом складено документ з внесенням завідомо недостовірної інформації "для використання Вами для розміщення ресторану "D". Про таку мету оренди зазначено, зокрема в п.2.1 договору найму (оренди) нерухомого майна від 04 липня 2018 року" (абз.5 стор 2 Вашого листа), яким введено Вас в оману.

Оскільки ніде в п.2.1 та в інших умовах Договору не вказано мету оренди для розміщення ресторану "D".

            Згідно до Договору  п.2 МЕТА НАЙМУ, 2.1 Майно передається Наймодавцем (як фізичною-особою підприємцем, яка має, зокрема, на момент укладання Договору вид діяльності: "надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування") Наймачу з метою використання цього Майна для здійснення наймачем підприємницької діяльності для розміщення ресторанного бізнесу, сполученого по необхідності, з наданням послуг мобільного харчування, роздрібною торгівлею відповідними виробами (товарами).   А також відповідно до п.7.2.4. передавати майно в користування іншій особі (піднайм) ...- ________________. 

За умовами договору оренди п.2.1 мною було передано в найм Майно з метою використання цього Майна для здійснення Наймачем підприємницької діяльності для розміщення ресторанного бізнесу, сполученого, по необхідності, з наданням послуг мобільного харчування, роздрібною торгівлею відповідними виробами (товарами).      Виходячи з цього, орендоване вами Майно під час карантину може використовуватись відповідно до умов договору не підпадаючи під заборону згідно  постанові Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. N 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", а саме наданням послуг мобільного харчування, роздрібною торгівлею відповідними виробами (товарами), а також в піднайм ФОП ПІБ. і отримання прибутку від цієї діяльності.

               
        Відповідно до п.9.2. Спори, що виникають під час укладання та виконання цього Договору, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.  

Стаття 15 ЦК України. Право на захист цивільних прав та інтересів

1. Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

2. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Стаття 16 України. Захист цивільних прав та інтересів судом

1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

2. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

1) визнання права;

2) визнання правочину недійсним;

3) припинення дії, яка порушує право;

4) відновлення становища, яке існувало до порушення;

5) примусове виконання обов'язку в натурі;

6) зміна правовідношення;

7) припинення правовідношення;

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках.

{Абзац дванадцятий частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017}

3. Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин другої - п'ятої статті 13 цього Кодексу.

А тому в разі з незгодою з моїм рішенням, дією чи волевиявленням, або самим Договором Ви маєте право звернутися до суду зі своїми вимогами.

 

               На Ваші прохання викладені у листі від 17.03.2020р. та мої пропозиції на цей лист у відповіді від 27.03.2020р. Вами не надано жодного документу.
               Виходячи з вище наведеного, не бачу обставин, які б не давали Вам можливості використовувати приміщення за призначенням і від Вас не залежали, та наполягаю на виконанні Ваших зобовязань за договором, а саме сплати орендної плати. за Договором оренди від 04.07.2018р., згідно наданих на Вашу адресу рахунків.

 

Сподіваюсь на подальшу співпрацю та взаєморозуміння.

 

З повагою,

Фізична особа-підприємець                                               ПІБ

                                                                                                          м.п.

 

27.04.2020р.

 


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
 
 Emile, 1 июня 2020 06:03
Situs web mengenai game online ceme - https://ceme33.com.
 
 
 Will, 2 июня 2020 05:51
I have been browsing online more than three hours today, yet
I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me.
Personally, if all site owners and bloggers made good
content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.
bookmarked!!, I love your website! Ahaa, its pleasant discussion regarding this paragraph at this place at this weblog, I have read all that, so now me also commenting here.
http://cars.com

These are really enormous ideas in on the topic of blogging.
You have touched some good factors here. Any way keep up wrinting.
Greetings! Very helpful advice within this post! It's the
little changes that will make the most important changes.
Many thanks for sharing! There's definately a great deal to learn about this topic.
I love all of the points you've made. http://apple.com

Hey there! I've been following your weblog for a while now and finally got the courage to go
ahead and give you a shout out from Dallas Tx!
Just wanted to tell you keep up the great job! Ahaa, its pleasant discussion about this piece of writing
at this place at this website, I have read all
that, so now me also commenting at this place. Does your blog
have a contact page? I'm having trouble locating it
but, I'd like to shoot you an email. I've got some recommendations for your blog
you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.

http://plumbing.com
 
 
 Calvin, 2 июня 2020 05:58
I am sure this post has touched all the internet users,
its really really fastidious article on building up new webpage.
I really like what you guys tend to be up too. This type of clever work and coverage!
Keep up the wonderful works guys I've incorporated you guys
to my blogroll. I could not resist commenting. Exceptionally well written! http://foxnews.org

It's the best time to make some plans for the future and it's time to be
happy. I've read this post and if I could I want to suggest you few interesting things
or tips. Maybe you can write next articles referring to this article.
I wish to read even more things about it! I seriously love
your site.. Pleasant colors & theme. Did you build this site yourself?
Please reply back as I'm planning to create my own personal website and would like
to find out where you got this from or what the theme is named.
Thanks! I have been browsing on-line more than 3 hours lately, but I never
found any fascinating article like yours. It’s lovely price enough for me.

In my view, if all site owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the net will be a lot more useful than ever before.

http://nissan.com
 
 
 Coy, 2 июня 2020 06:15
I needed to thank you for this wonderful read!!

I absolutely enjoyed every little bit of it. I have got you bookmarked to check out new
things you It is perfect time to make some plans for the future and it
is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you
few interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article.

I wish to read more things about it! It’s perfect time to make some plans for the future and it is time
to be happy. I have read this post and if I could I desire
to suggest you few interesting things or advice.

Perhaps you could write next articles referring to this article.
I want to read even more things about it! http://apple.com/

Amazing! This blog looks just like my old one!
It's on a completely different topic but it has pretty much
the same page layout and design. Excellent choice of colors!
Ahaa, its fastidious dialogue concerning this article at this place at this website, I have read all that, so at this time me also
commenting here. It is the best time to make some plans
for the future and it is time to be happy. I have read this
post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice.

Perhaps you could write next articles referring to this article.
I wish to read even more things about it! http://www.cspan.net
 
 
 Glenda, 2 июня 2020 06:16
I want to to thank you for this great read!! I certainly enjoyed every
bit of it. I have you bookmarked to check out new things you Saved as a favorite, I like your blog!
Hi, I read your new stuff on a regular basis. Your story-telling style is awesome,
keep doing what you're doing! http://Vans.com/
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Популярное
 • Группа из трех человек: "За будущее" Палицы, Коломойского и Авакова
 • В чём сила БРАТ... Золотые слова!
 • здесь тот случай, когда можно было бы ограничиться одной картинкой - ну разве что добавить какую-нибудь лолскую подпись типа «Михаил Добкин глазами харьковчан».
 • Забудовники отримали дозвіл ДАБІ на 26-поверховий ЖК на Печерську, знявши всі заборони через адмінсуди
 • ПАРК НА БУЛЬВАРЕ ЮРЬЕВА ПОЛНОСТЬЮ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ
 • Чи може скріншот повідомлень з телефону бути доказом у справі
 • На бульваре Юрьева закончили реконструкцию парка (фоторепортаж)
 • НОЧЬЮ В ХАРЬКОВЕ ВБЛИЗИ ЖИЛОЙ ДЕВЯТИЭТАЖКИ СГОРЕЛ FORD FOCUS
 • Детская коляска “крутилась, как в стиральной машине” – подробности ЧП с лифтом в Харькове (фото, видео)
 • «Прорахунок» прокурора Матіоса допоміг міністру Януковича вивести з під-арешту корупційне майно

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .