Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


КП "Харьковводоканал" всячески пытается навязать свой проект договора на водоснабжение и водоотведение. (Часть 4)
Категория: Правовой ликбез, Образцы исков и заявлений

Харьковчан обязали заключить договоры с КП«Харьковводоканал ...

Частина №3  Протоколу  розбіжності  до  «Договору  з  індивідуальним  споживачем про надання  послуг  з  централізованого  водопостачання  та  централізованого   водовідведення  (з  використанням  внутрішньобудинкових  систем  споживача)

                                

       

 

 

 

 

  

 п/п

  

пунк-

  та

                                                                                                           

                                  Редакція

                     споживача  Ільченка  Г.  І.                 

                     

                                           Зауваження.

                      Обгрунтування  вимог. Пропозиції.  

                               

 1/2

                                              4

                                                   5

  1

 

  

   -

 

Назва  проекту  договора: «Договір  з  індивідуаль-

ним  споживачем ...  (з   використанням  внутріш-ньобудинкових  систем  власників  будинку)».

 

  Виконавець  безпідставно  використовує  майно   (внутріш-ньобудинкові системи)  споживачів  будинку  і  це  ніяк  не 

враховується  у  розрахунках  сплати  за  абонентське  обслу-говування,  обслуговування,  поточний ремонт,  капітальний  ремонт  цих  систем. 

  2

 

 

 

 

  5

Капітальний  ремонт  внутрішньобудинкових  (в/б)

систем  виконується  шляхом співфінансування  за

рахунок  коштів власників  будинку та  коштів  ви-

конавця  (місцевого  бюджету,  інвестицій,  інших  джерел)  у  розмірах  і  співвідношеннях  (спожи-вач/виконавець)  в  залежності  від  віку  будинку.

Співфінансування  капремонту  в/б  систем  в  залежності  від  віку  будинку:   ≥ 10  років     -   100/0%                 

                            ≥ 20  років     -   75/25%

                            ≥ 40  років     -   25/75 %

                            ≥ 50  років     -   0/100% ,   

або   узгоджені  інші  співвідношення.

  3

 

  6

У  разі  змінення  тарифів  у  період   дії  договору  нові  тарифи  застосовуються   з  моменту   узгод-ження  і  внесення  додаткових  змін  до  договору. 

Необхідне  укладання  і  узгодження  додатку  до  діючого

договору.

  4

 

 

7.2

Плату за  абонентське  обслуговування  в/б систем    виконаець  отримує  (компенсує)  за   рахунок  без-оплатного   використання  майна  споживача  -  внутрішньобудинкових  систем.   

Споживач  за   абонентське  обслуговування   внутрішньобу-динкових  систем  -   не  сплачує. 

  5

 

 

 

 

 7.3

Плата  за  послуги  обслуговуваня,  поточний   ре-монт  в/б  систем  складаються  з  коштів  за  раху-                  

нок  компенсації   неоплати  виконавцем   викори-стання  майна  споживачів - в/б  систем, та  коштів  споживачів  у  співвідношенні   50/50  на  термін

3 – 5  років.

Витрати  на  обслуговування,  поточний  ремонт   внутріш-ньобудинкових  систем   виконавець  частково  компенсує  за  рахунок   безоплатного   використання   майна   споживачів -  внутрішньобудинкових  систем,   частково  -  за  кошти  спо-

живачів.

  6

 

 

 

 

 7.3

Цей  пункт  проекту  договора  вилучити. Розмір  плати  не  встановлеий.  Тому  пункт  розгляду  не  підлягає.

Плата  за  абонентське  обслуговуваня  в/б ситстем

виконавець  компенсує  за  рахунок  безоплатного

використання  майна  споживачів – в/б  систем.

Витрати  на  абонентське  обслуговування  внутрішньобудин-кових  систем  виконаець  компенсує за  рахунок  безоплатно-

го   використання  майна  споживачів  -   внутрішньобудинко-вих  систем. 

  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8

Цей  пункт  проекту  договора  вилучити.  Строк  розстрочки  не  встановлений.  Тому   пункт  роз- гляду  не  підлягає.

Крім  цього  він   порушує  чинне  законодавство  України,  права  споживачів,  має  ознаки  шахрай-ства  і  суперечить  здоровому  глузду. 

 

 

 

 

 

Ніяких  внесків  споживач  сплачувати  не  зобов`язаний. 1.Вузол  комерційного обліку  йому  не потрібен, а  потрібен  лише  виконавцю  для  прикриття  своєї   нездатності  утриму-вати  у  належному  стані  в/б  системи, (без  втрат  і  вилива),

за  які  лише  він  несе  повну  відповідальність.

2. Встановлення  вузла  комерційного  обліку заохочує  вико-

навця  не  виконувати  своїх  обов`язків  по  обслуговуванню

внутрішньобудинкових  систем,  а  кошти  за  це  стягувати.

3. Цей  пункт  порушує  права  спожиачів, встановлені  вимо-гами  ст. 14. 2  Цивільного  кодексу України  (Особа  не  мо-же  бути  примушена  до  дій,  вчинення  яких  не  є  обов`яз-

ковими  для  неї),  та  ст. 203.1,  203.3  цього  ж  Кодексу.

   А  тут:  примус  та  безпідставний  тиск  на  споживача.

4. У споживача  є  свій  квартирний  засіб  обліку  води, який має   високий   метрологічний   статус   і   не   потребує  вста-новлення   ніяких   додаткових  приладів  обліку,  ніяких  до-даткових  контрольних  вимірювань.  Такі  вимоги  не  закла-дені  в  керівництвах  з  експлуатації  жодного  типу  квартир-

них  лічильників,   які  є  у  споживачів.

5.  Ці  вимоги,   також,   не  передбачені   чинним   Законом України  «Про  метрологію   та   метрологічну  діяльність  № 1314».  Тобто,  комерційний   прилад   обліку  споживачу  ні 

до  чого.

  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9

 

 

Цей  пункт проекту  договора  вилучити.  Він порушує  права  споживачів.

Ніяких  внесків  за  обслуговування  приладу  комерційного  обліку! Бо споживачу  він  не  потрібен. Цей  пункт  порушує

права  спожиачів,  встановлені  вимогами  ст. 14.2  Цивільно го  кодексу  України,  примушує споживачів  виконувати  те,

що  їм  не  потрібне  і  не  є  обов`язковим.  Виконавець  пору-

шує  вимоги   ст. ст. 203.1,  203.3  ЦК України  (договір,  який  нав`язує  виконавець, супречить  Кодексу, не  є  вільним   і  не  відповідає  внутрішній  волі  споживачів).  Виконавець  вчиняє  тиск  на  споживачів,  примушує  їх  підписувати  цей  договір,  використовуючи  права  монополіста.

 

  9

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10

 

 

Цей  пункт  проекту  договора  вилучити.  Розмір

плати  не  встановлений.  Тому  він  розгляду  не  підлягає. 

Крім  цього  він  порушує  чинне  законодавство  України,  права  споживачів,  має  ознаки  шахрай-

ства  і  суперечить  здоровому  глузду.

 

Ніяких  внесків  споживач  сплачувати  не  зобов`язаний. Вузол  комерційного  обліку  йому  не  потрібен.  Він   потрі-бен,  крім  раніше  зазначеного,  був  би  лише   виконавцую   для   аналізу,   оцінки  і  контролю  якості  обслуговування 

своїми  підлеглими  в/б  систем  кожного  окремого  будин-ку  по  співвідношенню  показань  будинкового  приладу  до 

сумарних  показань  квартирних  приладів  (з  розрахунку  по

приведеним  сумарним  площам  квартир  будинків).

Цей  пункт  порушує  права  спожиачів,  встановлені  вимога-

ми ст. 14. 2 Цивільного  кодексу України, заохочує  виконав-

ця  не виконувати  своїх  обов`язків - недопущення   витоків

води  з  внутрішньобудинкових  систем.  Договір   не  є  віль-

ним  і  не  відповідає  внутрішній  волі  споживача.

 10

 

 

 

 

 

 

  11

Цей  пункт  проекту  договора  вилучити.  Розмір  плати   за  обслуговування,  поточний  ремонт  в/б  систем  не  встановлений.  Тому  він  розгляду  не  підлягає.

Плата  за  послуги  обслуговуваня,  поточний   ре-монт  в/б  систем  складаються  з  коштів  за  раху-                  

нок  компенсації   несплати  виконавцем   викори-стання  майна  споживачів - в/б  систем  та  коштів  споживачів  у  співвідношенні   50/50.

Витрати  на  обслуговування,  поточний  ремонт   внутріш-ньобудинкових  систем   виконавець  частково  компенсує  за  рахунок  безоплатного   використання   майна   споживачів -  внутрішньобудинкових  систем,   частково  -  за  кошти  спо-

живачів.

 

  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14

Цей  пункт  проекту  договора  вилучити,   як   по-

милковий,  або  написати   його  так:

«Розподіл  обсягів  послуг (об`єму  спожитої  води будинком)  між   споживачами   визначається   по  показанням  їх  квартирних  лічильників». 

 

Намагаючись  по  договору  встановити  вузли  комерційного  обліку  (будинкові  лічильники)  за  рахунок  споживачів, ви-

конавець  цим  признається  в  тому,  що  він  не  обов`язково

буде   виконувати   обслуговування   внутрішньобудинкових  

систем   так,  щоб   не  було  витоків  (втрат)  води,  і   що  вони  будуть.  Тільки  тоді  вони  потрібні!

Чому  споживач  повинен  платити   не  тільки  за   таку  його  роботу  по  обслуговуванням  систем,   а   і   за  встановлення  і  обслуговування   будинкових  лічильників,   до   яких  спо-живач  не  має  ніякого  відношення  і  ніяких  потреб?    

    Нічого  тут  вигадувати  якісь  нові  «схеми»!  У  спо-живачів  є  свої  квартирні  лічильники! І  їм  не  потрібні

ще  якісь  лічильники.

 12

 

 

 

 22

Цей  пункт  проекту  договора  вилучити,   як   по-

милковий,  або  написати   його  так:

«Розподіл  обсягів  послуг (об`єму  спожитої  води будинком)  між   споживачами   визначається   по  показанням  їх  квартирних  лічильників». 

 

Розподіл  спожитої  будинком  питної  води  між  споживача-ми  здійснюється   відповідно   до  показань   їх   квартирних  лічильників.  І  нічого  тут  не  треба  вигадувати!

Квартирні  лічильники  проходять  періодичні  повірки,  ма-

ють  високих  метрологічний  статус  і  ніхто  не  має  права  ставити  під  сумнів  їх  показання.

 13

 

 

 

 24

До  встановлення  виконавцем  за   його  рахунок розподільчих  вузлів  обліку  (квартирних  лічиль-

ників  у  споживачів)  обсяг  спожитої  питної  во-

ди  визначається  за  нормами  споживання. Строк  встановлекння   лічильників  -  до  01.01.2021 р.

 

Замість  того,  щоб  виконати  свої  прямі  обовязки   і  забез-

печити   на  100%  квартирними   лічильниками,  Ви  хватає-тесь  за  інше,  щоб  стягувати  зі  споживачів  більше  коштів, ускладнюючи  весь  процес  постачання  і  розподілу  питної  води,  доводячи  його  до  абсурду.

   Все  Вам  мало!

 14

 

 

 

 25

Обсяг  наданих  послуг  споживачам,  у  яких  від-сутні  вузли  розподільчого  обліку,  до  01.01.2021 визначається  по  нормам  споживання. 

До  01.01.2021 г. виконавець  зобовязаний  за  свій

рахунок  встановити  їм  розподільчі  лічильники.

Розподільчі  вузли  обліку  (квартирні   лічильники)  викона-вець  забовязаний   встановити   всім   тим  споживачам,  які

їх  не  мають.  І  не  треба  вигадувати  ніяких  нових  «схем».

І  проблеми  розподілу,  якщо  виконавець  буде  якісно  (а  не  так,  як  КП  „Жилкомсервіс” )  виконувати  обслуговування

внутрішньобудинкові  системи,  -  не  буде. Тоді  ж  і  будин-кові  лічилдьники  не  потрібні.

 15

 

 26

Цей  пункт  проекту  договора  вилучити,  він  не  є  цікавий  для  споживачів.

Виход  з  ладу  або  втрата  вузла  комерційного  обліку 

води   -  це  проблема  виконавця,  і  вирішувати  її  він  має на  свій  розсуд.

 16

 

 

30

Плата  за  абонентське  обслуговування  внутріш-

ньобудинкових  систем  виконавцю  компенсуєть-ся за  рахунок  безоплатного  використання  майна  споживачів - внутрішньобудинкових  систем.      

Витрати  на  абонентське обслуговування   внутрішньобудин-кових  систем  виконавець   компенсує  за  рахунок  безоплат-

ного  використання  майна  споживача -  внутрішньобудинко-вих  систем.     

 17

 

 

 

 

 31

Фінансування  встановлення,  обслуговування  та

заміну   вузлів   комерційного  обліку  забезпечу-ється  за  рахунок   коштів  виконавця,  місцевого  бюджету,  державних  та  інвестиційних  програм.

При  наявності  у споживача  квартирного  засобу  обліку  во-

ди  ніяких  додаткових  приладів  обліку  встановлювати  не  потрібно.  І  нічого  розподіляти.  Бо  всі  можливі  витоки -  це   результат  бездіяльності   виконавця,  і   чому  споживачі  повинні  за  нього  сплачувати?  Не  повинні! 

   Розподіляти  треба  догани  серед  своїх  працівників,  які  обслуговують  будинки,  в  яких  є   великі  втрати  (витоки). 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

У разі  виявлення у будівлі  витоків  води з  внутрі- шньобудинкових  систем  виконавець  досліджує і

встановлює  причини   витоку  і  вживає  заходи  їх  усунення. Проводить  профілактичні дії з  вияв-лення  аналогічних  причин  по  всьому  будинку.

 

 

 

 

Витоків  води  з  внутрішньобудинкоаих  систем  не  повинно 

бути  (і розподіляти  нічого  не треба!) тому,  що  за  абонент-ське  обслуговування,  за   обслуговування   і   поточний  ре-монт, капітальний  ремонт  несе  повну відповідальлність  ви- 

конавець,  а  не  споживач  і,  тому,  лише  він  зобов`язаний  сплачувати  за  витоки  води.  Який  ще  розподіл?

   Розподіляти  треба  догани  серед  своїх  працівників,  які  обслуговували  будинки,  в  яких  є  втрати  (витоки)  води.

 19

 

 

35.2

Споживач  має  право  на:  забезпечення  питною

водою,  якість  якої  відповідає  нормам  державно- го  стандарту  ГОСТ 2874 - 82  та  гігієнічним  ви -могам  ДСанПіН  2.2.4. - 171 - 10

  Право  має.

 20

 

  35.

  13

Споживач  має  право  на: 

проведення  перевірки  кількості  та  якості  послуг 

в  установленому  законодавством  порядку.

Право  споживача   у  договорі  повинно  бути  виписане    з  посиланнями  на  конкретні  методики,  нормативно-правові  акти,  правила  чи   закони  України.

 21

 

 

 36.1

Споживач  зобов`язаний:

раціонально  використовувати  питну  воду,  не  допускати  витоку  її  через  нещільність  вентилів  та  інших  приладів,  розташованих  у  кварирі  споживача.   

Споживач  не  може  мати  ніякого  впливу   на  витоки  води

з  внутрішньобудинкової  системи,   до  якої  він  не  має   ні-

якого  відношення.  Це  - відповідальність   виконавця.

Втрати  за   витоки  води  з   внутрішньобудинкових   систем   зобов`язаний  сплачувати  виконавець.

 22

 

 36.

 14

Споживач  зобовязаний:

надавати  виконавцеві  показання  наявних

вузлів  розподільчих  лічильників.

Споживач  зобовязаний  надавати  лише  виконавцеві  пока-зання  своїх  квартирних  лічильників.

 

 23

 

 

 

 

 37.1

Виконавець  має  право,  якщо  йому  це  потрібно,  

на  встановлення  та  заміну  вузлів  контрольного  обліку  питної  води   (їх  обслуговування   і  утри-мення)  за  свій  рахунок   на  межі  розподілу,  (за 

межами  зовнішньої  стіни  будинку).

Право  має (за  свій  рахунок!),  але  підстави  на  це  - не  має. 

Невиконання  своїх  обов`язків  по  обслуговуванню  мереж

(щоб не було  витоків!)  і  їх наслідки -  не  є  підставою  для   гвалтування  і  примусу  споживачів  щодо  встановлення  та 

обслуговування  за  їх  рахунок  будинкових   лічильників.

В межах  будинку, без  згоди  споживачів,  майно  виконавця  не  має  бути  встановлене.

 24

 

38.1

Викоавець  зобов`язаний:

забезпечувати  ...  постачання  споживачам   питної 

води   відповідно  до  умов  договору.

Зобов`язаний.

 25

 

 

 

 38.

 14

Цей  пункт  проекту  договора  вилучити.  Він  зай-

вий.

Розподіляти  нічого  не  треба.   Який  ще  розподіл!

Розподіляти  треба  догани  серед  своїх  працівників,  які  обслуговували  будинки,  в  яких  є  втрати  (витоки)  води.

За  спожиту  воду  споживач  сплачує  по  своєму  квартирно-му  лічильнику,  який  має  метрологічну  атестацію   і  його

показання  ставити  під  сумнів  права  ніхто  не  має.

 26

 

60

Внесення  змін  до  договора  здійснюється   шля-

хом  узгодження  та  укладання  додаткової  угоди.

Так  повинно  бути,  якщо  ці  зміни  стосуються   сплати  споживачами  за  послугу.

 27

 

 67

Цей  пукт  проекту  договора  вилучити.  Він  юри-дично  не  коректний.

Якщо  на  момент  укладання  договору  розмір  внесків  хочаб по  одній  складовій  послуги  не  встановлений,  такий  

проект  договору  не  є  дійсним  і  розгляду  не  підлягає.

 28

 

 

 

 68

У  разі  змін  у  період  дії  договора  розмірів  пла-ти  за  абонентське  обслуговування   та  плати  за  обслуговування,   поточний  ремонт  внутрішньо-

будинкових  систем,   нові  розміври  плати  засто-

совуються  після  укладання  додаткової  угоди.

Без  узгодження  і  укладання  додаткової  угоди  ніяких  змін

розмірів  плати  за  послуги  застосовуватись  не  мають  бути.

 29

 

 

 69

У  разі  зміни ... розміру  прожиткового  мінімуму розмір плати за  абонентське (обслуговування) під-

лягає  корегуванню,  шляхом  узгодження   і  укла-дання  додаткової  угоди.

Розмір  плати  не  може  корегуватись  без  внесення  додат-кових  змін  до  договору  та  укладання  додаткової  угоди.

 

 

 30

 

 

 

 70

У разі  зміненя  обсягу  окремих  витрат,  пов`яза-них  з  обслуговуванням  та   поточним  ремонтом  в/б  систем  у  період  дії  договору  новий  розмір

плати  за  обслуговування,  поточний  ремонт  в/б 

систем   підлягає   корегуванню  і  застосовується  після  узгодження   і  укладанням  додаткової  угоди.

Корегування  розміру  плати  узгоджується  зі  споживачами

і  укладається  додаткова  угода.

 

 31

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пункт   1.4  Долатку  до  проекту  договора  вилу-чити,  або  суттево  змінити.

 

Ствердження   в  ньому   не  відповідають  дійсності  і  суперечать  чинному  законодавству.

В  запропонованому  проекті  договора  виконавець  порушує

вимоги:  ст.  3.3,  4.2,  12.1  14.2,  27,  203.1,  203.3,  382.2, 627,  628,  714.2   Цивільного  кодексу  України;

ст.  1.6,  4.2,  5.1  Закону  України  «Про  особливості  здій-

 

 

 

снення  права  власності  у  багатоквартирному  будинку»;

ст.  10.8,  18.2,  18.3.11,  19.2.4,  21.1.3,  21.1.4   Закону 

України  «Про  захист  прав  споживачів»;

   ►  Виконавець  повинен  виходити  з  вимоги  ст.  714. 2

Цивільноного  кодексу  України  та  правил  купівлі-прода-жу,  на  які  вона  посилається.

Він -  продавець  продукту (води),  і  всі  лічильники,  як  би  вони  не  називались  (чи  квартирні,  чи  будинкові)  -  це  його  прилади,  прилади  продавця, які  він  використовує  в

торгівлі,  і  він  зобов`язаний  сам  забезпечувати  їх  вста-новлення, обслуговування, періодичну  повірку  та  ремонт

за  свій  рахунок,  а  не  споживач,  який   є   п о к у п ц е м.

   ►  У  споживачів  (покупців!),   в   яких   відсутні   квар-тирні  лічильники, (і  це  є  одним  з брехливих  аргументів  виконавця  для  виправдовування  необхідності  встановлен-ня  будинкових лічильників), виконавець зобов`язаний  вста-новлювти  за  свій  рахунок,   виконувати  обслуговування   та  періодичну  повірку.  Він – п р о д а в е ц ь.

 32

 

 

 

 

 

 

 

 

  В п.14  використовується  термин:

           «визначена  споживачами  особа».

  В п.16  використовується  термин:

          «споживач,  або  його  представник».

  В п.18  використовується  термин:   

          «споживач».

  В п.71  використовується  термин:   

           «уповноважена  особа  багатоквар-

           тирного  будинку». 

В проекті  договора  особа, уповноважена  представляти

 інтереси  мешканців  будинку,  обезособлена  і  не наділена  правом  представницьких  та  котрольних функций.

І  називається  вона  по  різному  (п.14, п.16, п.18, п.71).  Про  неї   в  пректі   договора  йдеться,   а   функції   її   не  визначені.

   Необхідно   ввести   в  договір   це   поняття  під  єдиным  терміном,  встановити  його  статус,  обсяг   представ-ницьких  та  контрольних  функцій.

 


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Популярное
 • Группа из трех человек: "За будущее" Палицы, Коломойского и Авакова
 • В чём сила БРАТ... Золотые слова!
 • здесь тот случай, когда можно было бы ограничиться одной картинкой - ну разве что добавить какую-нибудь лолскую подпись типа «Михаил Добкин глазами харьковчан».
 • Забудовники отримали дозвіл ДАБІ на 26-поверховий ЖК на Печерську, знявши всі заборони через адмінсуди
 • ПАРК НА БУЛЬВАРЕ ЮРЬЕВА ПОЛНОСТЬЮ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ
 • Чи може скріншот повідомлень з телефону бути доказом у справі
 • На бульваре Юрьева закончили реконструкцию парка (фоторепортаж)
 • НОЧЬЮ В ХАРЬКОВЕ ВБЛИЗИ ЖИЛОЙ ДЕВЯТИЭТАЖКИ СГОРЕЛ FORD FOCUS
 • Детская коляска “крутилась, как в стиральной машине” – подробности ЧП с лифтом в Харькове (фото, видео)
 • «Прорахунок» прокурора Матіоса допоміг міністру Януковича вивести з під-арешту корупційне майно

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .