Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Постанова Пленуму направлена на створення необхідних умов для правильного, справедливого, неупередженого судового розгляду упродовж розумних строків: основні аспекти
Категория: Правовой ликбез

altalt  Новітня кодифікація цивільного процесуального законодавства суттєво переосмислила механізм правового регулювання стадії підготовки справи до судового розгляду, яка визначалася гл. 18 Цивільного процесуального кодексу України 1963 р. При цьому змінено не лише назву стадії цивільного процесу, але й більшість процедур вчинення процесуальних дій на цій стадії, запроваджено нові інститути процесу (насамперед попереднє судове засідання, невідоме судам раніше) та темпорально унормовано їх здійснення. Це пов'язано з тим, що Цивільний процесуальний кодекс 2004 р. (далі — ЦПК) значно вдосконалив вітчизняну модель судочинства у цивільних справах і ця модель направлена на відповідність міжнародним принципам й стандартам цивільного процесу, включаючи диспозитивність, змагальність, рівноправність сторін, доступність до правосуддя тощо.

 А.Г. Ярема,
  заступник Голови Верховного Суду України
  Д.Д. Луспеник,
  суддя Верховного Суду України

Коментар до постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду».


У зв'язку з цим, звісно ж, суди не могли повною мірою застосовувати у своїй практиці чинну донедавна постанову Пленуму Верховного Суду України від 5 березня 1977 р. № 1 «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду» (далі — постанова № 1), у якій, до того ж, деякі роз'яснення вже не відповідали новому ЦПК.

  З урахуванням цього та за безпосередньою участю місцевих і апеляційних судів, вищих навчальних юридичних закладів держави 12 червня 2009 р. Пленум Верховного Суду України прийняв постанову № 5 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» і визнав такою, що втратила чинність, постанову № 1.

  Авторами надається коментар основних аспектів постанови, на що судам необхідно звернути увагу в першу чергу.

  Насамперед роз'яснено, що відповідно до засад змагальності та диспозитивності процесуальні дії на цій стадії процесу повинні здійснюватись як судом, так і учасниками процесу, яким суд, створюючи змагальний процес, роз'яснює їхні права та обов'язки, наслідки вчинення або невчинення таких дій і сприяє їх здійсненню (зокрема пункти 1,8).  

  У п. 2 постанови розкриваються завдання цієї стадії цивільного процесу, які дозволять чітко визначити конкретний обсяг необхідних у справі підготовчих дій, забезпечити правильне та своєчасне вирішення правового спору.

  Лише розуміння та безумовне виконання кожного із перелічених завдань дозволить суду при проведенні попереднього судового засідання, яке є процесуальною формою здійснення на цій стадії процесуальних дій, реалізувати вимоги ст. 130 ЦПК: з'ясувати можливість врегулювання спору до судового розгляду, а якщо це не вдалося, то здійснити дії для забезпечення правильного та швидкого вирішення справи.

  Аналіз судової практики свідчить про те, що через не зовсім чітке регулювання цивільним процесуальним законодавством процедури врегулювання спору до судового розгляду суди цю процедуру використовують неефективно. Як правило, судді обмежуються роз'ясненням сторонам права укласти мирову угоду на початку попереднього судового засідання тощо. У зв'язку з цим у постанові зазначається, що суди повинні не тільки з'ясувати можливість врегулювання спорудо судового розгляду, а й активними діями сприяти цьому і здійснювати їх не формально. При цьому суди повинні зберігати об'єктивність і неупередженість (зокрема пункти З і 4).

  У постанові велику увагу приділено роз'ясненням щодо строку, процедури проведення попереднього судового засідання, особливо тих спірних питань, які у суддів виникали найчастіше. Це, зокрема, можливість відкладення попереднього судового засідання; визначення категорій справ, у яких воно проводиться, у тому числі й після скасування попередньо ухвалених судових рішень; реалізація диспозитивних прав учасниками процесу тощо (зокрема пункти 5—8).   

  Так, з огляду на імперативний зміст частин 3—5 ст. 130 ЦПК суди у попередньому судовому засіданні постановляли лише ухвали про закриття провадження у справі з двох підстав — у разі відмови позивача від позову та укладення мирової угоди; ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо укладено договір про передачу спору на вирішення третейського суду; а також ухвалювали рішення про задоволення позову при його визнанні відповідачем. Проте, здійснивши системно-логічний аналіз як гл. З розд. III ЦПК, так і інших його норм, Пленум Верховного Суду України визначив можливість вчинення у попередньому судовому засіданні й інших процесуальних дій, таких, як застосування положень статей 201, 202,205, 207 ЦПК у повному обсязі. Адже було нелогічним і неефективним (новий ЦПК спрямовував суд саме на розумне спрощення та ефективність судочинства) проводити попереднє судове засідання та здійснювати комплекс підготовчих дій у справі, провадження у якій було відкрите помилково (через непідсудність, порушення юрисдикції тощо), призначати справу до судового розгляду, в якому лише потім закрити провадження у справі (п. 4).

  У ч. 1 ст. 123 ЦПК імперативно визначено, що зустрічний позов може бути пред'явлений лише до або під час попереднього судового засідання. Тому в разі його пред'явлення під час такого засідання у суддів виникало питання про можливість його відкладення, оскільки частини 8 і 9 ст. 130 ЦПК цього не передбачають. Проте, враховуючи, що для розгляду зустрічного позову слід також здійснити комплекс підготовчих дій, аналізуючи системність норм, у пунктах 5, 10 постанови роз'яснюється можливість відкладення попереднього судового засідання з цієї підстави. Більше того, оскільки обов'язком суду є створення дійсно змагального процесу, то, якщо під час проведення попереднього судового засідання з'ясується, що у позивача є й інші вимоги, що безпосередньо випливають із пред'явленого позову, або у відповідача є зустрічні вимоги до позивача, а, враховуючи, що зустрічний позов пред'явити під час судового засідання неможливо, судам також роз'яснено, що і з цих підстав попереднє судове засідання можна відкласти (п. 12). Зазначені роз'яснення направлені на унеможливлення затягування розгляду справи і на виконання основної мети цієї стадії процесу — це, зокрема, забезпечення правильного та своєчасного вирішення справи і, як правило, в першому ж судовому засіданні.

  Розкриваючи зміст ч. б ст. 130 ЦПК, Пленум звернув увагу на її особливості, вказав, що дії, які потрібно вчинити, визначаються характером матеріально-правового спору, тим законодавством, яке підлягає застосуванню (виходячи з підстави позову, а не лише з норм права, зазначених позивачем), та обставинами справи і можуть проводитись у різній послідовності (пункти 8—19).

  Зокрема, роз'яснено, яким чином і для чого уточнюються позовні вимоги або заперечення проти позову (пункти 9,12); як вирішується питання про склад осіб, які беруть участь у справі; про можливість залучення інших учасників процесу (експерта, спеціаліста) тощо (пункти 10, 11, 17,18). Роз'яснені питання, що стосуються доказування: суб'єктів доказування, подання доказів, належності та допустимості доказів, засобів доказування, судового доручення (пункти 13—17).

  На нашу думку, важливими є також роз'яснення, що містяться в п. 14, який стосується такої процесуальної дії, як подання (розкриття) доказів, оскільки щодо цього у суддів виникало безліч питань, а учасники процесу, використовуючи не зовсім переконливі дії суду щодо виконання ст. 131 ЦПК, нерідко безпідставно затягували розгляд справи, постійно подаючи нові докази та клопотання про їх витребовування, тим самим зловживаючи своїми процесуальними правами. Так, звернуто увагу судів на те, що не приймати докази, подані з порушенням установленого судом строку, можна лише у випадку, якщо суд установив цей строк сторонам, роз'яснив їм наслідки його пропущення, а відповідачу, який не з'явився у попереднє судове засідання (явка до суду — його право, а не обов'язок), надіслав копію ухвали з тими ж роз'ясненнями.

  Слід також зазначити, що 12 червня 2009 р. прийнято й іншу постанову Пленуму Верховного Суду України № 2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» (текст постанови та коментар буде розміщено у наступному номері). Відповідно до ст. 125 Конституції України, ст. 55 Закону від 7 лютого 2002 р. № 3018-III «Про судоустрій України» судова практика повинна буде враховувати та застосовувати надані роз'яснення.

  Саме їх поєднання та застосування в судовій практиці дозволить реалізувати той демократичний потенціал, що закладено у ЦПК, і забезпечити справедливий судовий розгляд упродовж розумних строків.


 


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
 
 food reviews, 4 апреля 2011 13:15
Приветствую. Собираюсь вот отдохнуть зарубеж. Поведайте, пожалуйста, как вы руководите вашим блогом, когда находитесь в разъездах?
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Популярное
 • Суд стягнув 76 тисяч відшкодування з «АТБ», де жінка впала на розлитій олії
 • Справа №643/21744/19
 • Лесик обещал-не сделал...
 • НБУ продает на аукционе 40 тонн монет, выведенных из эксплуатации
 • Втрое больше заболевших. Ждет ли Украину взрыв коронавируса в сентябре
 • “Карантин – незаконний”, – адвокат Криворучко
 • Основатель Zoom за день заработал 5 млрд долларов
 • Лерос обозвал Зеленского лжецом и "клоуном с 95 Квартала"
 • На авторынке Харькова прогремел взрыв (фото)
 • Щодо нежитлових приміщень з логотипами «Дом оптики» та «CHURRASCO GRILL» за адресою: вул. Полтавський шлях, 140-А

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .