Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Договір дарування квартири
Категория: Образцы исков и заявлений

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

  Місто Одеса, дев'ятого лютого дві тисячі дев'ятого року.


  Ми, що нижче підписалися: Іванова Марія Іванівна (до укладення шлюбу Петрова Марія Іванівна), ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів 1111111111, яка зареєстрована та проживає за адресою: місто Одеса, вулиця Троїцька, будинок 3, квартира 44, далі іменована «Дарувальник», з однієї сторони, та Перина Юлія Олегівна, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів 2222222222, яка зареєстрована та проживає за адресою: місто Одеса, вулиця Генерала Петрова, будинок 1, квартира 4, далі іменована «Обдаровуваний», з другої сторони, разом названі — Сторони, діючи вільно, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій, діючи добровільно, без будь-якого примусу, як фізичного так і морального, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

  1.1. За цим договором Іванова Марія Іванівна подарувала, а Перина Юлія Олегівна прийняла в дар ізольовану квартиру за номером 4 (четвертим) у будинку за номером 1 (першим) по вулиці Генерала Петрова у місті Одесі, що в цілому складається з двох жилих кімнат та підсобних приміщень, загальною площею 45,5 (сорок п'ять цілих п'ять десятих) кв.м, у тому числі житловою площею 28,0 (двадцять вісім) кв.м.

  1.2. Квартира, що відчужується за цим договором, належить дарувальнику на підставі договору дарування, посвідченого державним нотаріусом Першої одеської державної нотаріальної контори 01 серпня 1999 року за реєстровим № 2-1341, зареєстрованого у Одеському міжміському бюро технічної інвентаризації 11 лютого 2000 року у реєстровій книзі 64доп на сторінці 92 за реєстровим № 648.

  1.3. Дар цей сторони оцінюють у 22022 (двадцять дві тисячі двадцять дві) гривні 00 копійок.

  1.4. Загальна вартість відчужуваної квартири, згідно з витягом Реєстру прав власності на нерухоме майно № 00003010, виданому Комунальним підприємством « Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості» 22 грудня 2008 року, становить 22022 гривні, реєстраційний номер в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно — 11115549.

  2. Передача майна і перехід власності

  2.1. Сторони домовились, що під передачею квартири за цим договором слід вважати символічну передачу речі. Прийняття обдаровуваним від дарувальника ключів від квартири свідчить про те, що передача речі відбулася.

  2.2. Дарувальник передав обдаровуваному ключі від квартири до підписання цього договору. Сторони усвідомлюють, що цим актом підтверджено прийняття дарунку обдаровуваним.

  2.3. Право власності на відчужувану за цим договором квартиру у обдаровуваного виникає з моменту прийняття дарунку.

  3. Обтяження майна

  3.1. Дарувальник свідчить, що згадана квартира є її особистою приватною власністю і на момент укладання цього договору ним раніше нікому іншому не продана, не подарована, іншим способом не відчужена, під забороною (арештом) та заставою (в тому числі податковою) не перебуває; як внесок до статутного фонду юридичних осіб не внесена; судового спору щодо неї, а також прав у третіх осіб (в тому числі за договорами оренди, найму або шлюбним договором), як у межах, так і за межами України немає; боргом за житлово-комунальні послуги та користування електроенергією не обтяжена; як юридична адреса вона не використовується; неповнолітні чи малолітні діти в цій квартирі не зареєстровані та не проживають, право власності та право користування цією квартирою неповнолітні чи малолітні діти не мають; будинок, в якому розташована квартира, не належить до пам'яток історії та культури, не визнаний аварійним або таким, що підлягає зносу; квартира знаходиться у стані, який є повністю придатним для використання її за цільовим призначенням; прихованих недоліків чи інших дефектів не має; цей договір укладається з урахуванням інтересів сім'ї та не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей (Зміст ч.б ст. 203 ЦК України нотаріусом роз'яснено).

  3.2. Дарувальник стверджує, що йому невідомо про будь-які недоліки або особливі властивості відчужуваної за цим договором квартири, які могли б бути небезпечними для життя, здоров'я та майна обдаровуваного або інших осіб.

  3.4. Відсутність заборони відчуження зазначеного уп. 1.1. цього договору нерухомого майна підтверджується Довідкою № 0000883-5492 з Єдиного реєстру заборон та Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 22222222, наданими приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ПІБ ____________ 14.01.2009 р.

  Інформація про податкову заставу у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відсутня, що підтверджується витягом із зазначеного реєстру № 22222222, наданим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу __________ПІБ____________________________ 14.01.2009 р.

4. Заключні положення

  4.1. Сторони за порушення умов цього договору відповідають у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України.

  4.2. Сторонам роз'яснено вимоги ст.ст. 229-231 Цивільного кодексу України, які передбачають майнову відповідальність сторони договору за вчинення договору в результаті недбальства, під впливом обману та під впливом насильства.

  4.3. Зміст ст.ст. 182, 203, 210, 213, 215, 216, 234, 235, 631, 721-722, 727-728 Цивільного кодексу України, ст.ст.57, 65, 97 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Правила користування приміщеннями житлових будинків», затверджені у новій редакції Постановою Кабінету Міністрів України № 45 від 24 січня 2006 року, сторонам нотаріусом роз'яснено.

  4.4. У випадках не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.

  4.5. Усі зміни та доповнення до цього договору повинні бути нотаріально посвідчені та є його невід'ємною частиною. Зміст ст. 654 Цивільного кодексу України сторонам роз'яснено.

  4.6. Я, Перина Юлія Олегівна, цим повідомляю що мені зрозуміло та роз'яснено нотаріусом зміст ст.ст. 1-4, 7,8,13, 14, 16-20, 22 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» № 889-ІУ від 22 травня 2003 року у редакції від 01 січня 2007 року, ст. 212 Кримінального кодексу України, ст.4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами» щодо оподаткування отриманих мною доходів (прибутків) та наслідків неналежного виконання зазначених законодавчих актів, і також повідомляю, що мною буде подана декларація до податкових органів за місцем мого проживання, до якої буде включене майно, одержане у дар, та сплачені необхідні податки.

  4.7. Витрати у зв'язку з укладенням цього договору сплачує обдаровувана.

  4.8. Всі спори, які можуть виникнути з даного договору вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі неможливості — у судовому порядку.

  4.9. Сторони стверджують, що цей договір вчинюється за відсутності впливу тяжкої обставини та обставин, що спонукають вчинити даний договір на вкрай невигідних умовах та він не є фіктивним та удаваним, зміст цього договору та зміст зазначених у тексті договору статей чинного законодавства України їм зрозумілий, питань, які залишилися б нез'ясованими і незрозумілими для них, немає.

  4.10. Договір укладено та підписано у двох примірниках,один з яких залишається в справах приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ПІБ , другий, викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів, видається обдаровуваному. Дарувальнику видається нотаріальна засвідчена копія цього договору.

  Підписи:

   

  Дарувальник: ____________________________________________________________________________________

  Обдаровуваний: __________________________________________________________________________________

  «14» січня 2009 року цей договір посвідчено мною, ПІБ_________________ , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу. Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність Івановій Марії Іванівні відчужуваної квартири перевірено.

  Відповідно до статті 210 Цивільного кодексу України цей договір підлягає державній реєстрації.

  Зареєстровано в реєстрі за № ________________

  Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

  Приватний нотаріус __________________ПІБ____________________


 


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Популярное
 • Коньяк, водка и разбитые квадроциклы. Как директор НАБУ Сытник оказался в реестре коррупционеров и приведет ли это к его отставке
 • СБУ ЗАДЕРЖАЛА ХАРЬКОВЧАНИНА-БОЕВИКА «ЛНР»
 • БУДУТ СЛУШАТЬ ЗАНОВО: ДЕЛО КЕРНЕСА ВЕРНУЛИ В СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
 • На взятке 3,5 тыс долларов задержали прокурора в Харьковской области
 • Бывший "министр ДНР" сдался СБУ – спецслужба
 • Ночью избит и ограблен полицейский: у патрульного отобраны барсетка и телефон (ФОТО)
 • Газель проти BMW Х5: як власник розтрощеного бусика із потерпілого став обвинуваченим (відео)
 • В Харькове ушла из жизни председатель апелляционного суда
 • БЛАГОДАРЯ ЧИНОВНИКУ, ЗЕМЛИ ЗАПОВЕДНИКА РАЗДАЛИ ЧАСТНИКАМ ПОД ДАЧИ
 • Страсти в Харьковском облсовете: Как антикоррупционер Булах может стать коррупционером

 • Наш опрос

  Погода в Харькове

  Погода в Харькове

  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)

  Курсы наличного обмена на сегодня  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .