Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Цивільний процесуальний кодекс України
Категория: Правовой ликбез

alt  Прийнятий Верховною Радою України 18 березня 2004 року № 1618-ІV (Із змінами )

  (Витяг)

  Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Глава 1. Основні положення

  Стаття 1. Завдання цивільного судочинства

1. Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Стаття 3. Право на звернення до суду за захистом

      1. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

      2. У випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні інтереси.

      3. Відмова від права на звернення до суду за захистом є недійсною.

 

  Глава 4. Учасники цивільного процесу

  Параграф 1. Особи, які беруть участь у справі

  Стаття 44. Повноваження представника в суді

      1. Представник, який має повноваження на ведення справи в суді, може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа.

      2. Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності.

      3. Підстави і порядок припинення представництва за довіреністю визначається статтями 248-250 Цивільного кодексу України.

      4. Про припинення представництва або обмеження повноважень представника за довіреністю має бути повідомлено суд шляхом подання письмової заяви або усної заяви, зробленої у судовому засіданні.

      5. У разі відмови представника від наданих йому повноважень представник не може бути у цій самій справі представником іншої сторони.

  Глава 2. Пред'явлення позову. Відкриття провадження у справі

  Стаття 118. Пред'явлення позову

      1. Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється, оформлюється і передається судді в порядку черговості.

      2. Позивач має право об'єднати в одній позовній заяві кілька вимог, які пов'язані між собою.

  Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви

  1. Позовна заява подається в письмовій формі.

  2. Позовна заява повинна містити:

 

  1) найменування суду, до якого подається заява;                            

  2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також   ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв'язку, якщо такий відомий;

  3) зміст позовних вимог;

  4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;  

     5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

     6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;

  7)  перелік документів, що додаються до заяви.

      3. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

      4. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом.

      5. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

      6. У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

      7. Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

      8. Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову.

  Стаття 120. Подання копії позовної заяви та доданих до неї документів

      1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії усіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

      2. Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.

  Стаття 123. Зустрічний позов

      1. Відповідач має право до або під час попереднього судового засідання пред'явити зустрічний позов.

      2. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов'язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин, або коли вимоги за позовами можуть зараховуватися, або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.

      3. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об'єднуються в одне провадження з первісним позовом.

  Стаття 124. Форма і зміст зустрічної позовної заяви

      1. Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил пред'явлення позову, повинна відповідати вимогам статей 119 і 120 цього Кодексу.

      2. До зустрічної позовної заяви, поданої з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, застосовуються положення статті 121 цього Кодексу.

  Стаття 125. Позов третьої особи із самостійними вимогами

      1.    Положення статей 123 і 124 цього Кодексу застосовуються до позовів третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у справі, у якій відкрито провадження.

  Стаття 126. Об'єднання і роз'єднання позовів
1. Суддя під час відкриття провадження у справі, підготовки справи до судового розгляду або суд під час її розгляду мають право постановити ухвалу про об'єднання в одне провадження кількох однорідних позовних вимог за позовами одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача чи до різних відповідачів або за позовом різних позивачів до одного й того самого відповідача.

      2.    Залежно від обставин справи суддя чи суд мають право постановити ухвалу про роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження, якщо їх спільний розгляд ускладнює вирішення справи.

  Глава 3. Провадження у справі до судового розгляду

  Стаття 128. Заперечення відповідача проти позову

      1. Після одержання копій ухвали про відкриття провадження у справі і позовної заяви відповідач має право подати суду письмове заперечення проти позову.

      2. Відповідач може заперечувати проти позову, посилаючись на незаконність вимог позивача, їх необґрунтованість, відсутність у позивача права на звернення до суду або наявність перешкод для відкриття провадження у справі.

      3. Заперечення проти позову можуть стосуватися всіх заявлених вимог чи їх певної частини або обсягу.

 

  Розділ V. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
Глава 1. Апеляційне провадження

  Стаття 292. Право апеляційного оскарження

      1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.

      2. Ухвала суду першої інстанції оскаржується в апеляційному порядку окремо від рішення суду у випадках, передбачених статтею 293 цього Кодексу.

  Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду

      1. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо:

      1) відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасуванні судового наказу;

      2) забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову; 

  3) повернення заяви позивачеві (заявникові);

  4) відмови у відкритті провадження у справі;

      5)    відкриття провадження у справі з недотриманням

  правил підсудності;

  6)  передачі справи на розгляд іншому суду;

      7)    відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний строк;

  8) визнання мирової угоди за клопотанням сторін;

  9) визначення розміру судових витрат; 

  10) внесення виправлень у рішення;

  11) відмови ухвалити додаткове рішення;

  12) роз'яснення рішення;

  13) зупинення провадження у справі;

  14) закриття провадження у справі;

  15) залишення заяви без розгляду; 

      16) залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду;

      17) відхилення заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами;

  18) видачі дубліката виконавчого листа;

      19) поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання;

      20) відстрочки і розстрочки, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішення;

      21) тимчасового влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу;

      22) оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини;

  23) примусового проникнення до житла;

      24)   звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках;

  25) заміни сторони виконавчого провадження;

      26) визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами;

      27) рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби;

  28) повороту виконання рішення суду;

      29)   відмови в поновленні втраченого судового провадження.

      2. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

  Стаття 294. Строки апеляційного оскарження
1. Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

      2. Заяву про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції може бути подано протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

      3. Заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга, подані після закінчення строків, встановлених цією статтею, залишаються без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

  Стаття 295. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги

      1. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються у письмовій формі.

      2. У заяві про апеляційне оскарження мають бути зазначені:

  1)  найменування суду, до якого подається заява;

      2)    ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, її місце проживання або місцезнаходження;

  3)  рішення або ухвала, що оскаржуються.

  3.  В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

  1)  найменування суду, до якого подається скарга;

      2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;

      3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;

  4)  дата подання заяви про апеляційне оскарження;

      5)    в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність встановлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, не, правильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин);

      6)    нові обставини, які підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів у суд першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;

  7)  клопотання особи, яка подала скаргу;

     8)     перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

      4. Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

      5. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга підписуються особою, яка їх подає, або її представником.

      6. До заяви про апеляційне оскарження чи апеляційної скарги, поданих представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо ці документи раніше не подавалися.

      7. До заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги додаються копії заяви, скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

  Стаття 296. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги

      1. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

      2. Суд першої інстанції після одержання усіх апеляційних скарг у справі від осіб, які подали заяви про апеляційне оскарження, або через три дні після закінчення строку на подання апеляційної скарги надсилає їх разом зі справою до апеляційного суду. Апеляційні скарги, що надійшли після цього, не пізніше наступного робочого дня після їхнього надходження направляються до апеляційного суду.

  Глава 2. Касаційне провадження

  Стаття 324. Право касаційного оскарження
1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право оскаржити у касаційному порядку рішення і ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також рішення і ухвали апеляційного суду. Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також постановлені за результатами їх перегляду ухвали апеляційного суду можуть бути оскаржені у касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі.

     2. Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

  Стаття 325. Строк на касаційне оскарження

      1. Касаційна скарга може бути подана протягом двох місяців з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду.

      2. У разі пропущення строку, встановленого частиною першою цієї статті, з причин, визнаних судом поважними, суд касаційної інстанції за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк, але не більш як у межах одного року з дня виникнення права на касаційне оскарження.

      3. Касаційна скарга, подана після закінчення строку на касаційне оскарження, повертається судом касаційної інстанції особі, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку відмовлено.

      4. Питання про поновлення строку на касаційне оскарження і про повернення касаційної скарги вирішується ухвалою суду касаційної інстанції.

  Стаття 326. Форма і зміст касаційної скарги 

  1. Касаційна скарга подається у письмовій формі.

  2. У касаційній скарзі повинно бути зазначено:

  1)  найменування суду, до якого подається скарга;

      2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;

      3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь, у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;

  4)  рішення (ухвала), що оскаржується;

      5)    в чому полягає неправильне застосування судом норм

  матеріального права чи порушення норм процесуального права;

  6) клопотання особи, яка подає скаргу;

  7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.

      3. Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником.

      4. До касаційної скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо в справі немає підтвердження такого повноваження.

      5. До касаційної скарги додаються копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

  Стаття 327. Порядок подання касаційної скарги

      1. Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції, де вона реєструється і передається в порядку черговості судді-доповідачу. Протягом десятиденного строку з дня надходження скарги суддя-доповідач вирішує питання про прийняття касаційної скарги до розгляду касаційним судом. За наявності клопотання особи, яка подала скаргу, суд у разі необхідності вирішує питання про зупинення виконання рішення (ухвали).

      2. У разі надходження касаційної скарги, не оформленої відповідно до вимог, встановлених статтею 326 цього Кодексу, або у разі несплати суми судового збору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи застосовуються положення статті 121 цього Кодексу, про що суддею-доповідачем постановляється відповідна ухвала.

  Розділ VII. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

  Стаття 383. Право на звернення із скаргою до суду

1. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їх права чи свободи.

  Стаття 384. Подання скарги

      1. Скаргу може бути подано до суду безпосередньо або після оскарження рішення, дії або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби до начальника відповідного відділу державної виконавчої служби.

      2. Скарга подається до суду, який видав виконавчий документ.

      3. Про подання скарги суд повідомляє відповідний відділ державної виконавчої служби не пізніше наступного дня після прийняття її судом.

  Стаття 385. Строки для звернення із скаргою

      1. Скаргу може бути подано до суду: у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод; у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій.

      2. Пропущений з поважних причин строк для подання скарги може бути поновлено судом.


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Популярное
 • НБУ продает на аукционе 40 тонн монет, выведенных из эксплуатации
 • Тайна совещательной комнаты, судья Цвира
 • Новости 24 сентября: Ахметов "отмывает" 2 миллиарда долларов, Витренко объясняет убытки "Нафтогаза", в Ужгороде запускают аэропорт
 • Щодо нежитлових приміщень з логотипами «Дом оптики» та «CHURRASCO GRILL» за адресою: вул. Полтавський шлях, 140-А
 • Щодо нежитлового приміщення «Osteria Il Tartufo», що розміщене по вул. Культури, 20 - В
 • В доме Пабло Эскобара нашли тайник с миллионами сгнивших долларов
 • Стосовно нежитлових приміщень, що розміщені по вул. Сумській, 13,
 • КОРРУПЦИОННО-СЕМЕЙНЫЙ ТАНДЕМ ЖИДКОВА-ДАВЫДОВОЙ НАНЁС ДЕРГАЧЁВСКОМУ РАЙОНУ МНОГОМИЛЛИОННЫЕ УБЫТКИ
 • «ЛАВОЧКИ КЕРНЕСА»: У ХАРКОВІ ВСТАНОВИЛИ НОВИЙ РЕКОРД
 • У райсуді Харкова ще один суддя захворів на коронавірус

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .