Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


ПРАВИЛА бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті
Категория: Важно знать

 

altПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

04.09.2009 N 530


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2009 р.
за N 918/16934


Про затвердження Правил бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , з метою вдосконалення бухгалтерського обліку операцій з чеками в іноземній валюті Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті, що додаються.
2. Департаменту бухгалтерського обліку (В.І.Ричаківська) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 03.12.2001 N 493 (z1032-01) "Про затвердження Правил бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14.12.2001 за N 1032/6223.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

В.о. Голови     А.В.Шаповалов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
04.09.2009  N 530
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2009 р.
за N 918/16934

ПРАВИЛА

бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , "Про Національний банк України" (679-14) , Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 N 520 (z0152-01) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за N 152/5343, зі змінами (далі - Положення), інших нормативно-правових актів України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють порядок здійснення валютно-обмінних операцій, використання готівкової іноземної валюти на території України та переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

1.2. Ці правила визначають порядок бухгалтерського обліку банками України операцій з іменними та дорожніми чеками в іноземній валюті, що емітовані за кордоном та пред'явлені до сплати фізичними та юридичними особами на території України.

1.3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в значеннях, визначених у Положенні (z0152-01) .

1.4. Банк здійснює бухгалтерський облік операцій з чеками в іноземній валюті за відповідними балансовими та позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 (z0918-04) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, зі змінами (додаток).

2. Облік операцій з приймання іменних чеків до сплати на інкасо

2.1. Банк має відображати в бухгалтерському обліку прийняті на інкасо іменні чеки за номінальною вартістю такою бухгалтерською проводкою:

Дебет - 9830,

Кредит - 991.

2.2. Банк здійснює (якщо приймає іменні чеки до сплати на інкасо під заставу) додатково на суму отриманої застави таку бухгалтерську проводку:

Дебет - 1001, 1002, поточні рахунки клієнтів,

Кредит - 2602, 2622.

2.3. Банк виконує на суму відісланих іменних чеків на інкасо за номінальною вартістю таку бухгалтерську проводку:

Дебет - 9831,

Кредит - 9830.

2.4. Банк може здійснювати бухгалтерський облік операцій, визначених у пункті 2.3 цієї глави, з використанням контррахунків групи 991, якщо це визначено його обліковою політикою.

3. Облік операцій з виплати коштів фізичним та юридичним особам за іменними чеками

3.1. Банк відображає одержання грошового покриття від платника за іменними чеками такою бухгалтерською проводкою:

Дебет - 1500,

Кредит - 2909.

Банк здійснює одночасно на суму іменних чеків, за якими одержано грошове покриття, таку бухгалтерську проводку:

Дебет - 991,

Кредит - 9831.

3.2. Банк відображає зарахування коштів за інкасованими іменними чеками, за вирахуванням комісійних винагород, на поточні рахунки фізичних осіб в іноземній валюті, які відкриті в цьому або іншому банку, такою бухгалтерською проводкою:

Дебет - 2909,

Кредит - 1500, поточні рахунки фізичних осіб.

3.3. Банк відображає виплату коштів готівкою фізичній особі, яка не має поточного рахунку в іноземній валюті в банку, за вирахуванням комісійних винагород такою бухгалтерською проводкою:

Дебет - 2909,

Кредит - 1001, 1002.

3.4. Банк може за бажанням фізичної особи здійснювати купівлю за гривні виплаченої суми коштів за іменним чеком в іноземній валюті.

Банк здійснює бухгалтерський облік операцій із купівлі іноземної валюти за гривні відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті.

3.5. Банк має здійснювати зарахування коштів за інкасованими іменними чеками в іноземній валюті на поточні рахунки юридичних осіб (резидентів) через розподільчий рахунок 2603, що відображається такими бухгалтерськими проводками:

Дебет - 2909,

Кредит - 2603.

Дебет - 2603,

Кредит - поточні рахунки юридичних осіб.

3.6. Банк під час здійснення операції з виплати коштів за іменними чеками, що були прийняті на інкасо під заставу, додатково на суму застави виконує таку бухгалтерську проводку:

Дебет - 2602, 2622,

Кредит - 1001, 1002, поточні рахунки клієнтів.

3.7. Банк відображає повернення чекодержателю суми застави, за вирахуванням комісійної винагороди, в разі відмови платника відшкодувати прийняті до сплати на інкасо чеки такою бухгалтерською проводкою:

Дебет - 2602, 2622,

Кредит - 1001, 1002, поточні рахунки клієнтів.

Банк одночасно на суму чеків, за якими відмовлено в оплаті, здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет - 991,

Кредит - 9831.

3.8. Банк має відображати отримання комісійних винагород від чекодержателя такою бухгалтерською проводкою:

Дебет - 2602, 2622, 2909,

Кредит - 3800,

Дебет - 3801,

Кредит - 6110, 6119.

3.9. Банк здійснює такі бухгалтерські проводки за стягнення платником комісійної винагороди з банку за оброблення чеків (якщо це передбачено умовами договору):

Дебет - 7100,

Кредит - 3801,

Дебет - 3800,

Кредит - 1500.

4. Облік операцій з продажу та купівлі (сплати) дорожніх чеків

4.1. Банк у разі отримання від емітента дорожніх чеків на консигнацію на суму чеків за номінальною вартістю здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет - 9819,

Кредит - 991.

4.2. Банк має відображати в бухгалтерському обліку операції з купівлі дорожніх чеків у емітентів або в інших банків такими проводками:

на суму попередньої оплати вартості дорожніх чеків:

Дебет - 1819, 2809,

Кредит - 1500,

на суму номінальної вартості отриманих (увезених) банком дорожніх чеків:

Дебет - 1011,

Кредит - 1819, 2809.

4.3. Банк у разі передавання дорожніх чеків іншим структурним підрозділам банку для подальшого продажу на суму номінальної вартості чеків здійснює такі бухгалтерські проводки:

Дебет - 1017,

Кредит - 1011,

Дебет - 1012, 1013,

Кредит - 1017.

4.4. Банк має відображати в бухгалтерському обліку операції з продажу дорожніх чеків банкам-резидентам для подальшої їх реалізації в Україні такими проводками:

на суму отриманої попередньої оплати:

Дебет - 1500,

Кредит - 1919,

передавання дорожніх чеків іншим банкам:

Дебет - 1017,

Кредит - 1011,

після отримання підтвердження про надходження дорожніх чеків за призначенням:

Дебет - 1919,

Кредит - 1017.

4.5. Банк має відображати в бухгалтерському обліку операції з продажу клієнтам дорожніх чеків, що отримані банком від емітента на консигнацію, такими бухгалтерськими проводками:

на суму номінальної вартості дорожніх чеків, які продані клієнтам:

Дебет - 991,

Кредит - 9819,

на суму коштів, отриманих за продані дорожні чеки:

Дебет - 1001, 1002, 1003, поточні рахунки клієнтів,

Кредит - 1919, 2909.

4.6. Банк під час перерахування емітенту суми коштів за продані дорожні чеки, що були отримані на консигнацію, здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет - 1919, 2909,

Кредит - 1500.

4.7. Банк відображає продаж фізичним та юридичним особам дорожніх чеків, що раніше куплені в емітента, такою бухгалтерською проводкою:

Дебет - 1001, 1002, 1003, поточні рахунки клієнтів,

Кредит - 1011, 1012, 1013.

4.8. Банк здійснює продаж фізичним особам - резидентам дорожніх чеків в іноземній валюті за гривні шляхом:

продажу клієнту іноземної валюти за гривні;

продажу дорожніх чеків за іноземну валюту.

Банк здійснює бухгалтерський облік операцій з продажу іноземної валюти за гривні відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті.

4.9. Банк відображає операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків у клієнтів такими бухгалтерськими проводками:

Дебет - 1819, 2809,

Кредит - 1001, 1002, 1003, поточні рахунки юридичних осіб,

на суму номінальної вартості дорожніх чеків:

Дебет - 9830,

Кредит - 991.

4.10. Банк надсилає платникам сплачені дорожні чеки для отримання відшкодування за ними та здійснює такі бухгалтерські проводки:

на суму номінальної вартості відправлених дорожніх чеків:

Дебет - 9831,

Кредит - 9830.

Банк може здійснювати бухгалтерський облік зазначеної операції з використанням контррахунків групи 991, якщо це визначено його обліковою політикою.

4.11. Банк після отримання відшкодування від емітента виконує такі бухгалтерські проводки:

на суму відшкодування за дорожніми чеками:

Дебет - 1500,

Кредит - 1819, 2809,

одночасно на номінальну вартість відшкодованих дорожніх чеків:

Дебет - 991,

Кредит - 9831.

4.12. Банк має відображати в бухгалтерському обліку суму комісійних винагород, отриманих ним під час продажу, купівлі (сплати) дорожніх чеків, такою проводкою:

Дебет - 1001, 1002, 1003, поточні рахунки клієнтів,

Кредит - 6110, 6119.

4.13. Банк здійснює такі бухгалтерські проводки в разі списання платником з банку комісійної винагороди за оброблення дорожніх чеків:

Дебет - 7100,

Кредит - 3801,

Дебет - 3800,

Кредит - 1500.Головний бухгалтер - директор

Департаменту бухгалтерського
обліку     В.І.Ричаківська


Додаток

до Правил бухгалтерського

обліку банками України

операцій з чеками

в іноземній валюті

РАХУНКИ,

що використовуються для обліку операцій з чеками в іноземній валюті

Для обліку операцій з іменними та дорожніми чеками в іноземній валюті використовуються такі рахунки:

а) балансові:

1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

1002 А "Банкноти та монети в касі відділень банку";

1003 А "Банкноти та монети в обмінних пунктах";

1011 А "Дорожні чеки в касі банку";

1012 А "Дорожні чеки в касі відділень банку";

1013 А "Дорожні чеки в обмінних пунктах";

1017 А "Дорожні чеки в дорозі";

1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках";

1819 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками";

1919 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками";

2602 П "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання";

2603 П "Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання";

2622 П "Кошти в розрахунках фізичних осіб";

2809 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку";

2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку";

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

6110 П "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів";

6119 П "Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами";

7100 А "Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування";

б) позабалансові:

9819 А "Інші цінності і документи";

9830 А "Документи і цінності, прийняті на інкасо";

9831 А "Документи і цінності, відправлені на інкасо";

991 Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98.

 


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
 
 low price airline ticket, 26 марта 2011 15:53
Может быть кто-нить поделится ссылочкой на что-нибудь из этой же тематики? Уж очень заинтересовало
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Ноябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Популярное
 • Китай, коронавирус, Китайгородская и карантин
 • 35 предприятий в Харьковской области могут оштрафовать за нелегальных сотрудников
 • АМКУ наклав копійчаний штраф на аеропорт Коломойського за отримання контролю над «Розою вітрів» без дозволу
 • Голова ХОДА Олексій Кучер живе у будинку за 13 млн грн, ринкова вартість його оренди перевищує розмір зарплати чиновника
 • У Порошенко говорят, что ГБР заинтересовалась бывшим президентом после совещания у Зеленского
 • Юрий Витренко: У Коболева есть договоренности с Коломойским с 2014 года
 • "Большая стройка" или большие долгострои?
 • Суд зобов’язав екс-замголови ДУСі та помічника Грановського таки отримати дозволи Мінкульту на забудову на Подолі
 • Держгеонадра залишили газове родовище сімейній фірмі з групи «Фактор» Тищенка
 • Дело Порошенко: ГБР просит помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .