Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Оскарження ухвал господарського суду з питань забезпечення позову
Категория: Показательное дело

alt
ЧИ МОЖЕ БУТИ ОСКАРЖЕНА УХВАЛА ПРО СКАСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ?
На перший погляд видається очевидним, що ухвала про скасування заходів забезпечення є такою, що не може бути оскаржена в апеляційному та/або касаційному порядку. Про це чітко дає зрозуміти зміст ст. 68 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК), яка регулює виключно питання щодо скасування заходів забезпечення позову та не містить прямої вказівки на можливість оскарження ухвал, винесених з цього питання. Підтверджено цю думку також роз'ясненням ВГСУ та численними судовими рішеннями. А отже, розбіжностей у судовій практиці щодо цього питання, нібито, не повинно виникати.Так, згідно з Постановою В ГСУ від 11.03.2008 № 14/48-08, за висновком суду касаційної інстанції, «у статті 68 ГПК та інших нормах цього Кодексу не передбачено можливості оскарження (апеляційного та/або касаційного) ухвал и суду про скасування забезпечення позову (на відміну від ухвали суду про забезпечення позову, що передбачено ч. З ст. 67 ГПК). При цьому особа не позбавлена можливості за необхідності повторно звернутися до суду з мотивованим клопотанням про застосування заходів до забезпечення позову».

Тотожна правова позиція викладена у Постанові ВГСУ від 16.01.2007 у справі № 39/84, згідно з якою суд касаційної інстанції позначає, що за вимогами ст. 106 ГПК ухвали місцевого суду можуть бути оскаржені у випадках, передбачених ГПК України. Оскільки статті 68 та 86 вищезгаданого Кодексу не передбачають можливості оскарження ухвали про скасування заходів забезпечення позову, така ухвала не може бути оскаржена. При цьому посилання скаржника на ст. 129 Конституції України є помилковим. Згідно з п. 8 ч. З ст. 129 Конституції України право на апеляційне та касаційне оскарження рішення суду забезпечується, крім випадків, встановлених законом. Положення ст. 106 ГПК містять виняток із загального правила про право на апеляційне оскарження, як це передбачено ст. 129 Конституції України.

Іншими прикладами судових рішень та роз'яснень, за висновками яких ухвала про скасування заходів забезпечення позову не може бути оскаржена, зокрема, є:

Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 04.03.98 № 02-5/78 «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України», де мова йде про необхідність повернення державного мита у випадку, коли особа звертається до господарського суду із заявою про перегляд в апеляційному або у касаційному порядку ухвал, можливість оскарження яких не передбачена ГПК. До переліку таких ухвал Роз'ясненням, серед іншого, віднесено також ухвалу про скасування заходів забезпечення (ст. 68 ГПК);

- Постанова ВГСУ від 07.12.2004 у справі № 1/998-10/261, Постанова ВГСУ від 14.02.2006 у справі № 17-4-25-36/02-5638, Постанова ВГСУ від 18.01.2007 у справі № 30/194-35/115, Постанова ВГСУ від 08.10.2008 у справі № 9/250-08(28/599-07) та інші.

Між тим, в судовій практиці не обійшлось і без винятків, які, на думку автора статті, суперечать ГПК.

Так, відповідно до Постанови ВГСУ від 17.10.2007 у справі № 14/36/07, ухвали про скасування заходів забезпечення, хоч і не були предметом оскарження, однак за текстом постанови такі ухвали під час розгляду справи були оскаржені в апеляційному порядку, переглянуті та у подальшому скасовані. Підстави можливості оскарження та перегляду ухвал про скасування заходів забезпечення позову в постанові не наведено.

За змістом іншої Постанови ВГСУ від 25.05.2007 у справі № 15/485/06 скарга на ухвалу про скасування заходів забезпечення позову була прийнята судом касаційної інстанції до розгляду, з тим обґрунтуванням, що відповідно до статті 67 ГПК ухвали про забезпечення позову можуть бути оскаржені, а тому й ухвали про скасування заходів по забезпеченню позову також можуть бути оскаржені».

На погляд автора статті, із наведеними висновками Вищого господарського суду України не можна погодитись, з огляду на таке. По-перше, питання, якими врегульований порядок винесення ухвали про скасування заходів забезпечення позову, виділено в окрему статтю 68 ГПК, отже логічним було б законодавцю передбачити саме в цій статті право оскаржити таку ухвалу. З огляду нате, що ст. 68 ГПК такого права не містить, є підстави вважати, що ухвала не може бути оскаржена.

По-друге, ухвала про забезпечення позову або відмову у забезпеченні виноситься після дослідження обставин щодо ймовірності ускладнення або неможливості виконання рішення суду. В той же час, скасовуючи заходи забезпечення, суд має виходити з того, що з тих чи інших причин відпали або змінились певні обставини, які спричинили застосування заходів забезпечення (п. 10 роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 23.08.94№ 02-5/611 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову»).

Отже, не можна ототожнювати ухвалу про забезпечення позову із ухвалою про скасування такого забезпечення, оскільки підстави винесення таких ухвал є різними. Відповідно, не може ч. З ст. 67 ГПК, якою передбачена можливість оскарження ухвали про забезпечення позову, поширюватись та кожна ухвали про скасування заходів забезпечення.

Іншими прикладами прийняття до розгляду скарг на ухвали про скасування заходів забезпечення позову є Постанова ВГСУ від 20.07.2004 у справі № 20-7/110 та Постанова ВГСУ від 18.07.2007 у справі №6-15/33-06-1117. Нажаль, за змістом цих Постанов, судами апеляційної та касаційної інстанції навіть не розглядається питання щодо можливості оскарження ухвал про скасування заходів забезпечення, тому наразі залишається невідомим, якими саме нормами ГПК керувались суди, коли приймали до розгляду скаргу на ухвалу, право оскарження якої ГПК не передбачено.

Таким чином, практика знає випадки, коли скарга на ухвалу про скасування заходів забезпечення позову може бути прийнята та розглянута судом апеляційної та/або касаційної інстанції, в той час як можливість оскарження такої ухвали прямо не передбачена ГПК.

ЧИ МОЖЕ БУТИ ОСКАРЖЕНА УХВАЛА ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ ПІСЛЯ СКАСУВАННЯ ТАКИХ ЗАХОДІВ СУДОМ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ?

Існує точка зору, що суд першої інстанції, скасовуючи заходи забезпечення позову, тим самим скасовує власну ухвалу про вжиття таких заходів, винесену раніше. А тому, після скасування заходів забезпечення, ухвала про застосування таких заходів не може бути оскаржена, оскільки предмет оскарження, нібито, вже відсутній.

Прикладом такої правової позиції, зокрема, є Постанова ВГСУ від 25.01.2005 у справі №2/370, згідно з якою за висновком суду касаційної інстанції «з моменту винесення ухвали про скасування забезпечення позову, ухвала про забезпечення позову вже втратила чинність, отже вимоги щодо оскарження ухвали про забезпечення позову є безпредметними, а тому у суду апеляційної інстанції не було достатніх правових підстав для порушення апеляційного провадження стосовно нечинної ухвали».

Однак, на погляд автора публікації, суд в порядку ст. 68 ГП К скасовує не ухвалу про вжиття заходів забезпечення, а лише заходи забезпечення, з огляду на таке.

Аналіз положень ГПК свідчить, що за винятком випадків перегляду судом власних рішень за нововиявленими обставинами правовий інститут скасування судових рішень (як рішень суду, так і ухвал) є атрибутом саме вертикалі судової влади (судів вищестоящої інстанції). Причому скасування оскаржу ваних рішень (ухвал) відбувається з підстав їх незаконності (порушення норм матеріального та/або процесуального права). Водночас винесення ухвал и про скасування заходів забезпечення позову відбувається за інших підстав-зміни обставин, що спричинились до застосування заходів забезпечення позову (про що вже було позначено вище).

Отже, скасовуючи заходи забезпечення позову в порядку от. 68 ГПК, суд не скасовує свою попередню ухвалу про вжиття заходів заходів забезпечення позову, суд скасовує виключно заходи, які були вжиті ним раніше. Відповідно, після скасування заходів забезпечення позову ухвала про вжиття таких заходів, винесена раніше, не втрачає своєї законної сили та може бути предметом оскарження. Більше того, важливо позначити, що заходи забезпечення позову припиняють свою дію саме з часу винесення ухвали про скасування таких заходів, а це значить, що з часу прийняття ухвали про вжиття заходів забезпечення до часу їх скасування, заходи діяли.

На підтвердження наведених вище висновків є Постанова ВГСУ від 12.06.2007 у справі № 45/75, згідно з якою «скасування судом заходів до забезпечення позову, вжитих ним раніше ухвалою про забезпечення позову, не позбавляє цю ухвалу законної сили та статусу процесуального акта, який може бути предметом оскарження, тим більше, що вжиті судом заходи діяли певний час, а відтак мали правові наслідки».

Наостанок хочеться зазначити, що спірні питання оскарження ухвал щодо забезпечення позову, які висвітлені в цій статті, є лише краплею в морі порівняно з питаннями, які стосуються, наприклад, обгрунтованості та адекватності вжиття заходів забезпечення, що виникають на практиці. Тому інститут забезпечення позову в господарському процесі потребує негайного вдосконалення на законодавчому рівні. І першим кроком до внесення відповідних змін у процесуальне законодавство може бути вироблення Верховним Судом України єдиної чіткої правової позиції з питань вжиття заходів забезпечення позову, які виникають у судовій практиці, та викладення такої правової позиції в окремій постанові пленуму. Це може стати гарним підґрунтям для підготовки проекту відповідних змін до ГПК.

 

 

 

 

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
 
 biuro kedes, 6 апреля 2011 21:33
Спасибо...так обстоятельно изложено...я даже сохранила)))
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Популярное
 • Депутату Альберту Кононенко буде виплачена компенсація за шкоду, завдану органами досудового розслідування
 • Суд стягнув 76 тисяч відшкодування з «АТБ», де жінка впала на розлитій олії
 • Справа №643/21744/19
 • Лесик обещал-не сделал...
 • НБУ продает на аукционе 40 тонн монет, выведенных из эксплуатации
 • Втрое больше заболевших. Ждет ли Украину взрыв коронавируса в сентябре
 • “Карантин – незаконний”, – адвокат Криворучко
 • Видео момента нападения на автобус в Люботине попало в соцсети (видео)
 • Основатель Zoom за день заработал 5 млрд долларов
 • Лерос обозвал Зеленского лжецом и "клоуном с 95 Квартала"

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .