Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Хто може працювати за сумісництвом та які умови такої роботи? Які роботи не є сумісництвом?
Категория: Правовой ликбез

alt
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 р. «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» (далі - постанова № 245) робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу регулярну оплачувану роботу на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в тій або іншій установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом у вільний від основної роботи час.

Для роботи за сумісництвом згоди власника або уповноваженого ним органу за місцем основної роботи не потрібно.

Обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися керівниками державних підприємств, установ і організацій разом з профспілковими комітетами лише щодо працівників окремих професій та посад, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, які можуть призвести до наслідків, що негативно позначаться на стані здоров'я працівників та безпеці виробництва. Обмеження також поширюються на осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок.

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану роботу.

Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи, окрім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, а також керівників державних підприємств, установ і організацій, їхніх заступників, керівників структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхніх заступників (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України № 43 від 28.06.1993 р. затверджено Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій (далі - Положення).

Працівник, який приймається на роботу за сумісництвом на інше підприємство, в іншу установу, організацію, повинен пред'явити власнику або уповноваженому ним органу паспорт.

При прийнятті на роботу, що потребує спеціальних знань, власник або уповноважений ним орган має право вимагати від працівника пред'явлення диплома або іншого документа про набуту освіту або професійну підготовку.

Керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Трудові договори про роботу за сумісництвом, укладені з працівниками, які не мають права працювати за сумісництвом, до прийняття постанови № 245, припиняються відповідно до п.4 цієї постанови.

Оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу.

При встановленні сумісникам з погодинною оплатою праці нормованих завдань на основі технічно обґрунтованих норм оплата провадиться за кінцевими результатами за фактично виконаний обсяг робіт.

Одержана за роботу за сумісництвом заробітна плата при підрахунку середнього заробітку по основній роботі не враховується, крім випадків, наведених нижче.

Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Оплата відпустки чи виплата компенсації за невикористану відпустку провадиться сумісникам відповідно до чинного законодавства.

Особам, які працюють за сумісництвом у районах, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надбавки до заробітної плати виплачуються в порядку та розмірах, передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Звільнення з роботи за сумісництвом провадиться на підставах, передбачених законодавством, а також у разі прийняття на роботу працівника, який не є сумісником, чи обмеження сумісництва у зв'язку з особливими умовами та режимом праці без виплати вихідної допомоги.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

Заробітна плата на всіх місцях роботи враховується при обчисленні середнього заробітку:

вчителям та викладачам, які працюють у декількох середніх загальноосвітніх, професійних та інших навчально-освітніх, а також вищих навчальних закладах, прирівнених до них по оплаті праці працівників, а також педагогічним працівникам дошкільних виховних, позашкільних та інших навчально-виховних закладів (як в одному, так і в декількох);

медичним і фармацевтичним працівникам лікувально-профілактичних та санітарно-епідеміологічних установ охорони здоров'я, аптек, установ соціального забезпечення, дитячих будинків, шкіл-інтернатів для дітей-сиріт, а також для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, дитячих дошкільних виховних закладів, медико-соціальної експертизи; сестрам милосердя товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця України.

Крім того, до середньої заробітної плати зазначеним працівникам зараховується додаткова оплата за роботу, яка не є сумісництвом (роботу без зайняття штатної посади на тому самому підприємстві, виконання учителями середніх загальноосвітніх обов'язків по завідуванню кабінетами, лабораторіями, педагогічну роботу керівних працівників учбових закладів, керівництво предметними та цикловими комісіями, керівництво практикою учнів і студентів, чергування медичних працівників понад місячну норму робочого часу тощо).

Висококваліфікованим спеціалістам народного господарства дозволяється за погодженням з власником або уповноваженим ним органом здійснювати педагогічну діяльність у вищих навчальних закладах та навчальних закладах (підрозділах) підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за сумісництвом у робочий час до 4 годин на тиждень із збереженням за ними заробітної плати за місцем основної роботи.

Відповідальність за порушення порядку прийняття на роботу за сумісництвом відповідно до постанови № 245 та Положення покладається на власника або уповноважений ним орган державного підприємства, установи, організації, що приймає працівника на роботу за сумісництвом.

Згідно з Додатком до Положення затверджено перелік робіт, які не є сумісництвом.

Усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати такі роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом:

літературну роботу, в т. ч. роботу з редагування, перекладу та рецензування окремих творів, яка оплачується з фонду авторського гонорару;

технічну, медичну, бухгалтерську та іншу експертизу з разовою оплатою праці;

педагогічну роботу з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік;

виконання обов'язків медичних консультантів установ охорони здоров'я в обсязі не більш як 12 годин на місяць з разовою оплатою праці;

керівництво аспірантами в науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах науковців та висококваліфікованих спеціалістів, які не перебувають у штаті цих установ та учбових закладів, з оплатою їх праці в розрахунку 50 годин на рік за керівництво кожним аспірантом; завідування кафедрою висококваліфікованими спеціалістами, у тому числі тими, що займають керівні посади в навчальних закладах і науково-дослідних установах з оплатою в розрахунку 100 годин за навчальний рік;

проведення консультацій науковими працівниками науково-дослідних інститутів, викладачами вищих навчальних закладів та інститутів удосконалення лікарів, головними спеціалістами органів охорони здоров'я в лікувально-профілактичних установах в обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою праці;

роботу за договорами провідних наукових, науково-педагогічних і практичних працівників з короткострокового навчання кадрів на підприємствах і в організаціях;

роботу без зайняття штатної посади на тому самому підприємстві, в установі, організації, виконання учителями середніх загальноосвітніх та викладачами професійних навчально-освітніх, а також вищих навчальних закладів обов'язків по завідуванню кабінетами, лабораторіями і відділеннями, педагогічну роботу керівних та інших працівників учбових закладів, керівництво предметними та цикловими комісіями, керівництво виробничим навчанням та практикою учнів і студентів, чергування медичних працівників понад місячну норму робочого часу;

роботу учителів і викладачів середніх загальноосвітніх, професійних та інших навчально-виховних закладів, а також вищих навчальних закладів, прирівнених до них по оплаті праці працівників, концертмейстерів і акомпаніаторів навчальних закладів з підготовки працівників мистецтв та музичних відділень (факультетів) інших вищих навчальних закладів, у тому самому навчальному закладі понад установлену норму учбового навантаження, педагогічну робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі, дошкільному виховному, позашкільному навчально-виховному закладі;

переписування нот, яке виконується за завданнями підприємств;

організацію та проведення екскурсій на умовах погодинної або відрядної оплати праці, а також супроводження туристських груп у системі туристично-екскурсійних установ профспілок;

іншу роботу, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи;

роботу, за яку установлено доплату до окладу (ставки) в процентах або в українських карбованцях.

Літературна робота, яка оплачується з фонду авторського гонорару, переписування нот, організація і проведення екскурсій на умовах погодинної або відрядної оплати праці у робочий час не допускаються.

Виконання учителями середніх загальноосвітніх та викладачами професійних, а також вищих навчальних закладів обов'язків по завідуванню кабінетами, педагогічної роботи працівників учбових закладів, чергування медичних працівників понад місячну норму робочого часу, робота концертмейстерів і акомпаніаторів навчальних закладів з підготовки працівників мистецтв і музичних відділень інших вищих навчальних закладів понад установлену норму учбового навантаження, керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі, дошкільному виховному закладі здійснюються залежно від характеру робіт як в основний робочий час, так і за його межами.

Виконання технічної, медичної експертизи з разовою оплатою праці, педагогічної роботи в обсязі не більш як 240 годин на рік, обов'язків медичних консультантів в обсязі не більш як 12 годин на місяць з разовою оплатою праці, керівництво аспірантами в науково-дослідних установах, проведення консультацій науковими працівниками науково-дослідних інститутів в обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою праці, роботи за договорами провідних наукових працівників по короткостроковому навчанню кадрів на підприємствах і в організаціях допускаються в робочий час з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
 
 Анна, 24 октября 2010 21:43
Могу ли я работать преподавателем в коледже на 890 часов(720 ставка) и там же по совместительству руководителем секции на 0,5 ставки (4 часа в день)?
 
 
 ЛЮДМИЛА, 2 мая 2015 18:02
Я работаю на 0.5 ставки зав.хозом в детском саду,могу ли я еще на 0,5 ставки в этом же садике работать кастелянкой?
 
 
 Тетяна, 10 августа 2016 17:43
Чи може бути керівна посада за сумісництвом і на півставки посадового окладу? Наприклад, людина має основну роботу тренером в спортивній школі, а за сумісництвом працює директором будинку культури на півставки. І чи може керівник матеріальновідповідальний бути на півставки ще й за сумісництвом?
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Популярное
 • Як суддя Фрунзенського райнного суду м.Харкова - Бабкова Т.В. своїми діями підміняє собою законодавчу гілку влади Верховну раду України та Конституційний суд
 • Справа у судді Глібко О.В.
 • Нацбанк выиграл суд у Жеваго на 1,5 миллиарда гривен
 • Задержанные в США бизнесмены работали на Фирташа — Reuters
 • В Госстате рассказали, как потратят 3,4 млрд грн, выделенные на перепись
 • ХАРКІВСЬКА ЛІКАРНЯ № 13 ПРИДБАЛА АВТОМОБІЛЬ SUZUKI SX4
 • Китаец дважды мог спасти Грецию от дефолта, но хранил тонны золота и миллиарды юаней дома. Видео
 • Топ-менеджеры Альфа банка: сейчас Украина у многих инвесторов на радаре
 • Функции налоговой милиции оставили в ГФС
 • Стали известны подробности высокобюджетного ДТП на пр. Науки в Харькове

 • Наш опрос

  Погода в Харькове

  Погода в Харькове

  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)

  Курсы наличного обмена на сегодня  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .