Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Права підприємців захистив ВАСУ
Категория: Правовой ликбез

 

altНе так давно на офіційному сайті Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва була розміщена концепція проекту Закону України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва!' для обговорення.
У цій концепції, в розділі "Відповідальність", запропоновано ввести відповідальність за здійснення діяльності, "не зазначеної у Свідоцтві".
 
Ставка єдиного податку
Поясню, що мається на увазі. Обов'язковою умовою для застосування спрощеної системи оподаткування є отримання свідоцтва про сплату єдиного податку (надалі — свідоцтво), яке видається податковими органами за місцем реєстрації. В цьому свідоцтві окремим рядком зазначаються види діяльності, якими підприємець планує займатись. Вони обираються самостійно підприємцем та перераховуються в заяві підприємця про застосування спрощеної системи оподаткування. Порядок видачі такого свідоцтва та його форма розробляється ДПА України. В даний час такий порядок затверджений наказом ДПА України № 476 від 13.10.1998 р. "Про затвердження Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва — юридичною особою та Порядку його видачі".
Отже, на думку авторів концепції, є доречним притягувати "єди-ноподатківців" до відповідальності у разі виявлення фактів застосування ними спрощеної системи оподаткування до видів діяльності, котрі не зазначені у них в свідоцтвах.
Вищевказане положення концепції не випадково привернуло мою увагу. Справа в тому, що у мене, як фізичної особи-підприємця, що здійснює діяльність у сфері права, виникла ситуація, яка змусила ретельно дослідити, яким чином види діяльності, що вказуються в свідоцтві, співвідносяться з правом підприємця на застосовування спрощеної системи оподаткування до тих видів діяльності, які не заборонені законодавством. Але все по порядку.
В грудні 2008 р. я прийшов до районної ДПІ за місцем реєстрації з заявою про застосування спрощеної системи оподаткування на 2009 р. Інспектор, ознайомившись з видами діяльнос-
ті, які я зазначив у заяві, повідомила, що не може записати в свідоцтво про сплату єдиного податку на 2009 р. "діяльність у сфері права", оскільки місцева районна рада не визначила для цього виду діяльності ставку єдиного податку на 2009 р.
Ця новина мене дещо здивувала, оскільки раніше — до 2008 року — районна рада визначала для цього виду діяльності ставку єдиного податку в розмірі 200 грн, і в моєму свідоцтві, в графі З "Вид або види діяльності", податковий орган завжди зазначав вид діяльності "діяльність у сфері права".
Але сперечатись з інспектором я не став та погодився на те, щоб у свідоцтві на 2009 р. були зазначені лише ті види діяльності, на які районна рада встановила ставку єдиного податку.
 
Звідки ще береться?
Спочатку я не надав цій новизні особливого значення, оскільки розумів законодавство таким чином:
а) види діяльності в свідоцтві зазначаються тільки для того, щоб правильно визначати ставку єдиного податку, оскільки згідно з Указом Президента України від 03.07.98 р. № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів підприємницької діяльності", вона встановлюється органами місцевого самоврядування в межах від 20 до 200 грн, тобто не може бути більше 200 грн. А якщо підприємець сплачує максимальну ставку, то немає значення, скільки видів діяльності записано у нього в свідоцтві. Головне — щоб законодавство не забороняло до цього виду діяльності застосовувати спрощену систему оподаткування;
б) сам по собі факт невстановлення органом місцевого самоврядування розміру єдиного податку для окремого виду діяльності не призводить до позбавлення підприємця права на застосування до цього виду діяльності спрощеної системи оподаткування, якщо, звісно, таке застосування не заборонено законодавством.
Отже, визначить районна рада розмір податку для діяльності у сфері права чи ні — значення немає, оскільки на існування самого права це не впливає, через те, що такий вид діяльності, як "діяльність у сфері права" не заборонений законодавством для спрощеної системи оподаткування (як, наприклад, гральний бізнес). До того ж, районна рада все рівно не зможе встановити ставку більше тієї, що я сплачував, тобто більше 200 грн;
в) законодавство ніяким чином не ставить виникнення у підприємця права на застосування спрощеної системи оподаткування на певні види діяльності у залежність від їх запису у свідоцтві. Тобто, ні в податковому законодавстві, ні у вищезазначеному Указі Президента, ніде не передбачено, що зазначені у свідоцтві види діяльності є вичерпними для застосування спрощеної системи оподаткування.
 
Позиція ДПАУ
Намагаючись знайти підтримку власним доводам в офіційних роз'ясненнях органів державної влади, я натрапив на лист ДПА України від 24.05.2007 № 2471/К/17-0415 "Про спрощену систему оподаткування", в якому досить однозначно сформована позиція податківців, яка є діаметрально протилежною. Зокрема, в цьому листі зазначалося, цитую:
"... підприємці, які обрали спосіб оподаткування своєї діяльності згідно із Указом Президента України від 03.07.98 № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", в редакції Указу Президента України від 28.06.99 № 746/99, можуть здійснювати її тільки за видами діяльності, на які місцевими радами за місцем їх державної реєстрації встановлено ставки єдиного податку, та які зазначені в одержаному Свідоцтві і за які, відповідно, сплачено єдиний податок.
... якщо місцевою радою за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання не встановлено ставки єдиного податку на певний вид діяльності, у державного податкового органу немає правових підстав для видачі Свідоцтва на такий вид діяльності. "
Ця позиція підтверджена і в листі ДПА України від 10.02.2009 № 2552/7/17-0717, у якому зазначено, що податковий орган може видавати свідоцтво про сплату єдиного податку виключно за видами діяльності, на які місцевими радами встановлено ставки єдиного податку.
Отже, позиція ДПА України доволі проста: немає встановленої ставки єдиного податку на певний вид діяльності — не буде видане свідоцтво; а не буде видане свідоцтво — то, будь-ласка, переходь, підприємцю, на загальну систему оподаткування, якщо бажаєш займатись цим видом діяльності.
Безумовно, таке трактування законодавства не відповідає інтересам підприємців, через що я направив до Держкомпідприємництва України запит, в якому попросив надати відповіді на такі питання:
— чи мають право податкові органи відмовити в зазначенні в свідоцтві про сплату єдиного податку тих видів діяльності, про які просить платник, лише на тій підставі, що на ці види діяльності місцевими радами не встановлені ставки податку?;
— якщо сплачується максимальна ставка податку (200 грн) та отримано свідоцтво про сплату єдиного податку, чи має підприємець право займатися будь-якими видами діяльності, не забороненими законодавством для "єдиноподатківців", не сплачуючи при цьому додаткових податків ?
 
Чи є майбутнє у спрощеної системи оподаткування?
У своїй відповіді, направленій мені листом за № 3055 від 24.03.2009 р., Держкомпідприємництва України зазначив, зокрема, таке, цитую:
"...якщо місцевою радою у переліку ставок єдиного податку не встановлено ставки єдиного податку для певного виду діяльності, то орган державної податкової служби має підстави для відмови у видані Свідоцтва про сплату єдиного податку, внаслідок відсутності ставки податку для оподаткування результатів діяльності, що має здійснюватись за спрощеною системою оподаткування...
"У випадку, коли суб'єкт підприємницької діяльності — платник єдиного податку отримує доходи... за видами діяльності, що не зазначені у Свідоцтві, то такі доходи підлягають оподаткуванню відповідно до Закону України від 22.05.03 № 889-IV" (тобто до них не може бути застосовано спрощену систему оподаткування — прим, автора).
Отже, Держкомпідприємництва повністю підтримав ДПА України відносно того, що саме в свідоцтві зазначаються види діяльності, до яких підприємець може застосовувати спрощену систему оподаткування.
Прикро, що орган, який має формулювати свої позиції виходячи, передусім, з, інтересів підприємців, пішов на поводу у податківців. А добре те, що в нашій державі юридично помилкові та безпідставні правові позиції як Дер-жкомпідприємництва, так і ДПА України не є остаточними. Крапка у цьому питанні поставлена Вищим адміністративним судом України.
Так, в своєму листі від 28.09.2009р. № 1275/10/13-09 на адресу голів апеляційних адміністративних судів України, Вищий адміністративний суд України зазначив, зокрема, таке, цитую:
"...нормами Указу (Указ Президента від 03.07.98 № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва "— примітка автора) не передбачено обов язку суб'єкта малого підприємництва, який бажає перейти на спрощену систему оподаткування, обирати вичерпний перелік видів підприємницької діяльності, якими він планує займатися.
Натомість про наявність такого обмеження можна зробити висновок зі змісту підзаконного нормативного акта, яким є Порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку.
...вичерпний перелік умов, дотримання яких є необхідним для застосування спрощеної системи оподаткування, встановлено пунктом 1 Указу (727/98). Ці умови не обмежують суб'єкта малого підприємництва у виборі здійснюваних ним видів діяльності лише тими, що зазначені у свідоцтві про сплату єдиного податку чи в будь-якому іншому документі.
Отже, суб'єкт малого підприємництва має право займатися будь-якими видами підприємницької діяльності, за винятком тих, що не можуть здійснюватися з використанням спрощеної системи оподаткування в силу прямої законодавчої заборони.
За таких обставин режим оподаткування єдиним податком поширюється на всі доходи суб'єкта малого підприємництва, що обрав спрощену систему оподаткування, незалежно від видів підприємницької діяльності, від яких ці доходи одержані.
Наявність певного рядка в заяві суб'єкта малого підприємництва про видачу свідоцтва про сплату єдиного податку та зміст самого свідоцтва не можуть слугувати такими обмеженнями, оскільки відповідно до статті 1 Закону України "Про систему оподаткування " механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) не може встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.
Ураховуючи наведене, норми Указу поширюються на всі доходи суб'єкта спрощеної системи оподаткування, отримані ним як виручка від реалізації товарів, робіт, послуг у межах усіх видів здійснюваної ним підприємницької діяльності.
Логічність і послідовність позиції ВАСУ з цього питання, та й, власне, авторитет цієї судової інстанції, не дає жодних підстав сумніватись у правильності правової позиції ВАСУ та хибності вищезазначених позицій Держком-підприємництва України і ДПА України.
На мою думку, причина виникнення такої ситуації дуже проста — в законодавстві України відсутня правова норма, яка б в імперативному порядку зобов'язувала органи місцевого самоврядування визначати розміри єдиного податку на всі без винятку види діяльності. От і вирішили деякі місцеві ради не встановлювати розмірів єдиного податку на більш привабливі види діяльності і таким чином звузити сферу застосування спрощеної системи оподаткування.
17 червня Верховна Рада прийняла за основу урядовий проект Податкового кодексу України № 6509. Розділ XIV "Спеціальні податкові режими" цього проекту, який має безпосереднє відношення до спрощеної системи оподаткування, викликав дуже багато нарікань з боку підприємців.
Лишається сподіватись на те, що остаточний варіант цього кодексу не дозволить органам місцевого самоврядування звужувати сферу застосування спрощеної системи оподаткування.
До речі, згідно ч. З ст. 22 Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. А право на застосування спрощеної системи оподаткування відіграє далеко не останню роль у механізмі реалізації конституційного права людини на підприємницьку діяльність.

 


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Популярное
 • У випадку бездіяльності слідчого суддя за клопотанням учасника провадження встановлює конкретний строк для проведення процесуальної дії, стаття 114 КПК України (Жовтневий районний суд м. Харкова від 18 березня 2016р., суддя Федюшин М.В)
 • Нетверезий “коп” дістав пiстoлeт та виcтpілив чоловіку у спину, за те що той зробив поліцейському зауваження
 • ВССУ: Узагальнення «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування» (станом на 12 січня 2017р.)
 • Партнерами Коломойского стали американцы, которые "кинули" украинскую оборонку на $8 млн – Bihus.Info
 • Сім'я нового голови НБУ Шевченка заборгувала за комуналку 1,2 млн гривень
 • СБУ задержала на границе бывшего замдиректора завода имени Малышева c 55 медалями
 • На Харковщине сгорела иномарка. Возможен поджог (фото)
 • На Одесской таможне трое руководителей погорели на взятках
 • В Харькове прошел рейд по ночным клубам, барам и ресторанам (видео, фото)
 • ГЛАВВРАЧА ХАРЬКОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПОДОЗРЕВАЮТ В ХАЛАТНОСТИ С УЩЕРБОМ ПОЧТИ НА 3 МИЛЛИОНА ГРИВЕН

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .