Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Постанова ВГСУ від 02.06.09 р. № 21/74
Категория: Показательное дело

altВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
02.06.2009 р. Справа № 21/74
 
Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Муравйо-ва О. В. —- головуючого, Полянського А. Г., Фролової Г. М. (за участю представників: позивача — не з'явились (про час та місце судового засідання повідомлені належним чином), відповідача — Д. О. І. —дов. [...]), розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області на постанову Львівського апеляційного господарського суду від 20.01.2009 року у справі № 21/74 господарського суду Львівської області за позовом Регіо-нальногр відділення Фонду державного майна України по Львівській області до Закритого акціонерного товариства «Львівський виноробний завод» про розірвання договору оренди № 4 від 18.05.2000 року та зобов'язання до вчинення дій, встановив:
У березні 2008 року Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області звернулося до господарського суду Львівської області з позовом до Закритого акціонерного товариства «Львівський виноробний завод» про розірвання договору оренди державного майна цілісного майнового комплексу Львівського державного виноробного заводу фірми «Укрвино» № 4 від 18.05.2000 року, укладеного між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській області та Закритим акціонерним товариством «Львівський виноробний завод»; зобов'язання Закритого акціонерного товариства «Львівський виноробний завод» повернути по акту приймання-передачі державну частку майна в орендованому відповідно до Договору оренди № 4 від 18.05.2000 року цілісному майновому комплексі Львівського державного виноробного заводу фірми «Укрвино».
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач порушує істотні умови договору оренди, зокрема, щодо страхування орендованого майна, дотримання правил пожежної безпеки, сплати орендних платежів, дотримання норм законодавства щодо суборендних відносин, здійснення поліпшень орендованого майна, нарахування та використання амортизаційних відрахувань, що є підставою для розірвання договору.
Рішенням господарського суду Львівської області від 03.07.2008 року (суддя: Масловська Л. 3.), залишеним без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 20.01.2009 року (судді: Кузь В. Л. — головуючий, Городечна М. І., Юркевич М. В.) по справі № 21/74 господарського суду Львівської області у позові відмовлено повністю.
Мотивуючи судові рішення, господарські суди з посиланням на статті 651, 652 Цивільного кодексу України зазначили, що позивач не довів наявності підстав для розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин, як не довів і наявність істотної зміни обставин. Судом відзначено, що згідно акта перевірки від 20.06.2008 року позивач констатував, що орендарем в цілому виконуються істотні умови договору оренди із незначними недоліками, які за своїм характером не передбачені законодавством та договором як підстави для його розірвання на вимогу орендодавця.
Не погоджуючись з постановою, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою на постанову Львівського апеляційного господарського суду від 20.01.2009 року по справі № 21/74 господарського суду Львівської області, в якій просить рішення та постанову у справі скасувати та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити, мотивуючи касаційну скаргу доводами про порушення судами норм матеріального права. Зокрема, заявник зазначає про те, що судами порушені вимоги статей 651, 652 Цивільного кодексу України.
Відповідач надав відзив на касаційну скаргу, в якому просить рішення та постанову у справі залишити без змін, а касаційну скаргу — без задоволення.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника відповідача, присутнього у судовому засіданні, перевіривши наявні матеріали справи на предмет правильності юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в рішенні та постанові, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно статті 108 Господарського процесуального кодім-оу України Вищий господарський суд України переглядає за касаційною скаргою (поданням) рішення місцевого господарського суду та постанови апеляційного господарського суду.
Відповідно до вимог статті 1117 Господарського процесуального кодексу України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
Як встановлено судами, 18.05.2000 року між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській області та Закритим акціонерним товариством «Львівський виноробний завод» було укладено договір оренди державного майна цілісного майнового комплексу Львівського державного виноробного заводу фірми «Укрвино».
Статтею 26 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», зокрема, передбачено, що договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін; на вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.
Відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.
Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.
Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.
У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.
Згідно із статтею 652 вказаного вище Кодексу у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договорам або не випливає із суті зобов'язання.
Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.
Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, — змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов: в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане; зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися; виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору; із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.
У разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору.
Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом.
Судами встановлено, що за результатами проведення перевірки виконання орендарем, Закритим акціонерним товариством «Львівський виноробний завод» умов договору оренди від 18.05.2000 року № 4 державного майна цілісного майнового комплексу Львівського державного виноробного заводу фірми «Укрвино», стану його збереження і виконання, Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській області було складено акт від 09.08.2007 року, в якому зроблено висновки про те, що орендарем в цілому виконуються істотні умови договору оренди. Однак, в процесі перевірки було встановлено і ряд порушень, які також викладені у даному акті.
Крім того, судами відзначено, що повторною перевіркою, результати якої викладені в акті від 20.06.2008 року, встановлено, що орендарем в цілому виконуються істотні умови договору оренди. Встановлено, що виконання частини пунктів припису від 14.02.2008 року державного пожежного нагляду потребує значних фінансових затрат та залишається в розробці.
При цьому, суд апеляційної інстанції відзначив, що вказаним вище актом від 20.06.2008 року позивач підтвердив: відсутність заборгованості відповідача по сплаті орендної плати; амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів за період з 18.05.2000 року по 31.03.2008 року становлять суму 390386,00 грн. і на інші цілі не використовувались; відсутня заборгованість по заробітній платі та відсутні корпоративні конфлікти щодо власності чи управління майном; відчуження та списання орендованого майна не здійснювались; відповідачем складено та подано 18.06.2008 року позивачу на затвердження бізнес-план реалізації виробництва соків; планується реалізація програми модернізації заводу.
Також, суди дійшли висновку щодо відсутності підстав для розірвання договору, згідно статті 652 Цивільного кодексу України.
За таких обставин, /вердження заявника про порушення і неправильне застосування судом норм матеріального та процесуального права при прийнятті постанови не знайшли свого підтвердження та суперечать матеріалам справи.
З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що постанова у справі прийнята у відповідності з нормами матеріального та процесуального права, підстав для її зміни чи скасування не вбачається.
На підставі викладеного, керуючись статтями 1115, 1117, пунктом 1 статті 1119, статтею 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив: ,
Касаційну скаргу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області залишити без задоволення.
Постанову Львівського апеляційного господарського суду від 20.01.2009 року у справі № 21/74 господарського суду Львівської області залишити без змін.
 
 
 

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
 • “Їм кінець”: У ЗМІ потрапило листування Шарія і ОПЗЖ, де блогер обговорив, як посадити в СІЗО своїх противників
 • Вместо работы загорает на солнце: в сети появились фото Зайцевой за решеткой
 • ВОЗ направит в Китай экспертов для поиска источника коронавируса
 • Государственные проверки от А до Я: как бизнесу пережить приход инспектора. Инструкция
 • Зеленский подарил херсонский торговый порт друзьям Саакашвили
 • Даркнет в кармане: как работает черный рынок в Телеграме
 • Безхмарне життя експрокурора Нечипоренка
 • Щодо будівництва котеджного містечка «Еталон» по вул. Бєркоса, 151
 • Генпрокурору заплатили 1 мільйон доларів за закриття справи Бахматюка – Шабунін
 • Стосовно розміщення одноповерхового нежитлового приміщення кафе-бару по вул. Клочківській, 358-А.

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .