DataLife Engine 9.2 > Правовой ликбез > Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі


13 июля 2012. Разместил: Ansin
altСтаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
 
1. Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.
 
2. Особи, які беруть участь у справі позовного провадження, для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов'язані подати усі наявні у них докази або повідомити про них суд до або під час попереднього судового засідання.
 
3. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки.
 
1. Цивільні процесуальні права та обов'язки суб'єктів правовідносин становлять зміст цивільних процесуальних правовідносин. Така позиція у правовій літературі оспорюється. «Лише сукупність процесуальних прав і обов'язків та процесуальних дій щодо їх реалізації заінтересованої особи і суду можуть визначати зміст цивільних процесуальних правовідносин», — наголошує М. Й. Штефан1. У будь-якому разі цивільні процесуальні права і обов'язки суду становлять його повноваження, а їх сукупність — компетенцію. Процесуальні права й обов'язки інших суб'єктів правовідносин визначають їхнє процесуальне становище у цивільному судочинстві. Таким чином, цивільним процесуальним законом визначені зміст, процесуальна форма, умови і порядок виконання процесуальних дій щодо реалізації цивільних процесуальних прав. Залежно від характеру процесуальних дій їх процесуальна форма буває усною і письмовою, безпосередньою і опосередкованою, відкритою (гласною) і таємною (закритою), безперервною і перериваною (статті б і 159 ЦПК)2. Особи, які беруть участь у справі, мають широке коло та особливий характер процесуальних прав, які дають їм змогу реалізувати свої інтереси при розгляді справи.
 
Статтею 27 ЦПК передбачено право знімати копії з документів, долучених до справи. У зв'язку з цим суд зобов'язаний створити умови для реалізації такого права, з чим на практиці виникають труднощі. Якщо реалізації цього права вчиняються перепони, викликані не діями суддів у судовому засіданні, а внаслідок неналежної організації руху справи поза межами судового засідання, яка створила перешкоди до своєчасного розгляду справи, то така бездіяльність суду може бути оскаржена в порядку цивільного судочинства або, за певних умов, у порядку оскарження неправильних дій суду. Зокрема, на цю обставину вказала і Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України 15 січня 2004 р.
 
Окремо варто застерегти, що робити витяги та знімати копії можна тільки з документів, долучених до справи. На практиці буває так, що одна із сторін надсилає документи поштою або здає їх до канцелярії. Рішення суду про долучення цих документів до справи ще немає. А тому правильно діють ті судді, які дозволяють знімати копії або робити витяги тільки з тих документів, які до справи долучені.
 
2. У справі позовного провадження особи, які беруть участь у справі, зобов'язані подати для підтвердження своїх вимог або заперечень усі наявні у них докази чи повідомити про них суд до або під час попереднього судового засідання. В ідеалі справа мала б бути вирішена у першому ж засіданні, після попереднього судового засідання. Для цього потрібно знати і про наявність доказів, і про їх існування ще на попередньому судовому засіданні, аби суд вказав, які ще докази потрібно подати до судового засідання, щоб правильно і швидко вирішити справу.
 
1 Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України. Академічний курс. — К., 2005. — С. 96.
2 Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України. Академічний курс. — К., 2005. — С. 96.
 
3. Частина З коментованої статті встановлює обов'язок добросовісно здійснювати свої права та обов'язки. Суд повинен вимагати від осіб, які беруть участь у справі, щоб вони добросовісно користувалися своїми процесуальними правами та належно виконували свої обов'язки.
 
4. Сторони, їх адвокати, інші особи повинні усвідомлювати, що з того арсеналу прав та обов'язків, який є у їх розпорядженні, потрібно використовувати найбільш ефективні форми. Якщо в судовому засіданні звукозапис не проводиться, то, заявляючи клопотання, доцільно його всебічно обґрунтовувати та подавати у письмовому вигляді. Усні пояснення доцільно доповнювати письмовими та заявляти про їх долучення до справи. Виступи у дебатах також доцільно викладати у письмовому вигляді та просити суд долучити їх до справи. Подаючи клопотання про витребування або приєднання доказів, доцільно вказувати, які конкретно обставини підтверджує той чи інший доказ.
 
Сторона, її адвокат дають оцінку доказів у тих документах, які вони подають до суду, а також в усних поясненнях. Визначальною є тільки оцінка суду, але висловлені стороною, її адвокатом міркування щодо тих чи інших обставин і доводи враховуються судом при прийнятті рішення.
 

Вернуться назад