DataLife Engine 9.2 > Образцы исков и заявлений > Довіреність на представництво та ведення судових справ

Довіреність на представництво та ведення судових справ


20 апреля 2010. Разместил: andrew

ДОВІРЕНІСТЬ

  Місто Одеса, дев'ятого лютого дві тисячі дев'ятого року.

  Я, Тараненко Віталій Олексійович (ідентифікаційний номер 1111111111), який проживає: м. Одеса, вул. Середня, буд. 146, кв. 33, цією довіреністю відповідно до усного договору, укладеного між мною та представником, уповноважую Шимчака Володимира Ілліча (ідентифікаційний номер 1231231231), який проживає: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 157, корп. З, кв. 56, бути моїм представником

в будь-яких установах, організаціях, на підприємствах незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності при вирішенні питань, пов'язаних з судовими справами;

  в усіх правоохоронних органах;

  в суді (першої інстанції, апеляційної інстанції, касаційної інстанції) з усіма правами, які надано законом позивачу, заявнику, скаржнику, відповідачу, третій особі та потерпілому, в тому числі з правом пред'явлення позову, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмета позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення, ухвали, судового наказу;

  у відповідному відділі державної виконавчої служби з питань, пов'язаних з виконанням судових та інших рішень.

  Для цього надаю йому право: подавати, отримувати та підписувати всі необхідні документи; робити від мого імені заяви як усні, так і письмові; вести переговори та попередньо узгоджувати всі процедурні питання; знайомитися з матеріалами справ, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справ; брати участь у судових засіданнях; одержувати копії рішень, ухвал; подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам; заявляти клопотання та відводи; давати усні та письмові пояснення судові; подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти; прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти; користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом; сплачувати за мене платежі; одержувати належні мені грошові суми та речі, а також виконувати всі інші дії та формальності, пов'язані з цією довіреністю.

  Зміст ст.ст. 27, 31, 44 Цивільного процесуального кодексу України мені роз'яснено.

  Довіреність видана строком на один рік та дійсна до першого березня дві тисячі десятого року.

   

  Підпис _____________________________________________________________________________

  01 березня 2009 року ця довіреність посвідчена мною,

  ____________________________ПІБ ______________________________, приватним нотаріусом Одеського міського

  нотаріального округу.

  Довіреність підписана Тараненком Віталієм Олексійовичем у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

  Зареєстровано в реєстрі за № _________________________________________.

  Стягнуто плати згідно зі статтею 31 Закону України «Про нотаріат».

  Приватний нотаріус _______________________ПІБ_________________________________________________


 


Вернуться назад