Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ГОСУЧРЕЖДЕНИЯХ: ПОРЯДОК СПИСАНИЯ. Часть 2
Категория: Правовой ликбез

altДодаток 5
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова N-съкого апеляційного суду
(посада керівника установи)
_Криленко   І. М. Криленко_
(підпис)                             (ПІБ керівника)
"09серпня 2010 р.
         М. П.               
 
Акт інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонуються до списання
_N-ський апеляційний суд, м. N-ськ. вул. Перемоги, буд. 124_
(найменування суб'єкта господарювання та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо), де проводилася інвентаризація)
 
На підставі наказу голови N-ського апеляційного суду від 28 грудня 2009 р. № 419-к комісією в складі голови комісії: заступника голови суду Міщенко С. М.. членів комісії: заступника головного бухгалтера Коляди О. М., провідного спеціаліста господарського відділу Бриль О. В.. провідного спеціаліста бухгалтерії Ілько М. П., спеціаліста інформаційного відділу Саєнко С. В., проведено інвентаризацію об'єктів державної власності, що пропонуються до списання та відображаються на субрахунку 104 станом на 1 серпня 2010 р. Інвентаризацію розпочато 29 липня 2010 р. Інвентаризацію закінчено 29 липня 2010 р. Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

Порядко­

вий номер

 

Найменування об'єкта

Рік випуску/

дата введення в експлуатацію

Номер об'єкта

Станом на 01 серпня 2010 р.

Примітка

інвентар­ний

заводський

паспортний

фактично виявлено

за даними бухгал­терського обліку

кількість

первісна (пе­реоцінена) вартість, гри­вень

кіль­кість

первісна (пе­реоцінена) вартість, гри­вень

1

Комп'ютерAMD Athlon

2001/15.10.2001

10480001

DР15HJВКА02325F

1

2845,00

1

2845,00

 

2

Комп'ютер Сеlеrоn

2001/15.12.2001

10480002

DР15HJВКА02275F

1

2784,00

1

2784,00

 

Усього

2

5629,00

2

5629,00

 

Усього за актом: 2 (два).

1) загальна кількість об'єктів (фактично): 2 (два).

2) на суму, гривень (фактично): 5629,00 (п'ять тисяч шістсот двадцять дев'ять грн 00 коп.).

Голова комісії:

заступник голови суду   Міщенко   С. М. Міщенко

(посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)

Члени комісії:

заступник головного бухгалтера   Коляда   О. М. Коляда

(посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)

провідний спеціаліст госпвідділу   Бриль   О. В. Бриль

(посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)

провідний спеціаліст бухгалтерії   Ілько   М. П. Ілько

(посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)

спеціаліст інформаційного відділу   Саєнко   С. В. Саєнко

(посада)   (підпис)   (ініціали та прізвище)

__________________________________________________________________________________________________________

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова N-ського апеляційного суду

(посада керівника установи)

Криленко                І. М. Криленко_

(підпис)                            (ПІБ керівника)

"09серпня 2010 р.

  М. П.                      

 

АКТ

технічного стану комп'ютера інв. № 10480001

 

Комісія, створена наказом голови N-ського апеляційного суду від 28.12.09 р. № 419-к, у складі голови комісії: заступника голови суду Мітенко С. М.. членів комісії: заступника головного бухгалтера Коляди О. М.. провідного спеціаліста господарського відділу Бриль О. В.. провідного спеціаліста бухгалтерії Ілько М. П.. спеціаліста інформаційного відділу Саєнко С. В., провела перевірку технічного стану комп'ютера АМD Athlon 750 МНz. Рік виготовлення: 2001 р. Дата введення в експлуатацію: 15.10.01 р. Модернізація не проводилась. У результаті перевірки виявлено таке:

1. Обстежений засіб техніки — комп'ютер АМD Аthlon 750 МНz — знаходиться в неробочому стані.

2. Системна плата МS 6378, VIА 266, процесор АМD Athlon 750 МНz, вінчестер IDЕ5400 20 Гб та оперативна пам'ять знаходяться в неробочому стані.

3. Недостатня яскравість та контрастність зображення монітора Samsung SincMaster 550b.

Висновок: ураховуючи зазначені технічні показники, ремонт або відновлення техніки провести неможливо, оскільки елементна база, використана при її виготовлені, морально та фізично застаріла. Перевірений засіб електронно-обчислювальної техніки непридатний до подальшої експлуатації.

 

Голова комісії:

заступник голови суду   Міщенко   С. М. Міщенко

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії:

заступник головного бухгалтера Коляда  О. М. Коляда

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

провідний спеціаліст госпвідділу Бриль О. В. Бриль

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

провідний спеціаліст бухгалтерії Ілько М. П. Ілько

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

спеціаліст інформаційного відділу  Саєнко С. В. Саєнко

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

____________________________________________________________________________________________________

Додаток 7

 

N-ський апеляційний суд Типова форма № ОЗ-З (бюджет)

(назва установи) ЗАТВЕРДЖЕНО

  наказом Головного управління Державного

  казначейства України та Державного комітету

статистики України

 

Ідентифікаційний   02548310    код    0306015

код ЄДРПОУ                  заДКУД

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова N-ського апеляційного суду

(посада)                      

І. М. Криленко  Криленко_

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

"09серпня 2010 р.

М. П.

 

АКТ № 10

про списання основних засобів

 

Номер документа

Дата складання

24

02.08.10 р.

Відділ

Дебет

Кредит

Сума

Знос

Інвентарний номер

рахунок, субрахунок

код аналітичного обліку

рахунок, субрахунок

код аналітичного обліку

1

 

2

3

4

5

6

7

8

склад

131

104

1048

2845,00

2845,00

10480001

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комісія, призначена наказом (розпорядженням)

від "28грудня 2009 р. № 419-к
на підставі протоколу інвентаризаційної комісії
здійснила огляд комп'ютера АМD Аthlon
  (найменування об'єкта)
У результаті огляду комісія встановила щодо об'єкта:
1. Надійшов в установу: "10жовтня 2001 р.
2. Кількість ремонтів — на суму ------ грн.
3. Маса об'єкта за паспортом: 8 кг.
4. Наявність дорогоцінних металів: немає.
5. Технічний стан та причина списання: перевірений засіб електронно-обчислювальної техніки непридатний до подальшої експлуатації, морально застарілий та фізично зношений.

 

Код

 

Устаткування

Рік випуску (побудови)

Дата введення в експлуатацію, місяць, рік

Вид

код

9

10

11

12

 

 

2001

жовтень 2001 р.

 Висновок комісії: підлягає списанню, ураховуючи технічні показники. Ремонт або відновлення техніки провести неможливо, оскільки елементна база, використана при її виготовленні, морально та фізично застаріла.

Додаток: перелік документів, що додаються: технічний акт, експертний висновок від 21.06.10 р.

Голова комісії:

 

заступник голови суду Міщенко С. М. Міщенко

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії:

заступник головного бухгалтера Коляда О. М. Коляда

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

провідний спеціаліст госпвідділу Бриль О. В. Бриль

(посада) (підпис)  (ініціали та прізвище)

провідний спеціаліст бухгалтерії Ілько М. П. Ілько

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

спеціаліст інформаційного відділу Саєнко С. В. Саєнко

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Зворотний бік типової форми ОЗ-3 (бюджет)

Розрахунок результатів списання об'єкта

 

Витрати по списанню

Надійшло від списання

найменування

документа

статті витрат

сума

найменування

документа

вид

кількість

сума

цінностей

кг

грн

1

2

3

4

5

6

7

 

акт оцінки від 04.10.10 р.

плати, дрібні деталі

0,5

18,00

 

деталі, що містять кольорові метали

0,4

12,00

 Результати списання:______________________________________

У картці № 56 вибуття основних засобів відмічено.

"11" жовтня 2010 р.

Головний бухгалтер Любенко  Н. І. Любенко

(підпис)  (прізвище та ініціали)

alt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Популярное
 • "20 гривен только для тех, кто обслуживает на украинском". В Харькове спровоцировали новый языковый скандал
 • Жизнь без вспашки. Как фермеры без обработки земли выращивают растения и что из этого получается
 • Незаконно хранил табачные изделия на общую сумму 2 млн грн: харьковчанину сообщили о подозрении (фото)
 • Харьковчанин избил патрульного на паркинге: правоохранители рассказали подробности конфликта (видео)
 • В Харькове задержали полицейского, который торговал “метадоном”
 • "Приравнивается к порнографии". Зачем Венгрия по примеру России запретила пропаганду ЛГБТ
 • Доллар немного подешевел перед новыми атаками спекулянтов. Рынок живет слухами и ждет девальвацию
 • Харьковских предпринимателей планируют освободить от платы за землю под летними площадками
 • "ДОМ С ГРАДУСНИКОМ", ЗАВОД ШАМПАНСКОГО И ОБЛЭНЕРГО: ТОП-7 ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ПРОДАТЬ В ХАРЬКОВЕ
 • Иммиграция в Турцию

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .