Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Дисциплінарна відповідальність судів
Категория: Правовой ликбез

altЗапропоновані новації у Законі України "Про судоустрій і статус суддів" щодо дисциплінарної практики потребують детального аналізу стосовно їх демократичності, прозорості, виваженості. Здійснюючи попередні дослідження, ти шукали відповіді на наступні запитання:
 
1) Чи відповідають міжнародним стандартам підстави для вжиття дисциплінарних заходів?
 
2) Чи відповідає міжнародним стандартам процедура дисциплінарного провадження?
 
3) Чи відповідає міжнародним стандартам формування органів, які здійснюють дисциплінарну практику в Україні?
 
4) Чи мас право суддя, проти якого висунуто обвинувачення, оскаржити рішення дисциплінарного органу?
 
Спробуємо дати відповідь на ті ж самі запитання, аналізуючи чинний Закон України "Про судоустрій і статус суддів" (далі — Закон).
 
Олена ЗАХАРОВА, доцент, кандидат юридичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, кафедра правосуддя, спеціально для "ЮВУ"
 
Під міжнародними стандартами розуміються правила, регламентовані такими нормативними актами:
 
Основні пришили незалежності судових органів (Схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року);.
 
Висновок № 3 (2002) Консультативної Ради європейських суддів (далі — КРЄС) для Комітету Міністрів Ради Європи про принципи й правила, що регулюють професійну поведінку суддів, зокрема етичні норми, несумісну з посадою поведінку та неупередженість.
 
Резолюція Європейської асоціації суддів (Тронхейм, 27 вересня 2007року);
 
Європейська хартія про закон "Про статус суддів" (Рада Європи, 1998 р., у ред. 2002);
 
Рекомендація Ради Європи № (94) 12 "Незалежність, дієвість та роль суддів"(ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 518 засіданні заступників міністрів 13 жовтня 1994 року).
 
І. Щодо дисциплінарної відповідальності КРЄС вважає, що: "і) у кожній країні закон або базові правові положення, які застосовуються до суддів, повинні визначати в якнайточнішому формулюванні ті порушення, які можуть призвести до застосування дисциплінарних санкцій.... " (Висновок № 3 (2002).
 
Підстави дисциплінарної відповідальності суддів передбачені ст. 83 Закону. З першого погляду, зазначена норма більш детально, ніж попередня ( ст. 31 Закону України "Про статус суддів") регламентує підстави дисциплінарної відповідальності суддів. Разом з тим, питання все одно виникають, зокрема:
 
• п. 1 ч. 1 ст. 83 — чому "істотними порушеннями норм процесуального законодавства" слід вважати тільки ті, які зазначені в цьому пункті? На нашу думку, треба або розтлумачити в розділі 1 Закону, в чому полягає сутність принципу доступності до правосуддя, або формулювання цього пункту викласти в такій редакції: 1)"істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя";
 
• п. 2 ч. 1 ст. 83 — проблема строків розгляду заяв, скарг, встановлених законом. Ризик бути суб'єктом дисциплінарної відповідальності збільшився непропорційно щодо наявності чи відсутності вини судді у порушенні строків.
 
II. Процедура дисциплінарного провадження.
 
Закон України "Про судоустрій і статус суддів" ( ч. 1 ст. 84) визначає дисциплінарне провадження як процедуру розгляду органом, визначеним законом, звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді.
 
З цього правила видно, що підставами відкриття дисциплінарного провадження є: 1) порушення суддею вимог щодо його статусу; 2) порушення суддею посадових обов'язків; 3) порушення суддею присяги. Тобто підстави дисциплінарного провадження значно ширші, ніж підстави для застосування дисциплінарного стягнення. Чого в принципі бути не може.
 
Для встановлення обставин, які б свідчили про наявність у поведінці судді ознак дисциплінарного проступку, вона (поведінка) аналізується у двох аспектах: на службі в суді і поза судом. Наприклад, щодо поведінки всередині суду, то підставами для притягнення до дисциплінарної відповідальності можуть бути: порушення обов'язків безсторонності (несамоусунення від слухання справи, коли виникає конфлікт інтересів); порушення обов'язку добропристойності в стосунках із сторонами, їх представниками, свідками, колегами (наприклад, втручання в роботу іншого судді); порушення закону в зв'язку з кричушею недбалістю або невисловлення своєї думки в письмовій формі, коли цього вимагає закон, або висловлення своєї думки без наведених фактів, які змусили суддю ухвалити таке рішення; неодноразові або необгрунтовані затримки у постановленні судового рішення або провадженні інших дій, які стосуються виконання судових функцій; будь-яке інше нехтування своїми обов'язками: порушення таємниці нарадчої кімнати або будь-яке інше порушення дискретності; участь у діяльності, несумісній з обов'язками судді; передоручення виконання своєї роботи іншій особі; поза процесуальне внесення змін і доповнень у судові рішення; будь-яка інша поведінка, яка компрометує безсторонність або добропристойність судової влади.
 
Що стосується поведінки судді поза судом, то можна навести такі заборони: використання посади судді з метою одержання неправомірних переваг; дружні стосунки з підсудними (сторонами) у процесі; участь у позасудовій діяльності, на яку не було дано згоди з боку уповноваженого на те органу чи посадової особи; будь-яка інша діяльність чи поведінка, яка загрожує втратою довіри до судової влади.
 
Стосовно демократичності та прозорості процедури дисциплінарного провадження, то звертає увагу та обставина, що правом на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність, наділено кожного, кому відомі такі факти. Суттєвим застереженням є те, що не допускається зловживання таким правом (ч. З ст. 84 Закону).
 
Висновок № 3 (2002) КРЄС має застереження про те, що дисциплінарна справа повинна розглядатися незалежним органом або трибуналом, що здійснює провадження, повністю гарантуючи право захисту.
 
Незважаючи на те. що єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується єдиним статусом суддів ( ч. 4 ст. 17 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"), дисциплінарне провадження здійснює Виша кваліфікаційна комісія суддів — щодо суддів місцевих та апеляційних судів, Виша рада юстиції — щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України ( ст. 85 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"). Наявність двох дисциплінарних органів, які мають принципові відмінності у їх формуванні, може впливати на неоднаковість дисциплінарної практики.
 
Щодо самої процедури дисциплінарного провадження, то тут слід зазначити, що до етапу розгляду справи по суті вона достатньо детально регламентована і не викликає суттєвих зауважень.
 
Розгляд дисциплінарної справи стосовно сумі відбувається на засадах змагальності (ч. 11 ст. 86 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"). Виникає запитання — чи рівні можливості у сторін дисциплінарного провадження та чи здатним буде дисциплінарний орган визнати помилковість висунутого проти судді звинувачення? Мабуть, позитивної відповіді ми не отримаємо. Крім того, аналіз ст. 87 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" дає можливість зробити висновок, що член ВККС, який здійснював перевірку стосовно відповідного судді, бере участь у розгляді дисциплінарної справи. Отже, є необхідність у перегляді самого підходу до того, хто ж має розглядати саму дисциплінарну справу? Пропонується, щоб єдиним органом з розгляду дисциплінарних справ як щодо суддів місцевих, апеляційних, так і щодо суддів Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів була Дисциплінарна палата Верховного Суду України, яка формується Пленумом Верховного Суду України. Такий підхід дасть змогу забезпечити виконання вимог ст. 55 Конституції України та ст. 6 Конвенції про "право кожного на справедливий суд". Закон Країни
 
III. Відповідь на запитання, чи відповідає міжнародним стандартам формування органів, які здійснюють дисциплінарну практику в Україні. може бути схвальною тільки стосовно Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Щодо процедури формування Вищої ради юстиції — то більшість суддів у складі Вищої ради юстиції буде можливою тільки після відповідних змін у Конституції України, що, на нашу думку, найближчим часом є неможливим, а отже, питання залишається відкритим і завжди буде піддаватися критиці.
 
IV. Щодо права судді, проти якого висунуто обвинувачення, оскаржити рішення дисциплінарного органу, то тут слід зазначиш, що таке право гарантується. Зокрема, суддя місцевого чи апеляційного суду може оскаржити рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення його до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції або до Вищого адміністративного суду України (с. 89 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"). Рішення Вищої ради юстиції стосовно притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності також оскаржуються до Вищого адміністративного суду України.
 
Тобто ще раз наголошуємо на тому, що само по собі право є, але в способі реалізації цього права закладено несправедливість стосовно суддів судів різного рівня. По-перше, такий підхід підриває дію принципу єдності статусу суддів; по-друге, не вирішено процедуру оскарження рішення в дисциплінарній справі, якщо провадження здійснюється стосовно судді Вищого адміністративного суду України. Отже, ми знов повертаємося до питання про доцільність розгляду дисциплінарної справи Дисциплінарною палатою Верховного Суду України.

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Популярное
 • Справа № 520/8512/21
 • Пающие трусы — Вафли (без цензуры)
 • Где и как жил Гитлер после войны! Как глава Третьего рейха смог сбежать из осажденного Берлина
 • Виктор Янукович – Как Живет Экс-Президент Украины и Что с Ним Стало
 • Судью Харьковского окружного административного суда снова отстранили от должности
 • БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ДЕТАЛИ СОЗДАНИЯ
 • ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОЖИДАЕТ САМЫЙ ЖАРКИЙ ГОД ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ – ПРОГНОЗ МЕТЕОРОЛОГОВ
 • 665 фамилий. Полный список "воров в законе", против которых ввел санкции Зеленский
 • ОАСК зніс торішнє рішення Київради про повернення статусу території зелених насаджень ділянкам у Протасовому Яру
 • Свидетели сообщают об угрозах и давлении со стороны Владимира Цымбалюка, подозреваемого в покушении на убийство

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .