Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Деякі положення постанови Пленуму Верховного Суду України "Про застосування норм процесуального законодавства при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції
Категория: Важно знать

altДеякі положення Постанови Пленуму ВСУ «Про застосування норм процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду»
 
1.Провадження у справі до судового розгляду регулюється главою 3 розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПК), у якій визначені процесуальні дії суду з підготовки справи до судового розгляду та проведення попереднього судового засідання. Здійснення учасниками цивільного процесу та судом націй стадії процесу сукупності процесуальних дій, визначених процесуальним законом, є обов'язковим, оскільки вона є самостійною і важливою та створює необхідні умови для правильного і своєчасного вирішення справи, ухвалення законного і обґрунтованого судового рішення.

  Підготовка справи до судового розгляду розпочинається з дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі, після чого суд невідкладно надсилає особам, які беруть участь у справі, копію відповідної ухвали, копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів, які згідно з частиною першою статті 120 ЦПК позивач повинен подати суду.

Суддя не вправі до постановления ухвали про відкриття провадження у справі здійснювати будь-які дії щодо підготовки страви до судового розгляду зокрема забезпечувати позов (крім випадку» передбаченого частиною четвертою статті 151ЦПК), проводите попереднє судове засідання тощо. Після відкриття провадження у справі суддя не вправі вирішувати питання про залишення заяви без руху та її повернення (стаття 121 ЦПК) чи про відмову у відкритті провадження у справі (частина друга статті 122 ЦПК).

  2. Готуючи справу до розгляду, суд повинен визначити: обставини, які мають значення для справи, та факта, що піддягають встановленню і лежать в основі вимог і заперечень; характер спірних правовідносин і зміст правової вимоги; матеріальний закон, який регулює спірні правовідносини; вирішити питання про склад осіб, які братимуть участь у справі; з'ясувати, які є докази на підтвердження зазначених фактів; визначити коло доказів відповідно до характеру спірних правовідносин і роз'яснити, якій із сторін слід довести певні обставини; вжити заходів щодо забезпечення явки в судове засідання, а також сприяти врегулюванню спору до судового розгляду

  3. З метою врегулювання спору до судового розгляду суди мають з'ясувати: чи не відмовляється позивач від позову, чи визнає позов відповідач, чи не бажають сторони укласти мирову угоду або передати справу на розгляд третейського суду. Зазначені процесуальні дії можуть бути вчинені лише в позовному провадженні й повинні здійснюватись неформально; суди мають вживати дійові заходи для примирення сторін та врегулювання спору до судового розгляду зберігаючи при цьому об'єктивність і неупередженість! Зокрема роз'яснювати сторонам можливості третейського розгляду справи та порядок виконання рішення третейського суду, сута та процедуру здійснення кожної дії та їх наслідки.

  4. Ухвалюючи в попередньому судовому засіданні рішення у зв'язку» з визнанням відповідачем позову або закриваючи провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову чи визнанням укладеної між сторонами мирової угоди, суди повинні враховувати положення статей 174, 175 ЦПК та до ухвалення відповідного судового рішення роз'яснювати сторонам наслідки вчинення відповідних процесуальних дій.

  У разі визнання відповідачем (або його представником за відсутності у дорученні відповідних обмежень) позову можливе лише ухвалення рішення про задоволення позову, а не про задоволення позову частково чи про відмову в його задоволенні. Якщо для цього немає законних підстав, суд постановляє ухвалу про відмову в прийнятті визнання відповідачем позову. Визнання позову повинно бути безумовним, а якщо у справі беруть участь кілька відповідачів, то ухвалення рішення про задоволення позову при наявності для цього законних підстав можливе лише у разі визнання позову всіма відповідачами. Слід відрізняти визнання відповідачем позову від визнання ним обставин позову що згідно з частиною першою статті 61 ЦПК звільняє позивача лише від доведення цих обставин.

  Цікавий факт
Після відкриття провадження у справі суддя не вправі вирішувати питання про залишення заяви без руху та її повернення (стаття 121 чи про відмову у відкритті провадження у справі

  При ухваленні рішення по суті спору чи постановлення ухвали в попередньому судовому засіданні суд у мотивувальній частині судового рішення зазначає лише про дії сторін щодо розпорядження своїми процесуальними і матеріальними правами та здійснені судом заходи щодо перевірки таких дій. Зупинення закриття провадження у справі чи залишення заяви без розгляду (статті 201, 202, 205,207 ЦПК) при проведенні попереднього судового засідання не відповідає вимогам ЦПК.

  5. Попереднє судове засідання є процесуальною формою підготовки справи до судового розгляду і повинно бути призначено й проведено протягом одного місяця з дня відкриття провадження і у справі. Разом з тим суди повинні мали на увазі, що по деяких категоріях справ установлені скорочені строки їх розгляду (частина перша статті 157 ЦПК), тому попереднє судове засідання слід призначити і проводити в такий термін, щоб забезпечити їх своєчасний розгляд. Відкладення проведення попереднього судового засідання відповідно до частини восьмої статті 130 ЦПК можливе лише за заявою однієї або обох сторін чи їх представників за умови встановлення судом наявності поважних причин неможливості їх явки до суду. Не виключається можливість оголошення перерви у проведенні попереднього судового засідання у зв'язку з необхідністю повідомлення чи подання доказів (наприклад, у разі Пред'явлення зустрічного позову), для врегулювання спору до судового розгляду, пред'явлення зустрічного позову чи позову третьої особи із самостійними вимогами. Проте як відкладення проведення попереднього судового засідання, так і оголошення в ньому перерви мають здійснюватися у межах установленого строку його проведення (стаття 129 ЦПК).
 
6. Проведення попереднього судового засідання є обов'язковим для кожної справи, незалежно від її складності, за винятком випадків встановлених нормами ЦПК. Ураховуючи особливості провадження попереднє судове засідання
 
Цікавий факт
Попереднє судове засідання є процесуальною формою підготовки справи до судового розгляду і повинно бути призначено й проведено протягом одного місяця з дня відкриття провадження у справі

не проводиться у наказному а в окремому провадженнях, також при вирішенні скарг на дії державного виконавця, клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів. Проте справах окремого провадження, зокрема при розгляді справ про обмеження цивільної дієздатності и визнання фізичної особи недієздатною, про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою чи про відновлення прав на втрачені цінні папери, здійснюються певні підготовчі дії, визначені законом. У тих випадках, коли проведення попереднього судового засідання не є обов'язковим, справа судового розгляду призначається ухвалою про відкриття провадження у справі.
 
Підготовка цивільних справ до судового розгляду, в тому числі призначення та проведення попереднього судового засідання, повинні бути проведені також при новому розгляді після скасування ухваленного судового рішення судом вищої інстанції й після скасування судового рішення у зв'язку з ново виявленими обставинами у залежності від підстав скасування. Певні підготовчі дії можуть бути здійснені й після відновлення зупиненого провадження у справі.
 
Цікавий факт
Обов'язковими є повідомлення осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового засідання технічними засобами, роз'яснення учасникам процесу їхніх прав та обов'язків І на цій стадії процесу, наприклад про право заявлення відводу, обов'язок подання доказів на підтвердження своїх вимог та заперечень і наслідків невиконання цього процесуального обов'язку
 
7. Попереднє судове засідання проводиться суддею одноособово за участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, з додержанням загальних правил, установлених нормами ЦПК для судового розгляду, з винятками встановленими главою 3 розділу III ЦПК. Зокрема, обов'язковими є повідомлення осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового засідання технічними засобами, роз'яснення учасникам процесу їхніх прав та обов'язків на цій стадії процесу, наприклад про право заявлення відводу, обов'язок подання доказів на підтвердження своїх вимог та заперечень і наслідків невиконання цього процесуального обов'язку. При проведенні попереднього судового засідання сторони та свідки не допитуються (проте сторони дають пояснення з приводу того, чи підтримують свої вимоги та заперечення, чи є підстави для примирення), вирішуються питання прийняття доказів, але вони не досліджуються та не оцінюються, судові дебати не проводяться тощо.   

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Популярное
 • Справа № 520/8512/21
 • Пающие трусы — Вафли (без цензуры)
 • Где и как жил Гитлер после войны! Как глава Третьего рейха смог сбежать из осажденного Берлина
 • У центрі Харкова побачили розпусту (ВІДЕО)
 • Виктор Янукович – Как Живет Экс-Президент Украины и Что с Ним Стало
 • Судью Харьковского окружного административного суда снова отстранили от должности
 • БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ДЕТАЛИ СОЗДАНИЯ
 • ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОЖИДАЕТ САМЫЙ ЖАРКИЙ ГОД ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ – ПРОГНОЗ МЕТЕОРОЛОГОВ
 • Защитные сооружения и укрытия Харьковской области могут разместить почти 3 млн человек
 • 665 фамилий. Полный список "воров в законе", против которых ввел санкции Зеленский

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .